Investors

Ieguldījumu fondu aktīvi sarukuši

Db.lv, 22.06.2018

Foto: pixabay

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

2018. gada 1.ceturksnī gan ieguldījumu fondu, gan alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi samazinājās par 2,4%, marta beigās sasniedzot attiecīgi 210,9 miljonus eiro un 132,7 miljonus eiro. Tas skaidrojams ar negatīvām tendencēm finanšu tirgos, skaidro Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

2018. gada 31. martā obligāciju fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no -4.3% līdz -0.8%. Šo fondu kopējie aktīvi kopš gada sākuma samazinājās par 2.8% un marta beigās sasniedza 173.1 milj. eiro. Obligāciju fondi pārsvarā fokusējas uz korporatīvajiem parāda vērtspapīriem augsta ienesīguma/ augsta riska (high yield) segmentā.

Bloomberg Barclays augsta riska obligāciju kopējā ienesīguma indekss (Bloomberg Barclays High Yield Index) ceturkšņa laikā samazinājās par 0.36%.

Jaukto fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no -4.2% līdz -2.3%. Šo fondu aktīvi marta beigās sasniedza 13.6 milj. eiro un ceturkšņa laikā tie samazinājās par 1.8%. Jauktie fondi galvenokārt bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās un parāda vērtspapīros, kas gada beigās veidoja attiecīgi 58% un 42% no šo fondu kopējā vērtspapīru portfeļa.

Marta beigās akciju fondi lielāko daļu no vērtspapīru portfeļa bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās (65%), kā arī samērā būtisku daļu - Krievijas uzņēmumu akcijās (13%). Šiem fondiem nozīmīgākie akciju indeksi gada pirmajā ceturksnī uzrādīja atšķirīgu dinamiku, kas atspoguļojās fondu sniegumā (S&P 500: -1.2%, Eurostoxx 50: -4.1%, RTS: +8.2%, Micex: +8.3%).Akciju fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no -5.5% līdz +3.2%. Marta beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 24.1 milj. eiro, saglabājoties gada sākuma līmenī. Bankās turēto naudas līdzekļu īpatsvars kopējos akciju fondu aktīvos ceturkšņa laikā samazinājās no 9.9% līdz 6.8%.

Akciju fondiem nozīmīgākie akciju indeksi gada pirmajā ceturksnī uzrādīja atšķirīgu dinamiku – visiem fondiem, izņemot tos, kas fokusējās uz Krievijas akcijām, bija negatīvs ienesīgums.

Ceturkšņa laikā alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi samazinājās par 2.4%, marta beigās sasniedzot 132.7 milj. eiro. Privātā kapitāla ieguldījumu stratēģijas fondu aktīvi pieauga par 0.8%, marta beigās sasniedzot 102.2 milj. eiro, savukārt nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģijas fondu aktīvi samazinājās par 11.6%, marta beigās sasniedzot 30.5 milj. eiro.Kopējo aktīvi samazinājums skaidrojams ar viena alternatīvā nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģijas fonda apakšfonda likvidāciju.