Grozīs vairākus nodokļu likumus

2004. gada 24. septembris plkst. 12:27
Autors: Madara Fridrihsone
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Līdz ar 2005. gada valsts budžeta likumprojektu, Saeimai būs jāizskata grozījumi piecos likumos, kas veido budžeta likumu paketi Valdība ceturtdien akceptēja grozījumus likumos «Par budžeta un finanšu vadību», «Par akcīzes nodokli», «Par pievienotās vērtības nodokli», «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» un «Par uzņēmumu ienākuma nodokli». Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» grozījumi paredz palielināt to šī nodokļa ieņēmumu daļu, kas tiek ieskaitīti pašvaldību budžetos no līdzšinējiem 71.6 % līdz 73 %. Tas nepieciešams, lai kompensētu pašvaldībām neiegūtos ieņēmumus, kas radīsies tādēļ, ka no 2005. gada 1. janvāra ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums par vienu strādājošo būs 26 Ls līdzšinējo 21 Ls mēnesī vietā, bet neapliekamais minimums par apgādībā esošām personām pieaugs no 10.5 Ls līdz 18 Ls mēnesī. Likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» grozījumi paredz atvieglot zaudēto debitoru parādu norakstīšanu, nosakot, ka pusi no zaudēto debitoru parādu summas drīkst norakstīt gadījumos, kad ir uzsākta debitora bankrota procedūra, bet otru pusi — pēc bankrota procedūras pabeigšanas. Pagaidām zaudētos parādus drīkst norakstīt tikai pēc tam, kad debitors ar tiesas spriedumu atzīts par maksātnespējīgu, taču šis process var ilgt pat vairākus gadus. Likuma «Par pievienotās vērtības nodokli» grozījumi paredz precizēt vairākus likumā lietotos terminus, priekšnodokļa atskaitīšanas un nodokļa maksāšanas brīdi, kā arī precizēt PVN priekšnodokļa apmēra koriģēšanu gadījumos, kad apliekamā persona sistemātiski un ilglaicīgi piegādā preces vai sniedz pakalpojumus par cenu, kas zemāka par to pašizmaksu vai iegādes cenu. Tomēr no grozījumiem svītrota iecere paredzēt, ka nodokļu maksātāji ir atbildīgi par sava darījumu partnera PVN nomaksu budžetā, ja darījuma veikšanas brīdī zināja vai viņiem bija pamats aizdomām par sava darījumu partnera krāpnieciskajām darbībām, ka PVN par konkrēto vai ar to saistīto darījumu netiks samaksāts. Db (10.09.2004.) jau rakstīja, ka par šādu ieceri uztraukumu pauda uzņēmēji. Likuma «Par akcīzes nodokli» grozījumi precizē likuma normas, kas atļauj veikt noteiktas darbības ar akcīzes precēm ne tikai akcīzes preču noliktavās, bet arī brīvajās zonās un brīvajās noliktavās. Ņemot vērā, ka saskaņā ar ES direktīvu prasībām, valstīm, kas nav pieņēmušas eiro, katru gadu ir jākoriģē nacionālās nodokļa likmes energoproduktiem nacionālajā valūtā, lai tās atbilstu ES noteiktajām minimālajām likmēm eiro, paredzēts pārskatīt arī akcīzes nodokļa likmes degvielai. Pārrēķinot nodokļa likmes, tiek ņemts vērā oficiālais eiro kurss 1. oktobrī, tādēļ jaunās akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai un benzīnam vēl tiks precizētas pēc likumprojekta iesniegšanas Saeimā.