Jauno noteikumu mērķis — vienlīdzīga ceļu līdzekļu sadale

Autors: Oskars Prikulis oskars.prikulis@db.lv
2006. gada 23. marts plkst. 9:17

Galvenais jauno noteikumu uzdevums, pēc kuriem tiks noteikta pašvaldību ceļiem un ielām paredzēto mērķdotāciju sadales kārtība, bijis nodrošināt vienlīdzīgu līdzekļu sadales principu, lai «pašvaldības nepārmestu ministrijai nevienlīdzīgu līdzekļu sadali», skaidroja Latvijas valsts ceļu (LVC) pārstāvis Vilnis Millers. Turpmāk ministrija pārskaitīs mērķdotāciju līdzekļus LVC, kas savukārt pēc noteiktajiem kritērijiem aprēķinās katrai pašvaldibai pienākošos līdzekļu daļu. Līdzekļus saņems Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Jelgavas, Ventspils, Jūrmalas un Rēzeknes pilsētas domes, kā arī rajonu padomes. SM var pārskaitīt tām daļu no attiecīgajam rajonam paredzētās mērķdotācijas, ja šādu vēlmi izteiks un attiecīgu lēmumu pieņems rajona pilsētas dome, novada dome vai pagasta padome. Attiecīgā pašvaldība būs atbildīga par savu saistību ar rajona padomi izpildi par speciālā budžeta līdzekļu saņemšanu. Mērķdotāciju varēs izlietot pašvaldību ceļu un ielu ikdienas un periodiskai uzturēšanai, rekonstrukcijai un būvniecībai, satiksmes drošības uzlabošanai, darbu tehniskajai uzraudzībai, zemes pirkšanai pašvaldību ceļu un ielu uzlabošanas un attīstības vajadzībām u.c. mērķiem, bet mērķdotācijas izlietošanas likumību un pareizību kontrolēs SM.