Jaunā gada nodokļu «dāvanas» atspoguļosies dzīves dārdzībā 

2016. gads atnesis ne tikai vairāku jau esošo nodokļu likmju kāpumu, bet arī jaunu nodokļu parādīšanos, kā arī papildu tiesības nodokļu administrācijai, pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.

Māris Ķirsons, 04.1.2016

DB 4. janvāra vāks

Daļa no pērn akceptētajām pārmaiņām nodokļu jomā stājās spēkā 1. janvārī, savukārt citas – no 1. marta un atsevišķas normas pat no 1. jūlija. Neraugoties uz peripetijām 2015. gadā ap mikrouzņēmumu nodokli, tomēr 2016. gadā šī nodokļa likme joprojām būs 9% apmērā. DB jau rakstījis, ka pēc vairāku nodokļu ekspertu domām 2016. gads jāuzskata par pirmo bezdelīgu nodokļu sistēmas reformēšanā, jo līdzšinējā sistēma sevi ir izsmēlusi. Šajā kontekstā iederas gan solidaritātes nodoklis, gan arī diferencētais neapliekamais minimums.

Mainīgais minimums

Lai arī 2016. gads bija iezīmēts kā laiks, kad tiks pabeigta iepriekš solītā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšana, tomēr tas nenotika. Saeimas vairākums nobalsoja, ka 2016. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme būs 23% solīto 22% vietā. Tomēr lielāka būs minimālā alga – 370 eiro mēnesī (bija 360 eiro). Jārēķinās, ka 2016. gadā neapliekamais minimums par apgādībā esošām personām būs 175 eiro mēnesī, bet 2015. gadā tas bija 165 eiro. No šā gada apgādībā nevarēs būt darbspējas vecumā esošas personas. Tas nozīmē, ka, piemēram, pašlaik strādājošs laulātais varēja apgādībā paņemt nestrādājošu laulāto, turpmāk to vairs darīt nevarēs. Šāda kārtība bija izdevīga, jo par apgādībā esošu personu neapliekamais minimums ir 165 eiro, bet par pašu maksātāju 75 eiro. Šī norma neattiecas ne uz skolēniem, ne arī uz studentiem, kuri izglītību iegūst līdz 24 gadu vecumam un nesaņem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus. Pēc Finanšu ministrijas informācijas tiks ieviesta elektroniska informācijas apmaiņa starp vispārējām, profesionālajām, augstākajām vai speciālajām izglītības iestādēm un VID. Tādējādi likuma norma paredz, ka turpmāk vienreiz gadā līdz pēctaksācijas gada 1.februārim vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādes nosūtīs nodokļu administrācijai elektroniski informāciju par izglītojamā mācībām samaksāto summu, kā arī fiziskas personas kodu vai juridiskas personas reģistrācijas numuru, kura veikusi maksājumu par mācībām. Tāpat būšot iespēja maksātāja attaisnotajos izdevumos iekļaut arī maksātāja izdevumus, kas radušies, veicot solidaritātes nodokļa nomaksu; iespēja maksātāja attaisnotajos izdevumos iekļaut arī maksātāja izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem; arī maksātāja attaisnotajos izdevumos tiks iekļautas summas, kas atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumam ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai un kas kopā taksācijas gada laikā nepārsniedz 213,43 eiro.

No 2016.gada tiek vienādots iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīms attiecībā uz Latvijas rezidentu veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos vai apdrošināšanas sabiedrībās, kuras dibinātas citā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī. Bez tam no 2016. gada līdz 15 000 eiro ir samazināts saimnieciskās darbības ieņēmumu slieksnis patentmaksas maksātājiem (līdz 2015.gadam tas noteikts 50 000 eiro apmērā un tas bija vienāds ar pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto slieksni, kas paredz pienākumu reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā).

Visu rakstu Jaunā gada nodokļu «dāvanas» atspoguļosies dzīves dārdzībā lasiet 4. janvāra laikrakstā Dienas Bizness.