Kapavietas izmaksas pašvaldībās svārstās no dažiem eiro līdz vairākiem simtiem eiro

2018. gada 07. februāris plkst. 11:17
Sadaļa: Pakalpojumi
Dalies ar šo rakstu

Valsts kontrole revīzijā par kapavietu saimniecību Latvijā secinājusi, ka kapavietu iegūšanas un nomas izmaksas pašvaldībās būtiski atšķiras - no dažiem eiro līdz pat daudziem simtiem eiro.

Pieejama informācija, skaidra kapavietas iegūšanas procedūra, saprotami maksājumi, sakārtoti kapavietu reģistri un kartes, ērta kapsētu infrastruktūra ir galvenie priekšnoteikumi, lai nodrošinātu piederīgajiem iespēju mirušo apbedīt cieņpilni. Diemžēl šajā jomā pašvaldībām vēl daudz darāmā, secināts Valsts kontroles revīzijā par kapsētu saimniecību Latvijā. Tā veikta 11 pašvaldībās par laiku no 2015. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 30. jūnijam.

«Neskaidri kapavietu iegūšanas, apbedījumu reģistrācijas un uzskaites noteikumi, strīdīga situācija par pašvaldību noteikto iedzīvotājam obligāti veicamo maksājumu veidiem un to apmēru, neskaidrības pašvaldību tiesību un pienākumu apjomā kapsētu apsaimniekošanā, it īpaši rīcībai ar ilgstoši nekoptām kapavietām, ir galvenie iemesli, kāpēc Valsts kontroles ieskatā šī joma prasa uzlabojumus,» uzskata valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Valsts kontrole revīzijā iekļautajām pašvaldībām sniegusi ieteikumus aktuālo problēmu risināšanai, taču revidentu ieskatā valstī nepieciešams plašāks risinājums kapsētu saimniecības sakārtošanai. Tas varētu būt īpaši izstrādāts likums vai vienots pamatprincipu kopums, par ko pašvaldības vienojas savstarpēji.

Balstoties uz revīzijā izvērtētajiem jautājumiem, Valsts kontrole ir izstrādājusi pašvaldībām jaunu pašnovērtējuma rīku - anketu, kas sniegs arī citām - revīzijā neiesaistītām - pašvaldībām iespēju izvērtēt savu darbību kapsētu apsaimniekošanā un identificēt nepieciešamos uzlabojumus.

«Apkopojot revīziju laikā gūtās atziņas, arī turpmāk tiks veidoti šādi visiem pieejami rīki, lai tiem, kuri vēlas strādāt labāk, dotu iespēju mācīties un sevi pārbaudīt,» skaidro E. Krūmiņa. Plānots, ka līdzīgas pašnovērtējuma anketas Valsts kontrole pašvaldību vajadzībām izstrādās arī citās jomās.

Kapsētu saimniecības revīzijas kopsavilkums pilnā apjomā pieejams VK mājaslapā.

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārds