Intervija: Par finansējumu esmu sarcis bieži

2016. gada 15. marts plkst. 8:00
Sadaļa: Finanses
Dalies ar šo rakstu

Ja nerunājam par vienu periodu starp vēlēšanām, bet par attīstību gadu desmitu garumā, tieši investīcijas izglītībā un zinātnē ir tās, kas sniedz lielāko atdevi

Tā uzskata Latvijas Universitātes (LU) rektors Indriķis Muižnieks, sarunā ar DB akcentējot, ka sazobe ar lietišķajiem pētījumiem vienmēr ir bijusi aktuāla, lai arī universitāte ir vairāk uz teorētiskām un plaša spektra zināšanām orientēta. Tradicionāli šī sazobe no biznesa viedokļa labāk ieraugāma dabaszinātnēs, medicīnā, datorzinātnēs, inženierzinātnēs. Tomēr, pēc I. Muižnieka domām, tā nav mazāk svarīga arī humanitārajā un sociālajā jomā. Viņaprāt, tā ir naiva iedoma, ka tikai ar inženieriem vai dabaszinātnēm vien varēsim atrisināt sabiedrības problēmas. «Mēs jau negribam to vilcienu, kviešus vai raženo cūku pašus par sevi, gribam tos lietot, turklāt lietot tā, lai tas nestu kādu labumu ne tikai katram atsevišķi, bet arī sabiedrībai. No šī skatu punkta, vērtējot inženierzinātņu un dabaszinātņu pienesumu, humanitārais un sociālais atbalsts tām ir ārkārtīgi nepieciešams,» pamato I. Muižnieks.

Fragments no intervijas:

«Esmu bieži sarcis gan par zinātnei atvēlēto, gan par to, cik lielu finansējumu Latvijā atvēl uz vienu studiju vietu. No malas to izprot kā tādu ārkārtīgu, varētu teikt debilismu. Kā lai citādi to nosauc? Ar aizsardzību ir tāpat. Mūsu partneri, ar kuru viedokli mēs, par laimi, esam spiesti rēķināties, saka – ja jūs paši neieguldāt savā aizsardzībā, kāpēc mums mesties un aizstāvēt jūs? Ar zinātni ir līdzīgi: ja neesam spējīgi savu sabiedrību attīstīt tā, kā Eiropa kopēji vienojusies par zināšanās balstītu ekonomiku, tad kāpēc Eiropai jāiesaistās? Pārvērtīsim jūs par aborigēnu brīvdabas muzeju – koklējiet un staigājiet pastalās! Bet jautājums ir – vai par to ir gatava balsot tauta?

Turklāt ir jāskatās kopā, jo no izglītības atrauta zinātne pie mums nepastāv. Ja vēlamies lai pielietojamos pētījumus šeit veiktu ārvalstu lielās kompānijas, nepieciešami redzamāki sasniegumi zinātnē un plašāka izglītības bāze.»

Visu interviju Par finansējumu esmu sarcis bieži lasiet 15. marta laikrakstā Dienas Bizness.

Dalies ar šo rakstu