Finanses

Ieguldījumu fondu rezultāti atspoguļo straujo aktīvu cenu kāpumu finanšu tirgos

Žanete Hāka, 02.09.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Šā gada pirmajā pusgadā visi atvērtie ieguldījumu fondi darbojās ar pozitīvu ienesīgumu, un to sniegums atspoguļoja straujos aktīvu cenu kāpumus finanšu tirgos, kas bija īpaši izteikti gada pirmajā ceturksnī, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopotā informācija par ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu darbības rezultātiem.

Tā kā nozīmīgu daļu no fondu portfeļa veido ieguldījumi ASV dolāros denominētos finanšu instrumentos, tad ienesīguma kāpumu veicināja arī tas, ka pusgada laikā ASV dolāra vērtība attiecībā pret eiro pieauga par 8,6%.

Jūnija beigās atvērto obligāciju un naudas tirgus fondu sešu mēnešu ienesīgums bija robežās no 0,04% līdz 37,3%. Kaut gan obligāciju fondu aktīvi pusgada laikā uzrādīja vislielāko pieaugumu (par 35,3 miljoniem eiro jeb par 26,6%), kopumā obligāciju un naudas tirgus fondu grupā aktīvi nedaudz samazinājās, jūnija beigās sasniedzot 173,8 miljonus eiro, ko ietekmēja viena naudas tirgus fonda likvidācijas process. Obligāciju fondi pārsvarā fokusējas uz korporatīvajiem parāda vērtspapīriem augsta ienesīguma/ augsta riska (high yield) segmentā, savukārt naudas tirgus fondi – uz termiņnoguldījumiem bankās.

Atvērto jaukto fondu sešu mēnešu ienesīgums bija robežās no 3,6% līdz 9,8%. Pirmā ceturkšņa laikā tirgū ienāca jauns jauktais fonds, un šo fondu aktīvi pusgada laikā pieauga par 8,2 miljoniem eiro, jūnija beigās sasniedzot 11 miljonus eiro. Jauktie fondi galvenokārt bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās un parāda vērtspapīros, kas jūnija beigās veidoja attiecīgi 50,2% un 48,8% no šo fondu kopējā vērtspapīru portfeļa.

Jūnija beigās atvērtie akciju fondi lielāko daļu no vērtspapīru portfeļa bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās (72%), kā arī samērā būtisku daļu - Krievijas uzņēmumu akcijās (11%) galvenokārt enerģētikas un izejvielu sektorā. Šiem fondiem nozīmīgākie akciju indeksi pirmajā pusgadā uzrādīja pozitīvu dinamiku, kas atspoguļojās fondu sniegumā (S&P 500: +0,2%, Eurostoxx 50: +8,8%, RTS: +18,9%, Micex: +18.5%). Atvērto akciju fondu sešu mēnešu ienesīgums bija robežās no 7,5% līdz 32.5%. Jūnija beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 32.6 milj. eiro, kopš gada sākuma pieaugot par 9%. Bankās turēto naudas līdzekļu īpatsvars kopējos atvērto akciju fondu aktīvos pusgada laikā saruka no 24,2% līdz 6,1%, liecinot par fondu pārvaldnieku optimistisko noskaņojumu.

Jūnija beigās Latvijā bija četri licencēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki un seši reģistrēti alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki. To pārvaldīšanā esošo alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi jūnija beigās sasniedza 75,2 miljonus eiro, tajā skaitā, lielāko daļu veidoja vērtspapīri (34,7 miljoni eiro), ilgtermiņa aizdevumi (18,2 miljoni eiro) un ieguldījumu īpašums (12,7 miljoni eiro). Stratēģiju dalījumā 59.7% no kopējiem alternatīvo fondu aktīviem veido fondi ar privātā kapitāla ieguldījumu stratēģiju un pārējie ir nekustamā īpašuma fondi.