Ierobežojot sēra saturu mazutā celsies tarifi

2004. gada 04. marts plkst. 10:09
Autors: Māris Ķirsons kirsons@db.lv
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Latvijas katlumājās aizliegta degvieleļļas izmantošana, kurā sēra saturs pārsniegs 1%, taču tas var izraisī siltuma cenu kāpumu. To paredz valdības sēdē akceptētie noteikumi «Par sēra satura ierobežošanu noteiktiem šķidrās degvielas veidiem». Šie noteikumi pieņemti atbilstoši ES direktīvai par sēra satura samazināšanu noteiktiem šķidrā kurināmā veidiem. Direktīva paredz maksimālo pieļaujamo sēra saturu degvieleļļā — mazutā, kā arī noteiktiem preču nomenklatūras kodiem atbilstošā dīzeļdegvielā — gāzeļļā. Direktīva ierobežo degvieleļļas izmantošanu, kurā ar sēra saturs ir vairāk par 1% . Pēc Vides ministrijas datiem, no Krievijas Latvijas uzņēmumi iepērk pamatā visu kurināmo mazutu, kurā sēra saturs ir 1,8 – 2,3 %, bet visaugstākais sēra saturs ir kurināmajā no Mažeiķu naftas pārstrādes rūpnīcas, norādīts Vides ministrijas atzinumā. Ministrija arī atziīst, ka šo noteikumu ieviešana radīs negatīvas sekas, jo to īstenošanas dēļ pieaugs apkures izmaksas galvenokārt tajās pašvaldībās, kurās nav alternatīvas mazuta izmantošanai katlumājās, kur tarifu kāpums varētu veidot 20 — 30%, ja neizdosies laikus atteikties no mazuta izmantošanas. Savukārt, lai nodrošinātu šo noteikumu izpildi, ir vajadzīgi lieli kapitālieguldījumi, kas atkal cels siltumenerģijas izmaksas un līdz ar to arī tarifus. Latvijas Pašvaldību savienības priekssēdētājs Andris Jaunsleinis norāda, ka tikai Ventspils katlumājām šo noteikumu ieviešanai vajadzīgi 37 milj. Ls. Pie esoša iedzīvotāju skaita Ventspilī šie ieguldījumi ir pārāk dārgi, tāpēc šeit palīgā jāņem ES struktūrfondi un valsts dotācijas. Tas pats attiecas arī uz citām pašvaldībām Tāpēc arī noteikumos ir punkts, kurš saglabās esošo situāciju. Proti, līdz investīciju projektu pārejai uz citu kurināmo vai energoefektivitātes uzlabošanai aizliegums par izmantot mazutu, kurā sēra saturs pārsniedz 1 %, nettiecas uz esošajām sadedzināšānas iekārtām, kurām šo noteikumu spēkā stāšānās brīdī nav tehnoloģisku iespēju mazuta vietā izmantot citu kurināmo vai vai arī citas alterantīvas nenodrošina nepieciešamo iekārtu jaudu.

Populārākās ziņas

Nepalaid garām