Ievieš maiņas zemesgabalu piešķiršanas priekšrocības

2006. gada 30. augusts plkst. 9:21
Autors: Māris Ķirsons kirsons@db.lv
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

Valdības sēdē tika akceptēti noteikumi par maiņas zemesgabalu piešķiršanas priekšrocības tiesībām. Tie nosaka zemesgabalu piešķiršanas priekšrocības tiesības no Maiņas zemes reģistra likuma „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos” ietvaros gadījumos, kad tiesības uz zemes maiņu saskaņā ar likumu piešķir valsts, norādīts Vides ministrijas informācijā. Noteikumu projekts paredz pretendentus iedalīt divās priekšrocības grupās: - zemes īpašnieki, kuru zeme pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas tiek iekļauta īpaši aizsargājamās dabas teritorijās vai to zonās ar stingru aizsardzības režīmu; - zemes īpašnieki, kuriem atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, kas iepriekš iekļauta īpaši aizsargājamās dabas teritorijās vai to zonās ar stingru aizsardzības režīmu. Katras grupas ietvaros noteikta iesniegumu izskatīšanas secība, ņemot vērā ierobežojumu būtiskumu un citus apsvērumus, norādīts Vides ministrijas informācijā.