Izveidots kredītreitings privātpersonām; situācija kritiska 

Kredītmenedžmenta kompānija Paus Konsults izstrādājusi privātpersonu kredītreitingu, kas kreditoram sniegs informāciju par iespējamā kredīta ņēmēja maksāšanas disciplīnu un iespējamajiem riskiem, ja attiecīgajai personai tiek aizdota nauda.

, 09.4.2008

Šis kredītreitings tiks piešķirts ikvienai personai, kas atrodas Paus Konsults parādnieku datu bāzē Risk.lv, kurā šobrīd ir ~ 200 000 parādu lietu un kuru izmanto visas lielākās Latvijas bankas un finanšu institūcijas.

Paus Konsults valdes loceklis Mārcis Katajs: "Summas, ko personas ir parādā uzņēmumiem, ir ārkārtīgi lielas. Piemēram, 2007. gadā vien dažādu uzņēmumu labā esam piedzinuši 10 milj. latu. Šī situācija liek meklēt risinājumus, kā parādnieku skaitu samazināt, un kredītreitinga ieviešana ir preventīvs pasākums, lai nākotnē šādas problēmas nerastos."

Privātpersonu kredītreitings tiek izstrādāts, ņemot vērā visu Paus Konsults sadarbības partneru sniegto informāciju par debitoru, kā arī piedziņas laikā iegūto informāciju. Tiek ņemti vērā 24 kritēriji, piemēram, vai parādu nokārtojis pats parādnieks vai trešā persona, vai parādniekam ir kāda bīstama atkarība (alkohols, azartspēles, psihotropās vielas u.tml.), vai parādniekam ir pastāvīga dzīvesvieta, vai parādnieks samaksājis parādu pēc pirmā brīdinājuma u.c.

Informācija par personām netiek izpausta trešajām personām. Uzņēmumiem ir pieejams tikai gala rezultāts – personas iedalījums kādā no līmeņiem. Kredītreitingam ir 5 līmeņi – no A līdz E.

A - laba atmaksas disciplīna.

B - apmierinoša atmaksas disciplīna.

C - persona atrodas piedziņas procesā.

D - slikta atmaksas disciplīna.

E - ļaunprātīgs nemaksātājs.

Kredītreitings šobrīd rāda, ka maksāšanas disciplīnas situācija ir ļoti kritiska. Šobrīd A līmenis ir 6,7%, B – 16,9%, C – 5,4%, D – 44,3%, E – 26,7%.

Pētījums atklājis, ka no visiem parādniekiem 57% ir vīrieši un 43% - sievietes, un 49% parādnieku ir vecumā no 26 līdz 49 gadiem, bet 31% vecumā no 18 līdz 25 gadiem.

No visiem datu bāzē esošajiem parādniekiem 72,3% dzīvo Latvijas reģionos un tikai 27,7% - Rīgā. Neskaitot Rīgu un Rīgas rajonu, vislielākais parādnieku skaits ir Liepājā un tās rajonā – 6,2%, Jelgavā un tās rajonā – 5,5%, Daugavpilī un tās rajonā – 5,3%, Ventspilī, Talsos, Ogrē un to rajonos – 3,1%. Pārējos Latvijas rajonos parādnieku skaits ir zem 3%.

Vislielākais skaits parādnieku – 82% – strādā privātajā sektorā. Valsts sektorā strādā 12%, bet 6% parādnieku ir pensionāri.

43,9% parādnieku ir parādā summu, kas mazāka par 100 latiem, bet 42,6% ir parādā naudas summu no 101 līdz 500 latiem. Visbiežāk šī neatdotā naudas summa ir par patēriņa precēm un pakalpojumiem. 0,9% parādnieku ir parādā no 5001 līdz 100000 latiem.

Paus Konsults sadarbības partneri ir tādas Latvijā pazīstamas kompānijas kā Hansabanka, SEB banka, Parex banka, Norvik Banka, Nordea bank Finland Plc Latvijas filiāle, Sampo Banka, Hansa Līzings, Nelss līzings, Lateko līzings, BIG, TELE2, Neste Latvija, Oriflame Latvija, Banku augstskola u.c.