Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Cēsu novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli komercdarbības īstenošanai kultūras, tūrisma un viesmīlības pakalpojumu jomā Ungurmuižas kompleksā.

Ungurmuiža ir unikāls un harmonisks 18.gadsimta koka ēku ansamblis, kas pelnījis gādīgas rokas un jaunā saimnieka mīlestību pret šo vietu. Milzu ozolu un liepu ieskautais muižas komplekss ieņem nozīmīgu vietu Latvijas kultūras pieminekļu mantojumu vidū. Muižu 1732.gadā cēlis barons fon Kampenhauzens kā savas dzimtas māju. Šī tā ir Latvijā vienīgā baroka koka celtne.

Tikpat unikāli ir 18. gadsimta sienu gleznojumi. Ungurmuiža būvēta, nevis lai ārišķīgi lepotos ar tās greznību, bet gan, lai muiža īpaši iekļautos apkārtējā vidē, ievērojot senas tradīcijas un praktiskumu.

Ungurmuiža atrodas netālu no Ungura ezera, pie Cēsu – Limbažu ceļa Raiskuma pagastā, Cēsu novadā. Tā atrodas 14 kilometru attālumā no Cēsu pilsētas centra un aptuveni 80 kilometru attālumā no Rīgas.

Nomas objekta izsole notiks 2024.gada 9.aprīlī plkst.16.00 Straupes pagasta Tautas namā. Nomā tiks nodota Ungurmuižas kompleksa teritorija 17,59 hektāru platībā uz kuras atrodas astoņas ēkas un būves, kā arī vairākas palīgbūves: kungu māja 1105.3 m2, pārvaldnieka māja 434.6 m2, darbnīca/ēdnīca 512.8 m2, šķūnis 171 m2, pagrabs 78 m2, klēts 227 m2, tējas namiņš 92.8 m2 un leduspagrabs 122.2 m2.

Nomas izsoles sākuma cena noteikta 1000 eiro mēnesī bez PVN. Izsoles solis 50 eiro. Izsole tiks atzīta par notikušu, ja izsolei pieteiksies vismaz viens pretendents. Drošības nauda 100 eiro apmērā jāiemaksā līdz 5.aprīlim bezskaidras naudas norēķinu veidā.

Līgums par objekta nomu tiks slēgts uz 10 gadiem ar tiesībām to pagarināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtība.

Nomnieka veiktie kapitālieguldījumi (tas ir, atlīdzināmie nepieciešamie un derīgie izdevumi, neatdalāmie uzlabojumi), kas izdarīti par Nomnieka līdzekļiem, var tikt ieskaitīti nomas maksā, ja tie veikti atbilstoši Līguma nosacījumiem.

Pieteikums izsolei jāiesniedz līdz 5.aprīlim.

Komentāri

Pievienot komentāru