Hiponia pārdos kredītportfeli

2017. gada 19. decembris plkst. 14:50
Autors: Rūta Lapiņa
Sadaļa: Finanses
Dalies ar šo rakstu

Problemātisko aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums SIA «Hiponia» pārdos kredītportfeli, bet turpinās nekustamo īpašumu portfeļa izstrādi, informē VAS «Privatizācijas aģentūra» (PA) sabiedrisko attiecību vadītājs Guntis Kārkliņš.

Ministru kabinets (MK) otrdien pieņēma zināšanai PA sniegto informāciju par «Hiponia» nekustamo īpašumu portfeļa un kredītportfeļa pārdošanas procesa gaitu. PA informēja valdību, ka pēc investoru piedāvājumu apkopšanas un turpmākās rīcības scenāriju analīzes, «Hiponia» ir pieņēmusi lēmumu pārdot kredītportfeli, savukārt nekustamo īpašumu portfeli turpinās izstrādāt pats uzņēmums.

Valdībai ziņojumā sniegta informācija, ka sākotnēji 45 potenciālajiem investoriem tika izsūtīta mārketinga informācija par «Hiponia» aktīvu portfeļiem. No uzrunātajiem investoriem 10 parakstīja konfidencialitātes līgumus, un tiem tika piešķirta pieeja virtuālajai datu telpai. Nesaistošos piedāvājumus par abiem vai tikai par vienu no aktīvu portfeļiem iesniedza 6 potenciālie investori. «Hiponia» sadarbībā ar pārdošanas konsultantu SIA «KPMG Baltics» izvērtēja iesniegtos piedāvājumus un aicināja visus sešus potenciālos investorus veikt portfeļu padziļinātu izpēti.

Pēc padziļinātās izpētes posma, kurā pretendentiem bija iespēja iepazīties ar portfeļu datiem virtuālajā un fiziskajā datu telpā, kā arī uzdot papildus jautājumus, tika saņemti pretendentu saistošie piedāvājumi. Trīs labāko piedāvājumu iesniedzēji tika aicināti turpināt procesu un uzlabot iesniegtos piedāvājumus.

«Izvērtējot investoru piedāvājumus un veicot iespējamo turpmākās rīcības scenāriju padziļinātu analīzi gan no potenciālo ieņēmumu, gan portfeļu izstrādes risku viedokļa, tika pieņemts lēmums pārdot kredītportfeli labākā piedāvājuma iesniedzējam, bet nekustamo īpašumu portfeļa izstrādi turpināt. Informācija par kredītportfeļa pircēju tiks sniegta pēc kredītportfeļa cesijas līguma parakstīšanas,» skaidro PA.

Atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumos noteiktajiem termiņiem, maksimāla apjoma naudas līdzekļi no atlikušā problemātisko aktīvu portfeļa «Hiponia» jāatgūst, Valsts kases aizdevums jāatmaksā un valsts atbalsts jāizbeidz līdz 2018. gada beigām.

Šā gada vienpadsmit mēnešos «Hiponia» valstij ir atmaksājusi kopumā 14 miljonus eiro. No tiem 11,8 milj. eiro novirzīti pamatsummas dzēšanai un 2,2 milj. eiro samaksāti procentu maksājumos. Kopš 2013. gada 28. jūnija līdz 2017. gada 30. novembrim «Hiponia» ir atmaksājusi valstij 76,4 milj. eiro, no tiem 58,6 milj. eiro pamatsummas dzēšanai un 17,8 milj. eiro procentu maksājumos.

«Hiponia» nodarbojas ar no bijušās VAS «Latvijas Hipotēku un zemes banka» pārņemto problemātisko aktīvu pārvaldīšanu. «Hiponia» jaunus aizdevumus neizsniedz. Tās darbība ir vērsta uz maksimālu līdzekļu apjoma atgūšanu no izstrādājamā portfeļa. No portfeļa izstrādes iegūtie līdzekļi tiek novirzīti valsts aizdevuma atmaksai.

Dalies ar šo rakstu