Jauns regulējums, kā autovadītājiem jāatpūšas

2007. gada 10. aprīlis plkst. 14:53
Autori:
Dalies ar šo rakstu

2007.gada 11.aprīlī pilnā apjomā stājas spēkā autovadītāju darba un atpūtas laika jaunais regulējums - EK Regula 561/2006. Izmaiņas braukšanas un atpūtas režīma uzskaitē skars kravu un pasažieru autopārvadātājus, informēja Valsts SIA Autotransporta direkcija Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja Indra Gromule.

Valsts SIA Autotransporta direkcija (ATD) uzsver, ka no trešdienas, š.g. 11.aprīļa, mainīsies pārtraukumu un ikdienas atpūtas laika sadalīšanas iespējas autovadītājiem.

Ja šobrīd 45 minūšu pārtraukumu ir atļauts dalīt divos vai trijos pārtraukumos ne īsākos par 15 minūtēm, tad, saskaņā ar jauno regulējumu, 45 minūšu pārtraukumu būs atļauts dalīt tikai divos pārtraukumos, no kuriem pirmajam obligāti jābūt 15 minūtes un otrajam - 30 minūtes ilgam. Savukārt, ja tiek dalīts ikdienas atpūtas laiks, tad esošo iespēju ikdienas atpūtas laiku sadalīt divos vai trijos atsevišķos periodos, no kuriem vienam ir jābūt vismaz astoņas stundas ilgam, aizstās jauna prasība, ka regulāro ikdienas atpūtas laikposmu var dalīt tikai divos laika posmos, no kuriem pirmajam ir jābūt vismaz trīs stundas ilgam un otram - deviņas stundas ilgam. Nedalītā ikdienas atpūtas perioda ilgums - 11 stundas saglabājas.

Jaunais regulējums nosaka, ka iknedēļas atpūtas laikposms ir jāuzsāk ne vēlāk kā pēc sešiem 24 stundu periodiem no iepriekšējā iknedēļas laika posma un gadījumā, ja divu secīgu nedēļu laikā ir ņemts saīsinātais ikdienas laikposms, kas ir vismaz 24 stundas, tad to var kompensēt līdz trešās nedēļas beigām, pieskaitot atpūtas laika posmam, kurš ir vismaz deviņas stundas. Divās secīgās nedēļās transportlīdzekļa vadītājam ir jāņem vai nu divi regulāri iknedēļas atpūtas laikposmi, kas ir divas reizes pa 45 stundām, vai arī var ņemt vienu regulāru un vienu saīsinātu iknedēļas atpūtas laikposmu, kur saīsinātajam laikposmam ir jābūt vismaz 24 stundas ilgam.
Pasažieru neregulāro autopārvadājumu autovadītājiem (piem., tūrisma autobusu šoferi) jāņem vērā, ka veicot pārvadājumu ar diviem vai vairākiem transportlīdzekļa vadītājiem, vadītājam 30 stundu laikā pēc ikdienas vai iknedēļas atpūtas perioda beigām jāņem jauns vismaz deviņas stundas ilgs ikdienas atpūtas laikposms līdzšinējo astoņu stundu vietā.

ATD Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļa atgādina, ka 2006.gada 15.martā tika pieņemta jauna EK Regula Nr.561/2006, kura aptver visus tos aspektus, kas saistīti ar braukšanas un atpūtas laika režīmu, veicot iekšzemes un starptautiskos komercpārvadājumus un pašpārvadājumus. Daži būtiski minētās regulas punkti stājās spēkā 2006.gada 1.maijā, bet pilnībā jaunā regula stājas spēkā 2007.gada 11.aprīlī, atceļot un aizstājot pašreiz spēkā esošo Regulu (EEK) Nr.3820/85. Jaunais regulējums paredz izmaiņas arī izņēmumu gadījumos, kad braukšanas un atpūtas laiku var neuzskaitīt un transportlīdzekli neaprīkot ar tahogrāfu.

Kopš pagājušajā gada maija obligāta prasība ir digitālais tahogrāfs pirmo reizi reģistrētos transportlīdzekļos, kā arī autovadītāja pienākums ir pēc kontroles institūcijas pieprasījuma uzrādīt reģistrācijas diagrammas vai vadītāja karti ar informāciju par uzskaitīto darba un atpūtas laiku par kārtējo darba nedēļu un iepriekšējām 15 dienām, bet no 2008.gada 1.janvāra par iepriekšējām 28 dienām un kārtējo dienu.

Ja viss pārvadājums vai daļa no tā tiek veikts ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijas, tad arī turpmāk tiek piemērotas AETR konvencijas prasības.

ATD š.g. martā informēja autopārvadājumos iesaistītos uzņēmumus par gaidāmajām pārmaiņām ar savas mājas lapas palīdzību, e-pastiem un direkcijas telpās.

Neskaidros jautājumus joprojām var noskaidrot apmeklējot interneta vietnes adresi http://www.atd.lv/lat/tahografi/?doc=925 vai zvanot pa tālruņiem 7686462 un 7686463.


Dalies ar šo rakstu