Iesaka pacelt Rīgas sabiedriskā transporta biļešu cenu līdz 40 santīmiem

2007. gada 16. oktobris plkst. 14:21
Autori:
Dalies ar šo rakstu

Ekonomisti iesaka pacelt Rīgas sabiedriskā transporta biļešu cenu līdz 40 santīmiem no 2008.gada janvāra, informēja Rīgas dome.  

Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteja uzklausījusi ziņojumu par SIA Konsorts veiktā pētījuma rezultātiem. Ekonomistu pētījumā iekļauti dažādi sabiedriskā transporta attīstības scenāriju vērtējumi un to īstenošanas priekšnosacījumi, kā arī rekomendācijas sabiedriskā transporta tarifa veidošanas politikai.

Pētījumā apkopota virkne ieteikumu sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai – ieteikts, piemēram, optimizēt maršrutus, īstenot sabiedriskā transporta prioritāti, aprīkot visus transporta veidus ar GPS, izstrādāt elastīgu tarifu sistēmu, ieviest elektronisko biļeti, veicināt mēnešbiļešu izmantošanu, ieviest infomācijas sistēmu pasažieru ērtībām u.tml.

Ziņojumā aplūkoti trīs principiāli atšķirīgi Rīgas sabiedriskā transporta attīstības scenāriji:

– inerces scenārijs, kas paredz tikai tādus pasākumus, kas saglabātu sabiedriskā transporta kvalitāti pašreizējā līmenī; nepieciešamo investīciju apjoms tādā gadījumā būtu 52.8 milj. latu līdz 2010. gadam, bet pēc tam līdz 2020. gadam – 8.4 milj. latu gadā; šis scenārijs paredz pakāpenisku tarifu palielināšanu no 35 santīmiem 2008.gadā līdz 89 santīmiem 2020.gadā;

– mērenas attīstības scenārijs, kas paredz pakāpenisku tehnisko modernizāciju; nepieciešamais investīciju apjoms līdz 2010.gadam tad būtu 145.4 miljoni latu, pēc tam – 21 miljons latu gadā; šis scenārijs paredz pakāpenisku tarifu palielināšanu no 40 santīmiem 2008.gadā līdz 1.04 latam 2020.gadā;

– paātrinātas attīstības scenārijs, kurā paredzēta pāreja uz zemās grīdas tramvaju, pilsētas iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana un “novieto un brauc” sistēmas ieviešana; tādā gadījumā līdz 2014.gadam būtu nepieciešamas investīcijas 369 miljonu latu apmērā, pēc tam – 21 miljons latu gadā; šis scenārijs paredz tarifu kāpumu no 40 santīmiem līdz 99 santīmiem.

Ekonomisti skaidro, ka paātrinātas attīstības scenārijam ir būtiskas priekšrocības: “novieto un brauc” sistēma rada papildu pasažieru plūsmu un ieņēmumus, kas tarifu dinamiku ļauj noturēt mērenā līmenī.

Ekonomisti norāda, ka, saglabājot tarifu pašreizējā līmenī, jau 2010. gadā Rīgas satiksmei valsts un pašvaldības dotācijās būs nepieciešami 85 miljoni latu, bet 2020.gadā nepieciešamo dotāciju apjoms varētu palielināties līdz 257 miljoniem latu. Savukārt, pakāpeniski palielinot tarifu līdz 1 latam, attiecība starp pašu līdzekļiem un dotācijām varētu saglabāties pašreizējā līmenī (2020.gadā Rīgas satiksme pati iegūtu 144 miljonus latu, bet 151 miljonu latu tai vajadzētu piešķirt no valsts un pilsētas budžeta).

Pētījumā uzskata, ka vienreizējās biļetes tarifa paaugstināšana līdz 40 santīmiem no 2008.gada janvāra būtu pamatots solis, kas atbilstu gan sociālajiem ierobežojumiem, gan pilsētas sabiedriskā transporta attīstības interesēm.  

 

 


 

Dalies ar šo rakstu