Izmaiņas dzīvojamo telpu izīrēšanā

2004. gada 16. septembris plkst. 16:46
Autors: Madara Fridrihsone
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Neizīrēto valstij piederošo dzīvojamo telpu uzskaiti veiks Mājokļu aģentūra, kuras kompetencē būs arī valstij piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšana. To paredz Saeimas konceptuālu atbalstu guvušie likuma «Par dzīvojamo telpu īri» grozījumi. Šādi plānots nodrošināt valstij piederošo neizīrēto dzīvojamo telpu izīrēšanu personām, kas reģistrētas pašvaldībās palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai. Spēkā esošais likums nenoteic, ka valstij piederošie neizīrētie dzīvokļi izīrējami šādām personām, tādēļ līdz šim tie tikuši privatizēti izsolēs. Grozījumi arī paredz aizliegt dzīvojamo telpu izīrētājiem un pakalpojumu sniedzējiem atteikties pieņemt maksu par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas izīrēšanu. Likumprojekta iesniedzēji šādu grozījumu nepieciešamību pamato ar to, ka izīrētāji mēdz ļaunprātīgi atteikties pieņemt īres maksu, tādējādi veicinot īres un komunālo maksājumu parādu mākslīgu veidošanos. Grozījumi stāsies spēkā pēc to pieņemšanas galīgajā lasījumā.