Komercdarbības atbalsts Eiropas Komisijas rokās

2004. gada 09. marts plkst. 16:50
Autors: Māris Ķirsons kirsons@db.lv
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Līdz ar Latvijas iestāšanos ES lēmumu par komercdarbības atbalstu pieņems Eiropas Komisija, bet Valsts atbalsta uzraudzības komisija veiks tikai sākotnējo projektu izvērtēšanu. To paredz valdības sēdē akceptētie grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, kurš vēl jāakceptē Saeimā. Pamatojoties uz Eiropas Kopienas tiesību principiem Komisijas regulu ieviešana dalībvalstu nacionālajos tiesību aktos ir aizliegta. Tāpēc ir nepieciešams veikt grozījumus Komercdarbības atbalsta kontroles likumā un izslēgt no likuma tās normas, kas ietver regulu noteikumus, valdības sēdē norādīja Finanšu ministrijas speciāliste Daiga Lagzdiņa. Viņa norādīja, ka pašreiz Valsts atbalsta uzraudzības komisija ir tā institūcija, kas izvērtē valsts atbalsta projektus, taču ar Latvijas iestāšanās brīdi ES lēmumus par plānoto komercdarbības atbalstu saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 88. pantu pieņems Eiropas Komisija. Nacionālajā līmenī paliks vienīgi plānotā atbalsta sākotnējā izvērtēšana un pieteikumu iesniegšana Eiropas Komisijai (atbilstoši savai kompetencei to veiktu Finanšu, Zemkopības un Satiksmes ministrija). Tāpēc no likuma paredzēts izslēgt normas, kas attiecas uz Valsts atbalsta uzraudzības komisijas darbu. Grozījumi likumā veicami arī attiecībā uz Valsts atbalsta uzraudzības komisijas pieņemtajiem lēmumiem vai sniegtajiem izvērtējumiem, jo ar Latvijas pievienošanās brīdi ES lēmumus par plānoto komercdarbības atbalstu pieņems Eiropas Komisija.