Nekustamais īpašums

FOTO: Piespiedu kārtā nojaucamo graustu sarakstā iekļautie nami Rīgā

Zane Atlāce - Bistere, 20.03.2018

Grausts Kalnciema ielā 3, kuru Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja iekļāvusi piespiedu kārtā nojaucamo graustu sarakstā.

Foto: Artūrs Ķipsts/LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

#Būves ir bīstamas, telpiski nenoturīgas, tādēļ, lai sakārtotu pilsētvidi un novērstu draudus trešo personu veselībai vai dzīvībai, tās ieteikts nojaukt.

Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas deputāti šonedēļ apstiprināja piecu pilsētā atrodošos graustu nojaukšanu piespiedu kārtā. Tās ir būves Duntes ielā 11, Līvānu ielā 2a, trīs grausti Ērģeļu ielā 2, Kalnciema ielā 3 un Daugavgrīvas ielā 4a, informē Rīgas domē.

Īpašums Duntes ielā 11 sastāv no divām ēkām – darbnīcas un katlu mājas, kuru īpašniece ir SIA DUNTES NAMI INVEST. Tās klasificētas kā B kategorijas grausti. RD Īpašuma departamenta būvinženieris, apsekojot ēkas, konstatēja, ēku stāvokli var raksturot kā neapmierinošu.

Būves ir bīstamas, telpiski nenoturīgas. Tādēļ, lai sakārtotu attiecīgo teritoriju, pilsētvidi un novērstu draudus trešo personu veselībai vai dzīvībai, būves ieteikts nojaukt. Jau 2016.gadā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, saskaņojot ar Būvvaldi, ir noteikusi būvju kultūrvēsturisko vērtību līmeņus, atzīstot tās par ēkām ar nelielu kultūrvēsturisku vērtību, kuras pieļaujams demontēt. Tādēļ 19.martā apstiprinātajā lēmumā par piespiedu sakārtošanu ir paredzēts, ka ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas ir jāveic dokumentācijas sakārtošanu. Būves nojaukšanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā četru mēnešu laikā.

Agrākā administratīvās ēka Līvānu ielā 2 A pieder privātpersonai. Būve ir B kategorijas grausts, kas ir stipri bojāts ugunsgrēkā - tās jumta konstrukcija ir daļēji sabrukusi, nesošās konstrukcijas pakļautas atmosfēras nokrišņu iedarbībai, kā rezultātā koka konstrukcijām sācies bojāšanās process – deformācija un trupēšana. Kopumā vizuāli novērtējot būves tehnisko stāvokli, to var raksturot kā avārijas. Ņemot vērā arī to, ka būvei piemērotā paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme 3 % apmērā nemotivēja īpašnieku veikt darbības būves sakārtošanai, lēmums paredz, ka nojaukšanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Bijusī dzīvojamā ēka Kalnciema ielā 3, ražošanas cehs Daugavgrīvas ielā 4 A, kā arī trīs grausti - katlu māja, noliktava un garāža - Ērģeļu ielā 2, pieder SIA RITS HOLDING. Visu būvju tehniskais stāvoklis raksturots kā avārijas un būves ir bīstamas. Lai sakārtotu attiecīgo teritoriju, pilsētvidi un novērstu draudus trešo personu veselībai vai dzīvībai, būves ieteikts nojaukt ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā.

Ja lēmuma noteiktajā termiņā sakārtošanas darbi netiks uzsākti vai arī tie lēmumā paredzētajā termiņā nebūs izpildīti, Rīgas domes Īpašuma departaments nodrošinās lēmuma piespiedu izpildi, iztērētos pašvaldības līdzekļus piedzenot no īpašniekiem.

Visi lēmumi par graustu piespiedu nojaukšanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.

Komentāri

Pievienot komentāru