Īrnieki sūdzas par pakalpojumu nesaņemšanu, māju uzturēšanu

2011. gada 25. augusts plkst. 15:57
Dalies ar šo rakstu

Rīgas Īres valde kopš pagājušā gada 1. jūlija līdz šā gada 30. jūnijam ir izskatījusi 351 lietu un sastādījusi 168 administratīvo pārkāpumu protokolus. 

Savukārt Rīgas domes Administratīvā komisija, izskatot šos protokolus, ir pieņēmusi 110 lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, un pārskata periodā piemēroto naudas sodu kopsumma ir gandrīz 62 tūkst. latu. Pēc Īres valdes sniegtās informācijas, tās apmeklētāju skaits arvien pieaug, un kopumā ir sniegtas 1033 konsultācijas.

Aktuālākās nesaskaņas starp dzīvojamo telpu īrniekiem un izīrētājiem ir saistītas ar pamatpakalpojumu nesniegšanu īrniekiem, mājas un tās inženiertehnisko komunikāciju uzturēšanu, pieguļošās teritorijas uzkopšanu, kā arī īres maksas noteikšanu, tostarp nekustamā īpašuma un zemes nodokļa apmaksu. Ziemā Īres valde saņēmusi arī iesniegumus par to, ka netika tīrīts sniegs no jumtiem un tā rezultātā ir bojātas dzīvojamās telpas.

Daudz konfliktu saistīti ar faktu, ka īrnieki tiek izlikti no dzīvojamām telpām vai izīrētāji rada viņiem tādus apstākļus, ka dzīvot attiecīgā dzīvojamā telpā kļūst neiespējami. Aktuāls ir jautājums par īres attiecībām situācijās, kad parādu saistību izpildes procesā, realizējot parādnieka īpašumus izsolēs, tiek pārdoti nekustamie īpašumi, kuros uz īres līgumu pamata dzīvo īrnieki. Valdē arvien biežāk vērsušies iedzīvotāji par šādu tiesu izpildītāju rīcību.
 

Dalies ar šo rakstu