Investoru pieprasījums pēc Altum zaļajām obligācijām 6,5 reizes pārsniedz emitēto apjomu

2017. gada 11. oktobris plkst. 9:49
Žanete Hāka
Sadaļa: Investors
Dalies ar šo rakstu

AS «Attīstības finanšu institūcija Altum», kurai starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's ir piešķīrusi kredītreitingu Baa1, ir emitējusi savas pirmās zaļās obligācijas, kļūstot par pirmo Centrālās un Austrumeiropas nacionālo valstu attīstības institūciju, kas izlaidusi zaļās obligācijas, informē Altum.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas investori par šo emisiju izrādīja būtisku interesi, un parakstītais apjoms 6,5 reizes pārsniedza emitēto apjomu.

Šā gada 10. oktobrī Altum emitēja zaļās obligācijas par kopējo summu 20 miljoni EUR ar dzēšanas termiņu 2024. gada 17. oktobrī, fiksēto gada procentu likmi (kuponu) – 1,3%, ienesīgumu – 1,367%. Obligāciju kopējais pieprasījums 6,5 reizes pārsniedza plānoto emisijas apjomu. Obligācijas iegādājās 24 investori: aktīvu pārvaldības fondi, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Latvijā (43,5%), Lietuvā (31%), Igaunijā (19%), Zviedrijā un Vācijā (6,5%). Obigācijas tiks kotētas biržā Nasdaq Riga.

Ieņēmumi no obligāciju emisijas tiks izmantoti dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu finansēšanai energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā. Tas būtiski paplašinās Latvijā pieejamo finanšu atbalstu videi draudzīgu projektu ieviešanai un vides ilgtspējas uzlabošanai. Obligāciju finansējums būs pieejams projektiem šādās jomās: energoefektivitāte centralizētu apkures sistēmu, enerģijas atgūšanas, enerģijas patēriņa samazināšanas jomā, energoefektīvās ēkas, atjaunojamo energoresursu ieguve no vēja, saules un biomasas, «zaļās» ēkas un ilgtspējīgs transports, tostarp energoservisa kompānijām (ESKO), kas darbojas uzņēmumu apkalpošanas sektorā šajās jomās.

Reinis Bērziņš, Altum valdes priekšsēdētājs: «Latvijā ir milzīgs potenciāls ilgtspējīgu videi draudzīgu projektu ieviešanai. Šī gada rudenī ALTUM veiktā Latvijas uzņēmumu aptauja atklāja, ka aptuveni puse uzņēmumu ir apsvērusi iespēju ieviest energotaupības pasākumus, bet tikai retais uzņēmums ir spēris praktiskus soļus šī mērķa sasniegšanai. Zaļo obligāciju finanšu instrumentu izmantošanas mērķis ir Latvijā atbalstīt projektus vides ilgtspējas jomā, vienlaikus tā ir iespēja diversificēt Altum finansējuma bāzi un veicināt Baltijas kapitāla piesaistes tirgus attīstību. Esam gandarīti, ka zaļo obligāciju emisija palīdzēs veicināt Latvijas nacionālās stratēģijas galveno vides mērķu sasniegšanu, gan palielinot no atjaunojamiem energoresursiem iegūtās enerģijas īpatsvaru kopējā enerģijas patēriņā, gan arī samazinot enerģijas importa apjomu.»

Lai varētu emitēt zaļās obligācijas, Altum sagatavoja un apstiprināja Zaļo investīciju ietvaru. Par Altum Zaļo obligāciju ietvaru neatkarīgu atzinumu ir sagatavojis Starptautiskais klimata un vides izpētes centrs Oslo - CICERO (Center for International Climate and Environmental Research), kas ir neatkarīgs Norvēģijas starpnozaru klimata pētniecības institūts. CICERO atzina, ka no obligāciju emisijas iegūto finanšu pārvaldība un atskaitīšanās sistēma atbilst augstiem standartiem. Altum Zaļo investīciju ietvarā CICERO nekonstatēja nekādu acīmredzamu trūkumu. Ikgadējā paziņojumā investoriem regulāri tiks publicēta informācija par finansētajiem projektiem un paredzamo ietekmi.

Zaļās obligācijas ir ar klimatu saistīts fiksēta ienākuma finanšu instruments, kas ļauj investoriem ar vispārīgo ieguldījumu pilnvarojumu piedalīties ar klimatu saistītu projektu finansēšanā, tādējādi veicinot informētību par klimata pārmaiņu radītajiem riskiem, vienlaikus ieguldot drošā instrumentā. Pēdējās desmitgades laikā ir vērojama strauja zaļo obligāciju tirgus izaugsme, un kumulatīvais emisiju apjoms ir pārsniedzis 300 miljardus ASV dolāru, savukārt kopējais zaļo obligāciju emitentu skaits ir sasniedzis gandrīz 500. ALTUM ir ceturtais šādu obligāciju emitents, kas bāzēts Baltijas valstīs, un ir pirmā Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu nacionālā attīstības institūcija, kura saviem investoriem piedāvā šādu iespēju.

Altum zaļo obligāciju emisiju vadīja SEB Banka.

Dalies ar šo rakstu

Populārākās ziņas

Nepalaid garām