Koledžām pieejami 11,3 miljoni eiro studiju mācību vides uzlabošanai

Autors: Žanete Hāka
2016. gada 27. oktobris plkst. 10:24

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu vairākām koledžām sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu, lai saņemtu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu studiju programmu mācību vides pilnveidei. Projektu īstenošanai līdz 2018. gada beigām no ERAF paredzēti vairāk nekā 11,3 miljoni eiro, informē CFLA. 

ERAF līdzfinansējums paredzēts, lai modernizētu tā dēvētās STEM jeb zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātikas izglītības programmas deviņās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestādēs: Daugavpils Medicīnas koledžā, Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Liepājas Jūrniecības koledžā, Malnavas koledžā, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, Profesionālās izglītības kompetences centrā Rīgas Tehniskā koledža, Rīgas 1.medicīnas koledžā, Rīgas Celtniecības koledžā un Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.

Projektu ietvaros iespējams attīstīt koledžu infrastruktūru – uzlabot ēkas, telpas un laboratorijas, kā arī iegādāties iekārtas, aparatūru, datortehniku un instrumentus. Tāpat paredzēta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana, e-studiju attīstība, bezvadu interneta pieslēguma izveide un bibliotēkas fondu papildināšana.

Kopējais projektu īstenošanai līdz 2018.gada 31.decembrim pieejamais finansējums ir 13 319 969 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – 11 321 973 eiro un valsts budžeta finansējums – 1 997 996 eiro. Savukārt pēc 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde, kuras funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija, var ierosināt palielināt pieejamo attiecināmo finansējumu.

Projektus sagatavot un iesniegt CFLA koledžas ir aicinātas līdz 2017.gada 1.martam.

ERAF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības programmas 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās ietvaros. 

Atslēgvārds