Latvenergo ieņēmumi nedaudz sarukuši; peļņa - pieaugusi

2016. gada 20. aprīlis plkst. 16:56
Autors: Žanete Hāka
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

Pērn AS Latvenergo koncerna ieņēmumi sasnieguši 929,1 miljonu eiro, kas ir par 8% mazāk nekā 2014. gadā, informē uzņēmums.

Ieņēmumu samazinājumu nosaka obligātā iepirkuma komponentes ieņēmumu neatspoguļošana Latvenergo koncerna ieņēmumos līdz ar AS Enerģijas publiskais tirgotājs darbības uzsākšanu 2014. gada 1. aprīlī. Koncerna EBITDA ir 307 miljoni eiro, pret 2014. gadu pieaugot par 30%. Savukārt 2015. gadā investēti 190,5 miljoni eiro, kas ir par 7% vairāk nekā pērn.

Kompānijas peļņa pērn bijusi 85 miljoni eiro.

Līdz ar Latvenergo konsolidēto 2015. gada pārskatu tiek publicēts Ilgtspējas pārskats un AS Latvenergo Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015. gadu. Šogad Ilgtspējas pārskats ir sagatavots atbilstoši GRI (Global Reporting Initiative) G4 vadlīnijām, pārskata sagatavošanā plaši iesaistot ieinteresētās puses. Pārskata saturā ir analizēti ekonomiskās atbildības, sabiedrības, atbildības par produktu, vides aizsardzības un darbinieku un darba vides jomu būtiskie aspekti koncerna darbībā.

Būtiskākie notikumi enerģētikas nozarē, kas 2015. gadā ir ietekmējuši Latvenergo koncerna darbību, ir Baltijas valstu dziļāka integrācija Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgū, kā arī elektroenerģijas tirgus liberalizācijas noslēgums Latvijā, pievienojot tam Latvijas mājsaimniecības. Koncerna ieguldījums investīcijās sasniedz 190,5 miljonus eiro, un vērienīgākais projekts ir Daugavas hidroelektrostaciju hidroagregātu rekonstrukcija. 2015. gadā tika turpināta finansējuma avotu diversifikācija, AS Latvenergo kā pirmajai valsts kapitālsabiedrībai Austrumeiropā emitējot zaļās obligācijas.

Latvenergo koncerna tirgus daļa 2015. gadā saglabājās augsta – aptuveni 1/3 no kopējā Baltijas valstu elektroenerģijas tirgus. Kopumā mazumtirdzniecības klientiem pārdotas 7 869 GWh (gigavatstundas) elektroenerģijas, no šī apjoma ārpus Latvijas pārdota gandrīz viena trešdaļa jeb 2 539 GWh. Mērķtiecīgas pārdošanas aktivitātes 2015. gadā biznesa klientu skaitu Lietuvā un Igaunijā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušas aptuveni par 33%.

Latvenergo koncerns 2015. gadā savās ražotnēs ir saražojis 3 882 GWh elektroenerģijas un 2 408 GWh siltumenerģijas. Pērnais gads bija viens no sausākajiem Daugavas pietecē, tādu neatceras pat ilggadēji koncerna darbinieki. Šajā situācijā sevi pierādīja Rīgas termoelektrostacijas, kuru efektīvā darbība ierobežoja elektroenerģijas cenu pieauguma risku un apliecināja to nozīmi valsts enerģētiskajai neatkarībai. Daugavas HES saražoja par 6 % mazāk elektroenerģijas nekā pērn jeb kopumā 1 805 GWh, savukārt Rīgas TEC saražoja par 23 % vairāk jeb kopumā 2 025 GWh, savu darbības režīmu pielāgojot elektroenerģijas tirgus apstākļiem.

2015. gadā Latvenergo koncerna investīciju apjoms sasniedz 190,5 miljonus eiro, kas ir par 7 % vairāk nekā 2014. gadā. No kopējām investīcijām 62 % ir ieguldīti tīklu aktīvos un to modernizācijā, palielinot tīklu pakalpojumu kvalitāti, uzlabojot tehniskos rādītājus un darbības drošumu. Savukārt 31,9 miljoni eiro ir ieguldīti Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanas programmā.
 

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārds