Eksperti

Ilgtspējas pamatprincipi kā daļa no uzņēmumu un mūsu pašu DNS

Jolanta Jērāne, Latvijas Loto valdes locekle, 28.03.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Arvien biežāk ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi tiek integrēti uzņēmumu attīstības stratēģijā un darba procesos, nosakot konkrētus darbības virzienus un mērķus. Ilgtspējas pamatprincipi paredz atbildīgu uzņēmējdarbību: rūpes par vidi, sociālo atbildību par darbiniekiem un sabiedrību kopumā, kā arī atbildīgu uzņēmuma korporatīvo pārvaldību.

Ilgtspējas pamatprincipu ievērošana ikdienas darba procesos sekmē uzņēmuma reputāciju, tā ekonomisko izaugsmi un inovācijas sociālās atbildības un vides jautājumos.

Lai īstenotu ilgtspējīgu uzņēmuma stratēģisko virzību, VAS Latvijas Loto savā ikdienas darbībā ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas pamatprincipus, vienlaikus īstenojot aktivitātes trīs ilgtspējas virzienos – vides ilgtspējā, sociālajā labklājībā un uzņēmuma pārvaldībā.

Atbildīga pārvaldība Latvijas Loto paredz uzņēmuma darbības procesu vadību un finanšu plūsmas caurskatāmību. Latvijas Loto kā valsts kapitālsabiedrības peļņa ir finanšu resurss, kas nodrošina pievienoto vērtību visiem Latvijas iedzīvotājiem. Latvijas Loto ir nacionālais loteriju uzņēmums, kas īsteno valsts mēroga izlozes sabiedrības labā un ir viens no nozīmīgiem valsts budžeta papildinātājiem. Pēc neauditētiem datiem Latvijas Loto aprēķināto nodokļu, nodevu un maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu kopsumma 2023. gadā bija 20,4 miljoni eiro. Tādējādi lielākā Latvijas Loto ieņēmumu daļa atgriežas atpakaļ sabiedrībā un kalpo dažādu iniciatīvu īstenošanai. Latvijas Loto nodrošina atbildīgu korporatīvo pārvaldību un rūpes par sabiedrības labklājību, īstenojot dažādas iniciatīvas sabiedrības vajadzību piepildīšanā.

Rūpes par apkārtējo vidi un resursu patēriņa ekonomija, mazinot uzņēmuma ekoloģiskās pēdas nospiedumu, ir redzamākā daļa no uzņēmuma ilgtspējas iniciatīvām. Latvijas Loto darbībā tā paredz virkni videi draudzīgu risinājumu un aktivitāšu. Vienlaikus tā ir iespēja iesaistīt arī uzņēmuma darbiniekus dažādos ilgtspējas procesos un aktivitātēs, rosinot domāt par vienotu vērtību ievērošanu. Motivēta un izglītota komanda ir katra uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības virzītājspēks. Tāpēc Latvijas Loto mērķtiecīgi iegulda savu darbinieku izglītošanā – zināšanu un kompetenču pilnveidošanā par ilgtspēju un tās pamatprincipu iekļaušanu ikdienas darbā un dažādu sabiedriski nozīmīgu iniciatīvu īstenošanā.

Sociālā atbildība un sabiedrības labklājības veicināšana ir būtiska uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļa. Tās ietvaros Latvijas Loto īsteno korporatīvās sociālās atbildības principus, sniedzot pakalpojumus sociāli atbildīgā veidā un nodrošinot klientu interešu aizstāvību, kā arī veicina sabiedriski nozīmīgu jautājumu risināšanu caur sabiedriskā labuma mērķa atbalsta programmām.

Latvijas Loto organizē nacionāla mēroga izlozes, kas paredz loterijas ienākumus novirzīt sabiedriskā labuma mērķu atbalstam – bērnu un jauniešu veselības, sporta un izglītības veicināšanai. Tā rezultātā Simtgades stipendijās Latvijas jauniešiem līdz šim piešķirts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Savukārt Sporta loterijas mērķa programmai divu mācību gadu laikā novirzīti vairāk nekā 750 000 eiro kā atbalsts sporta dzīves uzlabošanai Latvijas skolās. Sabiedriskā labuma mērķa programmu atbalsts tiek nodrošināts no Latvijas Loto Simtgades loterijas un Sporta atbalsta loteriju ieņēmumiem, pateicoties visas sabiedrības līdzdalībai.

Ilgtspējīga attīstība ir iespējama, mērķtiecīgi plānojot un pārdomāti īstenojot uzņēmuma darbības virzienus saskaņā ar vispārpieņemtajiem ilgtspējas pamatprincipiem un atbildīgu rīcību pret vidi, atbildīgu pārvaldību un rūpēm par visas sabiedrības labklājību. To iekļaušana uzņēmuma stratēģijas kodolā, pamatvērtībās un katra indivīda DNS ļauj efektīvi īstenot ilgtspējīgas attīstības pamatprincipu ieviešanu darba ikdienā un aktivitātēs.

Ikgadējā Ilgtspējas indeksa novērtējumā Latvijas Loto jau sesto reizi pēc kārtas saņēmusi augsto Platīna kategorijas apbalvojumu. Tas ir apliecinājums uzņēmuma ilgtspējīgas principu novērtējumam atbilstoši korporatīvās pārvaldības un sociālās atbildības prasībām. Papildus tam tā ir atbildība nākotnē tiekties pēc aizvien augstākiem rezultātiem un sasniegt vairāk.

Mēs visi vēlamies dzīvot tīrākā, sakārtotākā un drošākā vidē. Ir būtiski apzināties, ka katrs no mums kā indivīds, ģimenes loceklis, darba kolēģis un sabiedrības pārstāvis ir līdzatbildīgs par ilgtspējīgu attīstību, lai visi kopā mēs varētu dzīvot labākā, zaļākā un drošākā vidē – mūsu Latvijā.

Komentāri

Pievienot komentāru