Konkursā uz AS Latvenergo padomes locekļu amatiem pieteikušies 80 pretendenti

2016. gada 30. septembris plkst. 16:22
Autors: Žanete Hāka
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

Konkursā uz akciju sabiedrības Latvenergo piecu padomes locekļu amatiem kopumā tika saņemts ievērojams skaits pretendentu pieteikumu - 80 no 10 dažādām pasaules valstīm: no Latvijas saņemts 61 pretendenta pieteikums, Igaunijas – 5, Lietuvas -3, Somijas – 3, Dānijas -2, Vācijas – 1, Zviedrijas - 2, Slovākijas – 1, Čīles – 1 un Ēģiptes -1, informē Latvenergo. 

Lai nodrošinātu profesionālu kandidātu piesaisti, Fontes veica mērķtiecīgu darba tirgus izpēti un, balstoties uz izvirzītajiem padomes locekļu kvalifikācijas kritērijiem, kopumā tika apzināti 536 kandidāti no sekojošām nozarēm – finanšu, enerģētika, ražošana un celtniecība, telekomunikācijas, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.

Konkursa turpmāko kārtu ietvaros kandidātiem jāsagatavo redzējums par AS “Latvenergo” nākotnes izaicinājumiem, t.sk. koncerna ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, kā arī plānotas kandidātu intervijas klātienē un sociālo kompetenču padziļināta novērtēšana. Balstoties uz novērtēšanas procesa rezultātiem, nominācijas komisija pieņems lēmumu par atbilstošāko kandidātu ieteikšanu kapitāldaļu turētājam, kurš arī informēs kandidātus, kuri tiks nominēti darbam padomē.

Daļa kandidātu netika virzīti konkursa turpmāko kārtu vērtēšanai, jo tiem trūka būtiskas vadības un/vai uzraudzības pieredzes lielā organizācijā. Pieredzes prasības pretendentiem bija noteiktas atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr.686 Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome noteiktajām minimālajām pieredzes prasībām valsts kapitālsabiedrības padomes locekļa amata kandidātam. Tāpat daļai kandidātu tika konstatētas reputācijas problēmas (kandidātam vai uzņēmumam, no kura kandidāts nāk), kā arī nesekmīga kandidātu iepriekšēja darbība.

Kā zināms, Ekonomikas ministrija kā akciju sabiedrības Latvenergo valsts kapitāla daļu turētāja šā gada 19. jūlijā izsludināja un līdz 29. augustam aicināja pieteikties pretendentus konkursā uz akciju sabiedrības “Latvenergo” piecu padomes locekļu amatiem. Pretendentu atlase notika gan Latvijā, gan starptautiski.

Lai padome nodrošinātu koncerna ilgtermiņa attīstību, stratēģisko vadību, kā arī finanšu un risku uzraudzību, no akciju sabiedrības Latvenergo padomes locekļa amata pretendenta tiek sagaidīta izpratne par koncerna darbības principiem un tā ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, zināšanas finanšu vadības jautājumos, izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem, stratēģiskā un analītiskā domāšana, pārliecināšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes, kā arī spēja pieņemt lēmumus, līderības un uzraudzības prasmes.

Kandidātu atlases procesa nodrošināšanai un kandidātu novērtēšanai izveidota nominācijas komisija, kurā iekļauti valsts kapitāla daļu turētāja izvirzīti pārstāvji, valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas (Pārresoru koordinācijas centra) izvirzīts pārstāvis, neatkarīgi eksperti, kā arī neatkarīgs novērotājs ar padomdevēja tiesībām, lai nodrošinātu atbilstības novērtēšanas procesa caurskatāmību. Vienlaikus, lai nodrošinātu profesionālu kandidātu atlases un izvērtēšanas procesu, ir piesaistīta arī personāla atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search”, kuras pārstāvji piedalās nominācijas komisijas darbā ar padomdevēja tiesībām.

Latvenergo koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu.

Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajiem kritērijiem, kā arī īstenojot OECD rekomendācijas, AS Latvenergo tiek veidota padome ar mērķi efektivizēt sabiedrībai piederošo aktīvu pārraudzību. 

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārds