Kuģniecības padome vēl nemainās

Autors: Ieva Mārtiņa
2010. gada 20. decembris plkst. 17:45

Uzņēmumu reģistrs (UR) dažādu konstatēto nepilnību dēļ nolēmis atlikt Latvijas kuģniecības iesniegto dokumentu reģistrāciju. Tādējādi vismaz pagaidām nemainās nedz Latvijas kuģniecības (LK) valde, nedz padome, par kuru izmaiņām tika lemts kuģniecības akcionāru sapulcē. Jau vēstīts, ka 17.decembrī paredzēto kuģniecības akcionāru sapulci pēdējā brīdī uzņēmuma valde atcēla, bet to noturēja vairāki lielie kuģniecības akcionāri, tajā skaitā Ventspils nafta.   UR iesniegtajā kuģniecības pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos par komercsabiedrības izmaiņām valdes un padomes sastāvā konstatēja dažus trūkumus, tostarp par valdes locekli pieteikumā nebija norādīta valdes locekļa Ashley John Neal dzīvesvietas adrese.   Savukārt UR iesniegtajā kuģniecības padomes ārkārtas sēdes protokolā un arī 17.decembra ārkārtas akcionāru sapulces protokola izraksti nav noformēti atbilstoši noteiktajai kārtībai, t.i. tajā vietā, kur oriģinālā ir personiskais paraksts, nav rakstīts vārds personiskais paraksts, liekot to iekavās.   Tāpat netika ievērots komerclikuma punkts, kurā noteikts, ka padomes sēdes tiek protokolētas, un protokolā jānorāda darba kārtības jautājumus, bet atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtības noteikumiem dokumenta izrakstā pārraksta nepieciešamo dokumenta teksta daļu, savukārt nepārrakstītās dokumenta teksta daļas vietā raksta divpunkti, kuru liek kvadrātiekavās. UR secinājis, ka iesniegtajā LK padomes ārkārtas sēdes protokola Nr.1 izrakstā nav iekļauta informācija par padomes sēdē izskatāmajiem darba kārtības jautājumiem. Ievērojot teikto, precizējams padomes ārkārtas sēdes protokola izraksts.   UR nolēma atlikt komercsabiedrības iesniegto dokumentu reģistrāciju komercreģistrā, nosakot trūkumu novēršanai termiņu – šā gada 18. februāri.