Ķemeru dabas tūrisma centra metu konkursā iesniegti 11 piedāvājumi

Autors: Rūta Lapiņa
2017. gada 04. oktobris plkst. 15:32

Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīkotajā starptautiskajā arhitektūras metu konkursā Ķemeru dabas tūrisma centra vīzijas un meža parka labiekārtojuma ieceres izstrādei saņemti kopumā 11 pieteikumi, informē Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece Elita Cepurīte.

«Līdz ar metu konkursa noslēgumu Jūrmala ir pietuvojusies jaunai nodaļai Ķemeru attīstības stāstā,» saka Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors Edgars Stobovs. «Ņemot vērā piedāvājumu plašo ģeogrāfiju, sagaidāms, ka ideju piedāvājums un teritorijas attīstības redzējums būs gana daudzveidīgs un interesants.»

FOTO: Ķemeru parks gaida rekonstrukciju

Konkursa žūrijas komisija piedāvājumus atvēra 3. oktobrī. Pašvaldībā norāda, ka par konkursu ir bijusi liela interese ne vien Latvijas arhitektiem, bet arī starptautiskā mērogā. Starp iesniegtajiem piedāvājumiem ir arī metu piedāvājumi no ārvalstu arhitektu birojiem. Iesniegtos piedāvājumus žūrijas komisija plāno izvērtēt un rezultātus paziņot līdz oktobra beigām.

Jaunais centrs Ķemeros iecerēts kā unikāls Jūrmalas «enkurobjekts» – interaktīvs, izglītojošs dabas tūrisma objekts, kura īstenošana palīdzēs revitalizēt degradēto teritoriju un veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību, sekmēs nodarbinātību un tūrisma plūsmas palielināšanos Jūrmalā.

Dabas tūrisma centra izveide ir daļa no Jūrmalas pašvaldības Ķemeru attīstības plāniem, kas paredz kurortoloģijas atdzimšanu un dabas tūrisma attīstību, sakārtojot Ķemeru vēsturisko infrastruktūru un saglabājot unikālās Ķemeru dabas vērtības.

Dabas tūrisma centra koncepcijas un tā satura izveidei Jūrmalas pašvaldība ir piesaistījusi Latvijas Universitātes ekspertus, savukārt apbūves iecerei un parka labiekārtojumam bija izsludināts atklāts metu konkurss.

Jūnijā izsludinātajā metu konkursā «Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra vīzija un meža parka labiekārtojuma iecere Ķemeros» arhitektiem tika izvirzīts komplicēts uzdevums – metiem jāietver arhitektoniskie un funkcionālie dabas tūrisma centra risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības priekšlikumi mežaparka ainavas izveidei un labiekārtojumam ar izziņas, izklaides, aktīvās un pasīvās atpūtas infrastruktūras elementiem. Metu paredzēts izmantot par pamatu turpmākai būvprojekta izstrādei.

Jūrmalas pašvaldība plāno sakārtot parka teritoriju un kultūrvēsturiskos objektus, celiņus, apgaismojumu, parka arhitektūru un labiekārtojuma elementus. Ceļu infrastruktūras sakārtošanai plānots pārbūvēt Emīla Dārziņa un Tūristu ielas krustojumu, kur tiks izbūvēti arī gājēju celiņi un veloceliņi. 2018. gadā plānots sākt Ķemeru ūdenstorņa atjaunošanu – tur būs tūrisma informācijas punkts, pastāvīgā galerija, kas iepazīstinās ar Ķemeru kūrorta vēsturi, mainīgā ekspozīcija un divas skatu platformas.

Iesniegtos metus vērtēs starptautiska žūrija, kuras sastāvā ir vietējie un starptautiskie eksperti, projektētāji, arhitekti un Jūrmalas pašvaldības speciālisti. Metu konkursa kopējais godalgu fonds ir 30 000 eiro, pirmā godalga ir 15 000 eiro, otrā un trešā attiecīgi deviņi un seši tūkstoši eiro.

Pēc žūrijas darba beigām un rezultātu paziņošanas konkursa piedāvājumi būs pieejami publiskai apskatei Jūrmalas pilsētas pašvaldības telpās.

Projektus Ķemeru teritorijas attīstībai Jūrmalas pašvaldība plāno īstenot, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.