LatRosTrans pārsūdzējis tiesas lēmumu par cauruļvadam uzliktajiem ierobežojumiem

Autors: Ieva Mārtiņa
2010. gada 22. decembris plkst. 12:04

Ventspils naftas meitas uzņēmums LatRosTrans ir pārsūdzējis Daugavpils tiesas lēmumu, saskaņā ar kuru tika uzlikts aizliegums veikt darbības saistībā ar tehnoloģiskās naftas pārvietošanu no maģistrālā naftas cauruļvada Polocka-Ventspils Latvijas teritorijā uz rezervuāru. «Tiesas lēmums var būtiski apgrūtināt ne vien uzņēmuma ikdienas saimniecisko darbību, jo LatRosTrans nevarēs pilnvērtīgi izmantot savus aktīvus, bet arī Latvijas Republikas likumdošanā noteikto prasību izpildi apkārtējās vides aizsardzības jomā,» uzskata LatRosTrans valdes loceklis Igors Stepanovs.   Db jau vēstīja, ka Baltkrievijas kompānija - Novopolockas republikāniskā unitārā naftas transportēšanas uzņēmums Družba šogad decembra sākumā uzsāka tiesvedību par bufernaftas īpašuma tiesībām, uz kurām pretendē LatRosTrans. Daugavpils tiesa pēc Družbas iesniegtā pieteikuma par īpašuma tiesību atzīšanu uz tehnoloģisko naftu nolēmusi uzlikt aizliegumu lietot un izmantot kustamo mantu, tostarp apķīlāt tehnoloģisko naftu, kas atrodas cauruļvadā Polocka - Ventspils, aizliegt LatRosTrans un ar to saistītām personām naftu izsūknēt, kā arī lūgts prasību nodrošināt ar 150 218 tonnām bufernaftas.   Pēc I.Stepanova atgādinātā, naftas izspiešanas darbi tika uzsākti, lai veiktu naftas cauruļvada ķīmisko attīrīšanu un konservāciju, izmantojot inerto gāzi, kas ir videi draudzīgāks cauruļvada pildījums. «Izpildot tiesas lēmumu, darbi naftas cauruļvadā ir apturēti un darbu izpildei nolīgtie čehu uzņēmuma CEPS speciālisti devušies mājup. Tomēr cauruļvada turpmākās saglabāšanas interesēs, kā arī lai nepastiprinātu ekoloģiskos riskus, iesāktie darbi ir jāturpina un cauruļvada konservācija jāpabeidz,» uzsvēra I. Stepanovs. LatRosTrans ir arī uzsācis sarunas par atsevišķu turpmāku darbu veikšanu ar Kanādas uzņēmumu Krown, kas ir pasaules līmeņa eksperti cauruļvadu remontdarbos un ieguvuši ievērojamu pieredzi cauruļvadu pretkorozijas apstrādē.

«Mēs esam pārliecināti par savu iepriekš pausto pozīciju – īpašuma tiesības uz naftu, kas atrodas maģistrālajā naftas cauruļvadā Polocka-Ventspils, pieder naftas cauruļvada īpašniekam LatRosTrans, un visas veiktās darbības ar naftas cauruļvadu ir likumīgas. Neviens no tiesā iesniegtajiem pierādījumiem neapliecina Novopolockas uzņēmuma Družba īpašuma tiesības uz naftu Latvijas Republikas teritorijā,» atzīmē I.Stepanovs.

 Viņš gan atzina, ka tiesvedība var ieilgt gadiem, tomēr naftas cauruļvada konservācijas tehnoloģiskais process nevar tikt apturēts uz ilgstošu laiku. Šādā stāvoklī cauruļvads var radīt papildus ekoloģiskos riskus. Turklāt visu šo laiku Latvijas naftas cauruļvada darbība būs paralizēta un uzņēmumam tiks nodarīti būtiski zaudējumi, kurus būs nepieciešams kompensēt. I.Stepanovs uzskata, ka šajā sakarā vispareizākais risinājums būtu nodalīt tehniskos un juridiskos aspektus, proti, nekavējoties atsākt naftas izspiešanas un cauruļvada konservācijas procesu, nodrošinot visa tehnoloģiskā cikla pilnīgu pabeigšanu, un nesaistīt to tiešā veidā ar lietas par naftas piederību iztiesāšanu.Atslēgvārds