Japāņu kultūrā meklējami pamati darba kvalitātes celšanas programmām 

Ikdienas darba organizācijā WESS Auto Grupas autosaloni vadās pēc labās prakses piemēriem un standartiem, ko nosaka pārstāvēto auto zīmolu Toyota un Lexus vadlīnijas un labās prakses tradīcijas, kas pārņemtas no Japānas, pieredzē par darbinieku iesaisti rezultātu uzlabošanai uzņēmumā dalās WESS Auto Grupas autosalona Lexus Riga Airport izpilddirektors Artjoms Jerņevs.

Žanete Hāka, 12.09.2017
1/5

Publicitātes foto

Nav noslēpums, ka japāņu kultūrā meklējami pamati dažādiem korporatīvajiem risinājumiem un darba kvalitātes celšanas programmām. Pārstāvot Japānā ražotu automobiļu zīmolus, arī Latvijas uzņēmumā ir ieviestas vairākas darba kvalitātes un efektivitātes veicināšanas iniciatīvas, kā arī regulāri tiek veiktas darbinieku apmācības un nodaļu vadītāju pieredzes apmaiņa un zināšanu papildināšana Japānā un Baltijas kopējā pārstāvniecībā.

«Nesen atgriezos no Japānas, kur nedēļas garumā tika papildinātas zināšanas ne tikai iepazīstot Japānas kultūru, bet arī apgūstot dažādus Toyota korporatīvās programmas virzienus, ko īstenot ikdienas darbā, tādējādi veicinot dažādu darba procesu efektivitāti un klientu apkalpošanas kultūru,» viņš stāsta.

Viena no pasaulē, tostarp, arī Latvijā, populārākajām korporatīvo procesu uzlabošanas programmām ir KAIZEN – kas paredz sistēmu, kādā darbinieki tiek iedrošināti sniegt idejas un priekšlikumus, un piedalīties darba procesu uzlabošanas aktivitātēs, lai kopā sasniegtu uzņēmuma kopīgos mērķus un tiektos uz pilnību. Ikviens darbinieks ir iepazīstināts ar šīs programmas pamatprincipiem, un katram ir iespēja ne tikai izteikt, bet arī rosināt pārmaiņas, kā pilnveidot pakalpojumu klāstu un klientu servisu, lai mūsu klienti saņemtu augstāko kvalitāti.

Auto nozarē augsta klientu apkalpošanas kultūra un individuāla pieeja tiek ļoti augstu novērtēta. Tas savukārt cieši darbojas roku rokā ar vienu no japāņu kultūras pamatelementiem OMOTENASHI, kas atspoguļo apkalpošanas kultūras augstos standartus, aptverot ne tikai vispār pieņemtus viesmīlības elementus, bet sniedz vēl lielāku pievienoto vērtību augstākās kvalitātes servisam, ko piedāvāt tālāk klientiem. Tas nozīmē – izdarīt kaut ko vairāk, nekā klients gaida, sniegt pievienoto vērtību esošajam.

«Man ļoti interesants šķita GENCHI GENBUTSU, kas ir unikāls japāņu korporatīvās kultūras elements, kas paredz to, ka ikvienas nodaļas vadītājam ir jāiziet cauri visiem darba procesiem, lai izprastu katra darbinieka darba pienākumus, atbildību un iespējas. Protams, šī ir viena no TOYOTA korporatīvajām programmām, ko ir visgrūtāk īstenot, taču es cenšos ikdienā arvien lielāku uzmanību pievērst ikvienam procesam, kas notiek uzņēmumā, lai katrs darbinieks justu saikni ar uzņēmuma vadību un justu savu iesaisti ikvienā procesā,» viņš skaidro.

Kompānijas darbinieki regulāri apmeklē dažādus apmācību kursus - ar teoriju un praktiskām metodēm tiek apgūtas dažādas programmas nemainīgi augstas apkalpošanas kultūras kvalitātes veicināšanai un dažādu uzņēmuma procesu efektivizēšanai. Pēc apmācībām katrs darbinieks, kas ir piedalījies mācību aktivitātēs, sniedz ieskatu par to kolēģiem un ievieš jauniegūtās zināšanas praksē savā darbavietā. Turklāt regulāras apmācības tiek veiktas ne tikai jaunu darbinieku vidū, bet arī darbiniekiem, kas strādā ilgus gadus, lai ikviens varētu pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kā arī paskatītos uz savu darbavietu ar kritisku aci un saprastu vai darbs tiek veikts efektīvi un vai to ir iespējams veikt labāk. Tas cieši sasaucas ar Toyota korporatīvajā programmā ietverto ICHI-E ICHI-GO, kas nozīmē to, ka katrs moments, katrs darbs, ko mēs darām, ir unikāls un neatkārtojams – tāda iespēja kā to paveikt šobrīd vairs neatkārtosies, katrs darbs ir jāizdara maksimāli labi, viņš skaidro.

Jaunākais izdevums