Citas ziņas

Lai bremzētu iedzīvotāju aizplūšanu no laukiem uz Pierīgu, rosina īstenot «gudras saraušanās» pieeju

LETA, 07.09.2015

Jaunākais izdevums

Viens no izaicinājumiem turpmākajos gados Latvijā būs lauku reģionu iedzīvotāju pārcelšanās uz Pierīgu. Lai to bremzētu, Pārresoru koordinācijas centra (PKC) eksperti rosina īstenot «gudras saraušanās» pieeju.

PKC sagatavotajā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam un Deklarācijas par Laimdotas Straujumas (V) vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības ziņojumā norādīts, ka sociālekonomiskās atšķirības starp reģioniem turpinās palielināties.

Prognozējot, ka iedzīvotāju skaits pieaugs vien Pierīgā un pārējos reģionos turpinās samazināties, jāīsteno «gudras saraušanās» pieeja. Tas nozīmē, ka ir jāmeklē risinājumi, kā samazināt infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, un jāveido inovatīvas pieejas pakalpojumu nodrošināšanai, tostarp pašvaldībām vienojoties savā starpā un sadarbojoties ar privāto sektoru. Eksperti iesaka publisko pakalpojumu sniegšanu plānot, ņemot vērā iedzīvotāju ikdienas pārvietošanos un objektu sasniedzamību noteiktā laika posmā, nevis ievērojot administratīvās robežas. Arī sabiedriskā transporta pakalpojumi būtu jāorganizē, pašvaldībām sadarbojoties un dalot kopējās izmaksas.

Lai mazinātu iedzīvotāju motivāciju pamest reģionus, ir jāstiprina reģionu ekonomika, atbalstot ražošanas un pakalpojumu nozares attīstību, jāmazina reģionu atkarība no primāro nozaru ražošanas, kurās darbvietu skaits līdz ar produktivitātes pieaugumu samazinās. Eksperti iesaka radīt iespējas reģionu iedzīvotājiem atrast darbu un mājokli Latvijas lielākajās pilsētās, tādējādi saglabājot apdzīvotību reģionos.

Novērtējot līdzšinējo ekonomisko aktivitāti reģionos, eksperti visaugstāko vērtējumu devuši Latgalei, piešķirot divus punktus, kas ir augstākais vērtējums. Tas nozīmē, ka attīstības tendences ir apsteidzošas. Kurzemei, Vidzemei un Zemgalei ir piešķirts apmierinošs vērtējums jeb katram reģionam pa vienam punktam. Rīgas plānošanas reģiona ekonomiskā aktivitāte novērtēta kā vāja, kas nozīmē, ka progress virzībā uz stratēģisko mērķi būtiski atpaliek no vēlamā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ekonomika

Kariņš uzdevis vērtēt LVM padomes un valdes locekļu atlases atbilstību labas pārvaldības principiem

LETA, 12.01.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ir uzdevis Zemkopības ministrijai (ZM) izvērtēt Pārresoru koordinācijas centra (PKC) uzdevumā tapušo auditorkompānijas "KPMG Baltics" ziņojumu par VAS "Latvijas valsts meži" valdes un padomes locekļu atlases atbilstību labas korporatīvās pārvaldības principiem un lemt par atbilstošu rīcību, pavēstīja premjera birojā.

Ziņojumā konstatēts, ka "Latvijas valsts mežu" valdes un padomes locekļu atlases procesos ir bijušas atkāpes no PKC vadlīnijām un rīcība, kas ir ietekmējusi amatu konkursu rezultātus.

PKC, balstoties uz minēto ziņojumu, pilnveidos normatīvus attiecībā uz valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlasi.

Vienlaikus LVM padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis pauda gandarījumu, ka atbilstoši minētajam pētījumam kompānijas valdes nominācijas process ir bijis tiesisks, atbilstošs normatīvu prasībām un nav konstatēti nominācijas procesa regulējošo prasību pārkāpumi.

Savukārt attiecībā uz PKC vadlīnijām, kurām ir rekomendējošs raksturs, LVM padome uzskata, ka būtu lietderīgi vienādot izpratni par tām, lai ikvienā līdzvērtīgā atlases procesā - gan LVM, gan citos uzņēmumos - šīs vadlīnijas būtu piemērojamas līdzīgā veidā, bez dažādām interpretācijas iespējām.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Plāno likvidēt Pārresoru koordinācijas centru, pievienojot to Valsts kancelejai

LETA, 20.10.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

No 2023.gada 1.marta plānots likvidēt Ministru prezidenta pakļautībā esošo Pārresoru koordinācijas centru (PKC), pievienojot to Valsts kancelejai (VK), lai nodrošinātu valsts pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidošanu un darbības efektivitāti, paredz VK sagatavotais rīkojuma projekts.

Kā norāda VK, izvērtējot iestāžu funkcijas, secināms, ka tās ir līdzīgas un saistītas, tāpēc ir jāskata, kā padarīt efektīvāku minēto funkciju veikšanu valstī kopumā, apvienojot resursus un esošās iestrādes vienā iestādē, tādējādi arī samazinot valsts pārvaldes sadrumstalotību un stiprinot valdības centru.

Ņemot vērā VK radniecīgo funkciju veikšanu, PKC esot pievienojams Valsts kancelejai. Iecerēts, ka tādējādi tiks stiprināts valdības centrs, lai tas spētu sniegt efektīvu atbalstu Ministru prezidentam lēmumu pieņemšanā, nodrošināt Ministru kabineta nosprausto mērķu sasniegšanu un vienlaikus nodrošināt starpresoru darba koordināciju, modernu stratēģisko plānošanu, valsts pārvaldē nozīmīgu reformu ieviešanu un to īstenošanas uzraudzību.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Valsts kancelejas direktors rosina likvidēt paša kādreiz vadīto Pārresoru koordinācijas centru

LETA, 05.01.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Šodien valdībā iepazīstinot ministrus ar Valsts kancelejas (VK) audita ziņojumu, VK direktors Mārtiņš Krieviņš rosināja likvidēt paša kādreiz vadīto Pārresoru koordinācijas centru (PKC).

Krieviņš ministriem skaidroja, ka PKC izveidošana bija iepriekšējās Valsts kancelejas direktores darbības sekas, atsakoties no tām funkcijām un uzdevumiem, kas laikā no 2000.līdz 2010.gadam nodrošināja iestādes starptautisko atpazīstamību.

Pēc viņa domām, īstermiņā būtu nepieciešams pārcelt atpakaļ uz Valsts kanceleju trīs funkcijas ar visiem resursiem, kas savulaik tika nodotas PKC papildus sākotnējam funkciju sadalījumam - valdības rīcības plāna sagatavošana un tā izpildes kontrole, Ministru prezidenta un viņa biroja ikdienas uzdevumu izpilde, kā arī atbalsts dažādu Ministru prezidenta vadītu padomju darbības uzraudzībā. Tieši kanceleja var nodrošināt labāku un precīzāku uzskaiti, teica Krieviņš.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Precizēta: Valsts kapitālsabiedrību kopējie ieņēmumi pērn sasniedza 3,26 miljardus eiro

LETA, 10.11.2017

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts kapitālsabiedrību kopējie ieņēmumi pērn sasniedza 3,26 miljardus eiro, šodien kapitālsabiedrību pārvaldības reformai veltītā konferencē informēja Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītājs Pēteris Vilks.

Kopumā valstij pilnībā pieder 65 kapitālsabiedrības, kā arī dažos uzņēmumos valstij pieder daļas. Vilks sacīja, ka laiku pa laikam tiek atsavinātas valstij piederošās daļas tajās sabiedrībās, kuras nepilda valstiski svarīgus stratēģiskus mērķus. Kā piemēru PKC direktors minēja valstij piederošo daļu AS Latvijas kuģniecība atsavināšanu.

Vilks informēja, ka valsts kapitālsabiedrību aktīvi ik gadu aug un pagājušajā gadā tie veidoja 8,73 miljardus eiro, savukārt uzņēmumu ieņēmumi pērn bijuši 3,26 miljardi eiro. Pašu kapitāla atdeve pērn bijusi pozitīva - 14,9%, kas PKC vadītāja vērtējumā ir pozitīvi, ņemot vērā, ka daļai valsts kapitālsabiedrību nav komerciālu mērķu. Kopumā valsts kapitālsabiedrībās tiek nodarbināti vairāk nekā 50 000 cilvēku.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Valsts kapitāla daļu pārvaldību koordinēs PKC

Dienas Bizness, 12.05.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts kapitāla daļu pārvaldību koordinēs Pārresoru koordinācijas centrs (PKC), par Ministru kabinetā otrdien lemto informē Pārresoru koordinācijas centra pārstāve Elīna Krūzkopa.

Ministru kabinets otrdien apstiprināja rīkojumu, kas paredz, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto koordinācijas institūcijas uzdevumu izpildi nodrošinās PKC. Vienlaicīgi tika skatīti PKC sagatavotie grozījumi likumā, kas paredz papildināt esošo redakciju ar koordinācijas institūcijas uzdevumiem, pievienojot sadarbības īstenošanu ar citām institūcijām kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības jautājumos. Sadarbības īstenošana ietver informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām valstīm, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) un citām starptautiskām organizācijām par korporatīvās pārvaldības jautājumiem, lai veicinātu starptautiskās labās prakses ieviešanu Latvijā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Satiksmes ministrijai jāpiedāvā konkrēti risinājumi norēķiniem sabiedriskajā transportā

Teju divus gadus marinēts un mocīts jautājums par to, kā sabiedriskajā transportā tiek identificēti un norēķinās braukšanas maksas atvieglojumus saņemošie pasažieri, beidzot bija nonācis valdības darba kārtībā. Vairākām ministrijām un nevalstiskajām organizācijām bija iebildumi, kuru ņemšanai vērā tika dotas divas nedēļas. Koalīcijas partiju padome izlēma vēl nedēļu padomāt. Tas, ka politiķi būtu ieklausījušies invalīdu viedoklī, kas ir viena no braucēju kategorijām, kuras skars Ministru kabineta (MK) noteikumi, diezin vai varētu būt īstais iemesls.

Ja valdošās partijas nesatrauca, ko pensionāri darīs, kad, krīzei sākoties, tika samazinātas pensijas, tad diezin vai tām tagad rūp, kā lauku cilvēki ar īpašām vajadzībām tiks pie bankas bezkontakta maksājumu kartēm. Interesanti, ka šoreiz rīvēšanās notiek Vienotības iekšienē. Šīs partijas satiksmes ministrs Anrijs Matīss valdības sēdē ironizēja par premjeres Laimdotas Straujumas ārštata padomnieka, IT jomas uzņēmēja Normunda Berga aktīvi atbalstīto Pārresoru koordinācijas centra (PKC) virzīto projektu.

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

Kapitāla tirgus Latvijā – trešajā desmitgadē, bet joprojām vājš. Vai ir alternatīvas?

Latvijas Bankas ekonomists Egils Kaužēns, 29.10.2018

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Viena no svarīgām finanšu tirgus sastāvdaļām ir likvīds un efektīvs kapitāla tirgus. Ieguldījumi akcijās un obligācijās ir ilgtermiņa ieguldījumi.

Attīstīts kapitāla tirgus veicina vietējās un ārvalstu investīcijas, uzkrājumu efektīvāku izmantošanu, dodot iespēju krājējiem vairāk nopelnīt, kas īpaši aktuāli zemo procentu likmju apstākļos. Savukārt uzņēmējiem tas dažādo aizņemšanās iespējas uzņēmuma attīstības finansēšanai.

Turklāt lēmumi par investīcijām vai, tieši pretēji, lēmumi par neinvestēšanu ietekmē ne vien pašreizējo tautsaimniecības stāvokli, bet arī summējas tautsaimniecības turpmākās attīstības perspektīvā.

Kāpēc kapitāla tirgus ir tik nozīmīgs:

  1. Uzņēmumi, emitējot vērtspapīrus kapitāla tirgū, piesaista ilgtermiņa finansējumu – gan vietējo, gan ārvalstu, kas dod iespēju uzņēmumiem attīstīties un pilnveidot ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu, diversificējot investoru loku;
  2. Mājsaimniecības un uzņēmumi var novirzīt savus uzkrājumus kapitāla tirgus vērtspapīros, kas parasti piedāvā augstāku ienesīgumu nekā noguldījumi bankās;
  3. Kapitāla tirgus dod iespēju sekot dažādu vērtspapīru procentu likmēm, kas ļauj spriest par piedāvājuma un pieprasījuma attiecību finanšu tirgū, par tirgus dalībnieku gaidām par riskiem un ekonomikas attīstību, finansēšanas nosacījumiem;
  4. Ekonomikas izaugsmes modeļos izaugsme ilgtermiņā ir atkarīga no kapitāla lieluma, un kapitāla tirgum ir būtiska loma šī kapitāla piesaistē un izvietojumā tautsaimniecībā;
  5. Labi funkcionējošs kapitāla tirgus palīdz sadalīt kapitālu pa dažādām nozarēm, uzņēmumiem tā, lai tiktu iegūts maksimāls labums tautsaimniecībā, – tiek meklēts optimums no paredzamā vērtspapīru ienākuma un riska.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ekonomika

Pārbaudīs kapitālsabiedrību vadību izraudzīšanos

LETA, 10.08.2022

Šāds uzdevums seko pēc tam, kad par VAS "Latvijas valsts meži" (LVM) valdes locekļiem izraudzīti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) bijušais vadītājs Pēters Putniņš (attēlā) un būvniecības nozarē strādājušais Toms Reiziņš, par kuru reputāciju atsevišķas personas izteica šaubas publiskajā telpā.

Foto: LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) šonedēļ ir uzdevis Pārresoru koordinācijas centram (PKC) "veikt neatkarīgu novērtējumu par atsevišķu valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominācijas procesu atbilstību labas korporatīvās pārvaldības principiem", informēja Ministru prezidenta preses sekretārs Sandris Sabajevs.

Šāds uzdevums seko pēc tam, kad par VAS "Latvijas valsts meži" (LVM) valdes locekļiem izraudzīti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) bijušais vadītājs Pēters Putniņš un būvniecības nozarē strādājušais Toms Reiziņš, par kuru reputāciju atsevišķas personas izteica šaubas publiskajā telpā.

Latvijas valsts mežiem jauna valde  

Valsts mežu apsaimniekošanas a/s Latvijas valsts meži (LVM) apstiprināti jauni valdes locekļi...

"Pēdējā laikā publiski izskanējusī informācija par konkursu norisi un rezultātiem uz atsevišķu valsts kapitālsabiedrību vadības amatiem rada pamatotus jautājumus sabiedrībā par labas pārvaldības principu ievērošanu, tādēļ esmu uzdevis PKC veikt neatkarīgu novērtējumu," teikts Kariņa paziņojumā, kā piemēru minot konkursa rezultātus uz LVM valdes locekļu amatiem.

PKC arī uzdots pēc neatkarīgā novērtējuma veikšanas sagatavot secinājumus un priekšlikumus nepieciešamajiem labojumiem normatīvajos aktos, lai uzlabotu personāla atlases procesu uz valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu amatiem.

Latvijas Radio vēstīja, ka ir izskanējušas aizdomas par nesen amatā apstiprinātā LVM valdes priekšsēdētāja Putniņa un valdes locekļa Reiziņa atbilstību konkursa prasībām par nevainojamu reputāciju viņu iepriekšējās profesionālās darbības dēļ.

Pārsteigumu par Putniņa kandidatūru paudusi nominācijas komisijas locekle, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta padomes locekle Daiga Auziņa-Melalksne. Taču uzņēmuma padomes vadītājs Edmunds Beļskis uzsvēris, ka līdz ar kandidātu kompetenču novērtējumu esot izšķetināti arī iespējamie kandidātu reputācijas riski.

Putniņu 2019.gadā mudināja atkāpties no FKTK vadītāja amata, par to sniedzot kompensāciju 80% apjomā no gada mēnešalgas jeb virs 86 000 eiro. Putniņa toreizējā aiziešana no FKTK vadības saistāma ar redzējuma atšķirībām par valdības pieteikto finanšu sektora "kapitālo remontu". Tāpat bijušas šaubas par komisijas lēmumiem un noslēpumainību, uz ko uzmanību vērsa ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN).

Gan par šiem aspektiem, gan vadības pieredzi Putniņš esot iztaujāts un savu vērtējumu par kandidātu sniedza arī Valsts drošības dienests, skaidrojis Beļskis.

Savukārt nesen valdē apstiprinātais Reiziņš savulaik bijis par finansēm atbildīgais uzņēmumā "Latvijas energoceltnieks", kas pirms deviņiem gadiem bija iesaistīts Konkurences padomes konstatētajā energobūvniecības kartelī. Arī par šiem aspektiem vērsta uzmanība pārrunās ar valdes locekļu kandidātiem. Taču nekāda aizdomīga informācija neesot saņemta.

Konkursā uz LVM valdes locekļu četrām pozīcijām pieteicās 51 cilvēks. Kandidātu izvērtēšanai piesaistīja personāla atlases kompāniju, kas daļu atsijāja, tad kandidātu izvērtēšanu turpināja speciāli sasaukta nominācijas komisija. Tajā piedalījās LVM padomes, Zemkopības ministrijas, PKC, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta un Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvji.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ekonomika

Kapitālsabiedrības turpmāk aprēķinās valsts ieguldītā kapitāla atdeves mērķus

Dienas Bizness, 03.04.2018

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ministru kabinets šodien, 3. aprīlī atbalstīja ierosinājumu (apstiprinot informatīvo ziņojumu) noteikt nozarei atbilstošu valsts kapitāla atdevi katrai valsts kapitālsabiedrībai, kā arī turpmāk uzņēmumu vidēja termiņa darbības stratēģijās iekļaut plānotos pētniecības un attīstības , projektus, informē Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).

PKC Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne pamato izmaiņas: «Valdības lēmums nosaka, ka valsts kapitālsabiedrībai jāapzinās izvirzāmie kapitāla atdeves mērķi, kā arī pētniecības un attīstības nozīme ilgtspējīgai attīstībai, tādēļ šādi plāni jāatspoguļo arī vidēja termiņa darbības stratēģijā. Ņemot vērā plānoto ieguldījumu apjomu un ietekmi, stratēģija jāpapildina gan ar attiecīgiem nefinanšu mērķiem, gan informāciju par pētniecības un attīstības projektu termiņiem, iespējamiem riskiem vai zaudējumiem un salīdzinošiem datiem par šāda veida investīcijām citos nozares uzņēmumos (vietējos vai ārvalstu).»

Atbilstoši Ministru kabineta sēdē lemtajam, PKC papildinās esošās vadlīnijas par valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādi ar informatīvajā ziņojumā minētās metodikas izmantošanas pieeju un tās skaidrojumiem kapitāla atdeves mērķu noteikšanai, kā arī nepieciešamību valsts kapitālsabiedrībām iekļaut stratēģijās skaidrojumu par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, plānojot ieguldījumu apjomus, kā arī nosakot nefinanšu mērķus.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ekonomika

Valsts kapitālsabiedrību valdes locekļu atalgojuma palielināšanā ignorēts likums

LETA, 23.09.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts kapitālsabiedrību valdes locekļu atalgojuma apmēra palielināšanai izmantotas visdažādākās interpretācijas, līdz pat klajai likuma ignorēšanai, secinājusi Valsts kontrole (VK).

Likumības revīzijā ar mērķi noskaidrot, vai valstij tieši un pastarpināti piederošo kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzības regulējums ir pietiekams, VK secinājusi, ka likuma esamība vien neatrisina problēmas, ja nav politiskas gribas to iedzīvināt, precīzi definētas uzraudzības un vienotas pieejas likuma normu ievērošanā.

Kopš 2015.gada spēkā ir Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums (Kapitāla daļu likums), ar kuru bija jāsāk reformas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā.

Šis likums definē arī kapitālsabiedrību valdes locekļu atalgojuma politikas būtiskākos principus, risinot arī problēmas saistībā ar atalgojuma konkurētspēju un sasaisti ar darbības rezultātiem. Faktiski jau piekto gadu likums kalpo par instrumentu atalgojuma palielināšanai, izmantojot visdažādākās pieejas un interpretācijas, konstatējusi VK.

Komentāri

Pievienot komentāru
Pakalpojumi

Bezkontakta maksājumu ieviešana nevedas

Egons Mudulis, 03.09.2015

Liepājas sabiedriskajā transportā sākusies Norvik piedāvātās sistēmas testēšana, taču konkrēti termiņi, kad pilsētā ikviens varēs izmantot sīkmaksājumu kartes norēķiniem par braucienu, vēl nav zināmi.

Publicitātes foto

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Par iespēju nopirkt biļeti sabiedriskajā transportā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, tiek spriests jau gadiem; šobrīd bankas nav gatavas piedāvāt atbilstošus pakalpojumus – tikai viena izdod attiecīgu karti, ceturtdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Lai valstij, pašvaldībām un pārvadātājiem būtu pilnīgāka aina par pirmsskolas vecuma bērniem, invalīdiem, bāreņiem un politiski represētajiem paredzēto līdzekļu vai dažādu pašvaldības piešķirto atlaižu izlietojumu, liela loma paredzēta bezskaidas naudas pakalpojumiem, kas fiksē katru gadījumu, kur un cik bieži nauda tiek izmantota. Bezkontakta maksājumu karšu izmantošanas iespēju sabiedriskajā transportā paredz martā pieņemtie Ministru kabineta (MK) Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus. Līdz šim šajā jomā vērojamas diezgan lielas kaislības, un lielākoties bankas vēl nav gatavas piedāvāt atbilstošus pakalpojumus. No vienas puses tas ir saprotams, jo tās ir noteiktas izmaksas un nav pārliecības par investīciju atpelnīšanās laiku, no otras puses – tas varētu dot pienesumu kopējā klientu skaitā, tādējādi atņemot konkurentiem klientus, kuri ikdienā izmantotu konkrētās bankas pakalpojumus. Šobrīd šādu karti izdod tikai viena banka, lai gan šajā virzienā darbojas arī citi finanšu pakalpojumu uzņēmumi.

Komentāri

Pievienot komentāru
Likumi

Valsts kapitālsabiedrību vadītāju atalgojumam plāno noteikt robežu - 7650 eiro mēnesī

LETA, 16.09.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts kapitālsabiedrību valdes priekšsēdētājiem atalgojums būs atkarīgs no uzņēmuma lieluma, tomēr tas nevarēs būt lielāks par 7650 eiro, rosina Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).

PKC sagatavotajos noteikumos rosināts algas apmēru valdes priekšsēdētājam, valdes locekļiem un padomes locekļiem noteikt atkarībā no kapitālsabiedrības finansiālajiem rādītājiem, iedalot tās četrās kategorijās - maza kapitālsabiedrība, vidēja, liela vai īpaši liela.

Mazo kapitālsabiedrību valdes priekšsēdētājiem algas maksimālais apmērs mēnesī būs 3825 eiro, vidējas kapitālsabiedrības vadītājam - 6120 eiro, lielas kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam alga nevarēs būt lielāka par 6885 eiro, bet īpaši lielo kapitālsabiedrību vadītājiem - ne lielāka par 7650 eiro.

Pašreizējie mēnešalgas apmēri ir noteikti, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes datus par valstī strādājošo iepriekšējā gada vidējās mēneša darba samaksas apmēru, kas 2014.gadā bija 765 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valdība 14.jūlijā izveidoja komisijas Rīgas un Ventspils brīvostu pārvalžu likvidācijas procesa nodrošināšanai.

Ostu likums nosaka, ka abu ostu pārvaldīšanas funkcijas turpmāk veiks jaundibinātas valsts kapitālsabiedrības, kas saskaņā ar Ostu likuma pārejas noteikumiem jānodibina līdz 2022.gada 1.septembrim. Tās būs likumiskas likvidējamo ostu pārvalžu saistību, finanšu līdzekļu, kustamās un nekustamās mantas un lietvedības pārņēmējas.

Rīgas brīvostas pārvaldes likvidācijas komisijas vadītāja būs Satiksmes ministrijas (SM) valsts sekretāres vietniece Ligita Austrupe, bet komisijas vadītājas vietniece - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Budžeta un finanšu departamenta direktore Irēna Koteļņikova.

Komisijas sastāvā iekļauts Valsts kases (VK) Finanšu risku vadības departamenta direktors Jānis Rozenbergs, Pārresoru koordinācijas centra (PKC) Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante Kristīne Priede, Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos Mārtiņš Ziemanis un Ekonomikas ministrijas (EM) deleģēta pārstāve, Rīgas brīvostas pārvaldnieka palīdze.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ekonomika

Valsts kapitālsabiedrību rādītāji uzlabojas, samazinās apgrozījums un investīcijas

Žanete Hāka, 09.11.2017

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Kopējie valsts kapitālsabiedrību rādītāji 2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, izņemot apgrozījumu un investīcijas, uzrāda augšupejošu tendenci, kas skaidrojams ar kopējās ekonomiskās izaugsmes tempu pieaugumu gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, liecina jaunākais Pārresoru koordinācijas centra (PKC) pārskats.

Centrs ik gadu veido pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām iepriekšējā gadā.

«2016. gads sniedzis atzinīgu vērtējumu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas īstenošanai arī starptautiskā līmenī, 1. jūlijā Latvijai kā pilntiesīgai dalībvalstij iestājoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD). Šī kvalitātes zīme jau paveiktajam uzliek arī atbildību turpināt uzlabot pārvaldību, darbības efektivitāti un celt aktīvu vērtību, kļūstot par vienu no labās prakses paraugiem arī citām valstīm,» tā Pēteris Vilks, PKC vadītājs.

Dati rāda, ka būtiski pieaug tādi atdeves rādītāji kā pašu kapitāla un aktīvu atdeve, peļņas un apgrozījuma attiecība, turklāt pieaugums panākts, neraugoties uz apgrozījuma samazinājumu un aktīvu vērtības pieaugumu bilancē. Rentabilitāte pieaugusi no 5% uz 6,3%, pašu kapitāla atdeve – no 4,4% uz 4,9%. Arī dividendēs samaksāts vairāk – 164,4 milj. eiro 2016. gadā, salīdzinot ar 134,5 milj. eiro 2015.gadā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

VAS "Latvijas valsts meži" (LVM) akcionāru sapulcē 3.martā apstiprināta kompānijas pagaidu padome, informē Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāvji.

LVM padomē iecelta Zane Driņķe, Mārtinš Gaigals, Sintija Ķikste, Mārtiņš Līdums un Edvīns Zakovics.

ZM atzīmē, ka Driņķe ir biznesa augstskolas "Turība" profesore ar kompetencēm budžeta plānošanā, personālvadībā, stratēģisko plānu izstrādē un vadībā, kā arī kvalitātes vadības sistēmas pilnveidē un kontrolē.

Gaigals ir meža nozares stratēģijas un investīciju plānošanas eksperts. Tāpat viņš pārzina uzņēmumu attīstības procesu virzību, inovatīvu ideju ieviešanu un datu apstrādi.

Ķikstei ir kompetence starptautiskajā sadarbībā un publiskā iepirkuma procesa plānošanas, vadīšanas un uzraudzības jautājumos.

Savukārt Līdums ir meža nozares eksperts ar pieredzi iestāžu vadības jautājumos, meža nozares normatīvajā regulējumā un kompetencēm meža nozares zinātnisko un izglītības jautājumu integrēšanā uzņēmuma darbībā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Atvieglojumus saņemošie pasažieri to varēs izmantot jau nākamgad

To paredz valdības apstiprinātie Ministru kabineta (MK) noteikumi. Savukārt no 2017. gada sīkmaksājumu karte būs vienīgais norēķinu līdzeklis invalīdiem, bāreņiem un politiski represētajām personām. DB jau rakstījis, ka teju divu gadu garumā jautājuma virzība gāja kā pa celmiem, jo Satiksmes ministrija šo jautājumu nevēlējās virzīt, tādēļ valdība to uzticēja Pārresoru koordinācijas centram (PKC). Iepriekš dažādus iebildumus pret MK noteikumiem izteica vairākas ministrijas, Latvijas Komercbanku asociācija (LKB), e-talona ieviesēja SIA Rīgas karte (RK).

Tā kā LKB nekādas iebildes valdības sēdē neizteica, bankas acīmredzot bija tikušas skaidrībā, ka MK noteikumu projekts pieļauj to konkurenci, kā norādīja PKC Attīstības plānošanas nodaļas konsultants Valters Bolēvics. Pagaidām gan tikai Norvik banka atsaukusies vairāku Latvijas pašvaldību (Liepājas, Rēzeknes, Jūrmalas, Salaspils) aicinājumam piedāvāt risinājumu iedzīvotājiem norēķinu veikšanai un atvieglojumu saņemšanai. Jau vēstīts, ka SEB bankas sīkmaksājumu karti norēķiniem pilsētas autobusos Jelgavā izmanto skolēni (kopš 2012. gada rudens) un pensionāri, domei iegūstot 30% ekonomiju sabiedriskajā transportā. Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas aplēses liecina, ka, ieviešot elektroniskos norēķinus, valsts ietaupītu piecus milj. eiro, jo šādi līdzekļi šobrīd tiek kompensēti atvieglojumus nepamatoti saņemošajiem (krāpniekiem). Sistēmu izmantojot visiem pasažieriem, valsts un pašvaldību budžets ietaupītu teju 11 milj. eiro, kas segtu sistēmas ieviešanas izmaksas.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Saglabājoties līdzšinējām konkurētspējas tendencēm, Latvijas ekonomikai pastāv risks nonākt vidēju ienākumu slazdā, teikts Pārresoru koordinācijas centra (PKC) sagatavotajā «Latvijas ziņojumā Apvienoto Nāciju Organizācijai (ANO) par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu».

Viens no ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem paredz veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību, ka arī cilvēka cienīgu darbu.

Šajā sadaļā Latvijas ziņojumā uzsvērts, ka no 2013.gada līdz 2016.gadam Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) pieauga vidēji gadā par 2%. 2017.gadā izaugsme ir kļuvusi straujāka - situācijas uzlabošanās ārējā vidē, intensīvākas Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu investīcijas, kreditēšanas pieaugums un darba samaksas pieaugums ir paātrinājis izaugsmes tempu līdz 4,5%. Strauji attīstītās apstrādes rūpniecība, stabili aug eksports un privātais patēriņš, atsākušas augt investīcijas.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ar Ministru prezidenta Māra Kučinska rīkojumu Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītāja Pētera Vilka pilnvaras pagarinātas uz vēl pieciem gadiem. Vilka pilnvaras pagarinātas līdz 2023. gada 4.jūnijam. Par PKC vadītāju Vilks kļuva 2013.gada jūnijā. Pirms tam viņš vadīja centra Attīstības plānošanas nodaļu.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Par jauno Valsts kancelejas direktoru ir izvēlēts kādreizējais Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Mārtiņš Krieviņš, aģentūrai LETA pavēstīja Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas (V) preses sekretāre Aiva Rozenberga.

Straujuma jau rītdienas valdības sēdē piedāvās Krieviņu apstiprināt amatā.

Krieviņš PKC vadīja līdz 2013.gada martam. Viņš amatu pameta, to skaidrojot ar nekonkurētspējīgo atalgojumu un situāciju PKC, kam uzliktie pienākumi neatbilst piešķirtajam finansējumam centra darbībai.

Jau ziņots, ka pieteikumus konkursā uz Valsts kancelejas direktora amatu bija iesnieguši kopumā seši pretendenti, no kuriem trešajai kārtai tika virzīti pieci, bet izvērtēšanai un gala lēmuma pieņemšanai - četri.

Konkursa komisiju vadīja Ministru prezidenta biroja vadītājs Ringolds Arnītis un tajā darbojās arī Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, Zemkopības ministrijas valsts sekretāre Dace Lucaua, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Guntis Puķītis un Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Sārts.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Inovāciju ieviešana uzņēmējdarbībā būtiski palielina konkurētspēju un uzņēmuma nākotnes vērtību

To DB norāda inovāciju veicināšanas iniciatīvas dalībnieki, kuri pērn apvienojās, lai radītu Latvijas uzņēmumu tīklošanās platformu labākās prakses, ideju un inovāciju stratēģiju apmaiņai. Iniciatīvas mērķis ir stiprināt pastāvīgu inovāciju kultūru katrā uzņēmumā, kas veicinātu praktisku, komerciāli ilgtspējīgu inovāciju izstrādi un ieviešanu Latvijas ekonomikas attīstībai un eksporta jaudas palielināšanai.

Jāapzinās riski

Inovācijas nenoliedzami ir būtiska ekonomikas sastāvdaļa, kas palielina uzņēmēju konkurētspēju, atzīst Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītājs Pēteris Vilks. «Mēs apzināmies, ka vides transformācija no zemākas pievienotās vērtības uz augstāku ir nepieciešama, un skaidrs, ka inovāciju attīstība ir viena no iespējām, kā to nodrošināt. 2016. gadā ieguldījumi pētniecībā un attīstībā Latvijā sasniedza 0,44% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet 2017. gadā - 0,51% no IKP, kas nozīmē, ka patiesībā investētie līdzekļi palielinās. Tajā pašā laikā mēs bieži vien neuzskaitām visus ieguldījumus, kas mūs pašus zināmā mērā iedzen lejupslīdošā spirālē - mēs parādām, ka esam slikti inovatori, lai gan realitātē daudzas lietas notiek. Jāsaka, ka valstīs, kur inovāciju līmenis ir augsts, lielāko daļu investīciju pētniecībā un attīstībā veic paši uzņēmēji, kuru mērķis ir komercializēts produkts,» stāsta P.Vilks, uzsverot, ka pēdējā gada laikā situācija Latvijā gan ir krietni uzlabojusies, jo pērn papildinātas vadlīnijas uzņēmumu darbības stratēģiju izstrādei, kas paredz, ka turpmāk valsts kapitālsabiedrībām, plānojot investīcijas un nosakot nefinanšu mērķus, būs jāiekļauj stratēģijās plāni par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, kas ļaus pieņemt izsvērtākus lēmumus attiecībā uz plānotajām inovācijām. P.Vilks nenoliedz, ka investīcijas inovācijās saistās arī ar riskiem, taču būtiskākais ir tos apzināt un mēģināt novērst. «Tā ir mērķtiecīga darbība, kurā vērā ņemti dažādi iespējamie scenāriji. Tas nenozīmē, ka valsts kapitālsabiedrības tagad ieguldīs naudu augsta riska biznesos vai jomās, kas nav saistītas ar to pamatdarbību. Svarīgi, lai uzņēmumi ne tikai apzinās inovāciju lomu, bet arī skaidri definē savus uzdevumus pētniecībā un attīstībā,» uzsver PKC vadītājs.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ar augstu varbūtību rudenī gaidāms saslimstības ar Covid-19 ievērojams pieaugums, kura ierobežošanai valdībai būs jāsper nopietni soļi, šodien Covid-19 pandēmijai veltītās parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdē prognozēja Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks Vladislavs Vesperis.

Pašlaik situācija ar saslimstību ir relatīvi laba, bet Latvijā jārēķinās ar to, ka prognozes par rudeni "nav rožainas", norādīja amatpersona.

Valdība 6.jūlijā ir vienojusies par scenāriju rudenim, ka labāk ir rīkoties izlēmīgi un pieņemt stingrus pasākumus uz īsāku laiku, skaidroja PKC vadītāja vietnieks. Savukārt pretēja jeb pakāpeniska pieeja noved pie tā, ka saslimstība nekrītas un sabiedrībai ilgi jāsadzīvo ar ierobežojumiem, norādīja Vesperis.

Vesperis valdības sēdēs ir vadošais ziņotājs par akadēmiskās ekspertu grupas viedokli rīcībai Covid-19 pandēmijā. Arī šodien komisijas sēdē viņš skaidroja ekspertu grupas lomu.

PKC vadītāja vietnieks norādīja, ka pēc ārkārtējās situācijas beigām eksperti netika uzklausīti jautājumā par tirdzniecības vietu atvēršanu, kas profesionāļu grupas redzējumā notika par strauju un veicināja saslimstības pieaugumu aprīlī un maija sākumā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

Latvijas valsts meži netiks privatizēti

Arvīds Ozols, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors, 20.12.2021

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Pēdējā laikā publiskajā telpā izskanējuši dažādi viedokļi gan par AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pārvaldi, gan tālāko nākotni, gan Valsts meža dienesta vadības maiņu.

Kā Zemkopības ministrijas (ZM), kas ir LVM akciju turētājs, Meža departamenta vadītājs varu skaidri un droši teikt: LVM nav plānots privatizēt, LVM ir un būs stratēģiski nozīmīgs uzņēmums valsts, tātad visas Latvijas sabiedrības, īpašumā.

Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā, sākot zemes reformu Latvijā, Saeima nolēma, ka Latvijas vēsturiskie valsts meži paliek valsts īpašums un tie nav privatizējami. Šis princips tika nostiprināts likumā. 1999. gadā šā valsts īpašuma apsaimniekošanai un aizsardzībai tika nodibināta LVM. Saeima arī noteica, ka šī akciju sabiedrība nav privatizējama un tās akcijas nav atsavināmas. Ir izveidota skaidra sistēma, kur valsts mežus – visas sabiedrības neprivatizējamu īpašumu – apsaimnieko valstij piederoša, neprivatizējama akciju sabiedrība un peļņa no šī īpašuma apsaimniekošanas arī ir valsts īpašums.

Komentāri

Pievienot komentāru
Pakalpojumi

Precizēta - Kučinskis: Norēķinu sistēmu pasažieriem ar atvieglojumiem nevar kontrolēt viens tirgus spēlētājs

LETA, 14.06.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Norēķinu sistēmu pasažieriem ar atvieglojumiem nevar kontrolēt viens tirgus spēlētājs, uzskata Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS).

Premjera ieskatā, šī sistēma ir jāievieš, tomēr nevar nonākt līdz situācijai, ka to kontrolē tikai viens tirgus spēlētājs, pauda Kučinska preses sekretārs Andrejs Vaivars. Tāpat arī neesot prātīgi noteikt, ka sistēmai jāsāk darboties jau no 1.jūlija, lai arī valsts vēl tam nav gatava.

Savukārt privāto interešu lobijs būtu saskatāms gadījumā, ja pieļautu, ka tirgū šajā jomā tiek ielaists tikai viens komersants, jo šādā gadījumā valsts būtu pakļauta viena spēlētāja izvirzītiem noteikumiem. Patlaban šāda situācija esot izveidojusies Jelgavā.

LETA jau ziņoja, ka valdība šodien vēl nepieņēma lēmumu par vienotās norēķinu sistēmas pasažieriem ar atvieglojumiem ieviešanas termiņa pagarināšanu līdz nākamā gada vidum. Ministru prezidents sēdes laikā atzina, ka ir gatavs dot vēl nedēļu laika, lai rastu kādus risinājumus, tomēr, pēc viņa teiktā, «brutālam spiedienam no pietuvinātiem cilvēkiem» tiks demonstrēta nepiekāpība.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Piektdien Nasdaq Riga un Pārresoru koordinācijas centra diskusijā par kapitāla tirgus attīstību tika pārrunāti ieguvumi no daļējas valsts kapitālsabiedrību akciju kotēšanas biržā. Tas veicinātu valsts ekonomisko izaugsmi, jauna finansējuma piesaistes iespējas un labu pārvaldības principu nostiprināšanu uzņēmumos un būtu ieguvums nākotnes pensionāru labklājībai, informē biržas pārstāvji.

Finanšu sektora attīstības plāns (FSAP 2017. - 2019. gadam) paredz palielināt uzņēmumu skaitu, kas izmanto kapitāla instrumentus finansējuma piesaistei, kā arī veicināt investoru aktīvāku iesaisti vērtspapīru tirgū. Arī Ministru prezidenta Māra Kučinska vadītās valdības deklarācijā kā viena no prioritātēm norādīta - finanšu un kapitāla tirgus sektora mērķtiecīga aktivizēšana, kur minēts arī plāns aktivizēt vērtspapīru tirgus izmantošanu alternatīvu finanšu resursu piesaistei valsts kapitālsabiedrībām.

Valsts uzņēmumu kotācija biržā, jauna attīstības kapitāla piesaiste un papildu finanšu resursu ieplūšana uzņēmumā, valstij saglabājot kontroli, bet vienlaikus, dalot uzņēmējdarbības risku ar privāto sektoru, veicinātu Latvijas ekonomisko izaugsmi. Šāda prakse tiek plaši pielietota attīstītajās valstīs ekonomikas izaugsmes veicināšanai, tādējādi nodrošinot jauna attīstības kapitāla ieplūšanu valstij piederošajos uzņēmumos un vienlaikus radot papildu stimulu un iekustinot privātā sektora uzņēmumus, izmantot alternatīvas kapitāla piesaistes iespējas, samazinot savu atkarību no banku finansējuma un veicinot inovatīvu produktu un pakalpojumu, kā arī darba vietu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu. Kotējot valsts uzņēmumu akcijas biržā, kontrolpaketi iespējams saglabāt valsts īpašumā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Tirdzniecība un pakalpojumi

Sabiedriskajā transportā plāno ieviest elektronisko norēķinu sistēmu

Žanete Hāka, 31.03.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Otrdien valdība atbalstīja precizētos Ministru kabineta noteikumu projektus, kas paredz izmaiņas sabiedriskā transporta pasažieru uzskaites un reģistrācijas kārtībā, no 2017. gada pārejot uz elektronisku pasažieru identifikācijas un braucienu apmaksas sistēmu sabiedriskajā transportā – konkrētām pasažieru kategorijām, kas saņem 100% atvieglojumus, vienlaikus lemjot par sistēmas ieviešanas progresa ziņojuma iesniegšanu valdībā līdz 2016. gada 1. aprīlim, informē Pārresoru koordinācijas centrs.

Jaunā sistēma ir attiecināma uz trim pasažieru kategorijām: personām ar I un II grupas invaliditāti, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Minētie pasažieri, kā ierasts, izmantos sabiedrisko transportu bez maksas, bet atšķirībā no esošās sistēmas, kur darbojas 0 biļešu izsniegšana, turpmāk reģistrēs savus braucienus sabiedriskajā transportā ar norēķinu iestādes izsniegtu sīkmaksājumu karti, kuras saņemšana un lietošana būs bezmaksas.

Lai saņemtu sīkmaksājumu karti, kas pildīs elektroniska braukšanas identifikācijas līdzekļa funkciju, minētajiem pasažieriem būs jāatver norēķinu konts norēķinu iestādē. Atvieglojuma saņēmējam kontā nebūs nepieciešams noguldīt nekādu naudas summu, lai brauktu ar sabiedrisko transportu bez maksas.

Komentāri

Pievienot komentāru