Iesaka veidot vienotus putnu gripas vakcīnu uzkrājumus

2006. gada 15. jūnijs plkst. 14:54
Autors: Dace Preisa
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

14.jūnijā Eiropas Parlaments (EP) pieņēma ziņojumu Par gatavību putnu gripas pandēmijai un Eiropas Savienības (ES) rīcību tās gadījumā, tādējādi mudinot Eiropas veselības ministrus veidot visai Eiropas Kopienai vienotus putnu gripas vakcīnu uzkrājumus. Ziņojumu atbalstīja 612 deputāti, 26 bija pret, bet 7 deputāti nepiedalījās balsojumā. Ziņojumā ir teikts, ka viens no svarīgākajiem aspektiem, lai pienācīgi cīnītos ar iespējamo putnu gripas pārmešanos uz cilvēkiem un tā rezultātā radušos pandēmiju, ir precīzas, uz zinātniskiem pierādījumiem balstītas informācijas pieejamība par medikamentiem, vakcīnām, dabiskajām pretošanās spējām, kā arī epidemioloģiskajiem rādītājiem. Eiropas Parlaments šodien izteica arī nožēlu par Veselības ministru padomē pirms divām nedēļām pieņemto lēmumu neveikt kopīgus aizsardzības pasākumus pret putnu gripu un neveidot pretvīrusa vakcīnu rezerves. EP uzskata, ka būtu nepieciešams darīt vairāk, lai izvairītos no putnu gripas pandēmijas. Kā Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības galvenais speciālists putnu gripas jautājumos Georgs Andrejevs arīdzan apstiprina, ka "ikvienai Eiropas Savienības politiskai iniciatīvai vajadzētu būt ar mērķi uzlabot pilsoņu veselības stāvokli. Līdz ar to Eiropas Parlaments turpina mudināt Eiropas Komisiju ne tikai veidot centralizētus pretvīrusa vakcīnu uzkrājumus, ko realizētu un kontrolētu Eiropas Slimību novēršanas centrs, bet arī nepieciešamības gadījumā izmantot Eiropas Solidaritātes fonda līdzekļus, lai cīnītos ar putnu gripu. Tādēļ es apsveicu un atbalstu Somijas Prezidentūras iniciatīvu veidot šos uzkrājumus". G.Andrejeva politiskās grupas biedrs no Nīderlandes Juls Matens (Jules Maaten) vairākkārt ir izvirzījis šo jautājumu Parlamenta dienaskārtībā. Viņš uzsver: "Eiropai ir jāuzņemas iniciatīva un jāparāda tās pievienotā vērtība. Gadījumā, ja sāktos putnu gripas pandēmija, mums ir nepieciešami pretvīrusa vakcīnu uzkrājumi, jo šāda scenārija gadījumā noteikti nebūs laika pārliecināties, vai tiešām visas dalībvalstis ir pietiekoši nodrošinātas ar nepieciešamajiem pretvīrusu līdzekļiem un spēj pienācīgi aizsargāt savus iedzīvotājus." Eiropas Parlaments uzsver, ka vēl joprojām lielākajai daļai dalībvalstu trūkst detalizēti izstrādāts plāns putnu gripas vakcīnu iegādei un izmantošanai, līdz ar to ir nepieciešams veikt virkni pasākumu kā nacionālā, tā arī Eiropas līmenī, lai uzlabotu šo situāciju. Eiropas Parlaments ir aicinājis arī Eiropas Komisiju sadarboties ar vakcīnu ražotajiem, lai pandēmijas gadījumā tie spētu nodrošināt vienlīdz efektīvu vakcīnu piegādi visām dalībvalstīm.