Juridiskās personas aiz restēm

2004. gada 10. marts plkst. 9:17
Autors: Māris Ķirsons kirsons@db.lv
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Latvijā ieviesīs jaunu kriminālsoda veidu - juridiskās personas kriminālatbildību.To paredz Einara Repšes valdības pēdējā sēdē akceptētie grozījumi Krimināllikumā, kas gan vēl jāakceptē Saeimā. Patlaban, pēc Tieslietu ministrijas datiem, juridiskās personas kriminālatbildība ir paredzēta vairākās pasaules valstīs, piemēram, Francijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Nīderlandē, Beļģijā, Šveicē, Norvēģijā, Ķīnā, ASV, Kanādā, Lietuvā, Igaunijā. Grozījumi paredz, ka juridiskā persona pie kriminālatbildības ir saucama un sodāma tikai Krimināllikuma sevišķajā daļā īpaši paredzētajos gadījumos, ja noziedzīgo nodarījumu juridiskās personas interesēs ir izdarījusi fiziskā persona, rīkodamās individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas koleģiālas institūcijas loceklis, balstoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu vai pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā. Šāda pieeja juridiskās personas kriminālatbildības noteikšanai nozīmē, ka juridiskās personas pie kriminālatbildības tiks sauktas tikai par tīšiem noziedzīgem nodarījumiem, turklāt tikai tad, ja juridiskā persona no noziedzīgās darbības ir guvusi vai varēja gūt kādu labumu, norādīts Tieslietu ministrijas likumprojekta anotācijā. Savukārt, lai nodrošinātu to, ka noziedzīgo nodarījumu izdarītājam, saucot pie atbildības un sodot juridisko personu, nebūtu iespēja izvairīties no kriminālatbildības, likumprojektā ir paredzēts, ka vainīgās fiziskās personas ir saucamas pie kriminālatbildības un sodāmas vienlaikus ar juridisko personu, kas ir izveidota vai izmantota noziedzīgās darbības realizēšanai. Piedāvāti vairāki soda veidus, kādi varētu tikt piemēroti juridiskajām personām, — likvidācija, tiesību ierobežošana, konfiskācija, naudas sods. Turklāt ir paredzēts, ka mantas konfiskācija juridiskajām personām var tikt piemērota arī kā papildsods. Sankcijās naudas soda apmērs juridiskajām personām ir noteikts atkarībā no nodarījuma smaguma pakāpes — par kriminālpārkāpumiem naudas soda apmērs ir līdz 50 minimālajām mēnešalgām, par mazāk smagiem noziegumiem — no 50 līdz 1000 minimālajām mēnešalgām, par smagiem noziegumiem — no 1000 līdz 5000 minimālajām mēnešalgām, par sevišķi smagiem noziegumiem -—no 5000 līdz 10 000 minimālajām mēnešalgām.