ES nauda

Latvija ES fondu ieviešanā izpildījusi visus 2018. gada mērķus

Zane Atlāce - Bistere, 23.04.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

2014. – 2020. gada plānošanas periodā līdz šī gada 1. aprīlim kopā noslēgti ES fondu investīciju projektu līgumi par 3,36 miljardiem eiro jeb 76,2% no Latvijai pieejamā 4,4 miljardu eiro finansējuma, liecina Finanšu ministrijas (FM) ikmēneša informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas ES fondu investīciju progresu.

Savukārt projektu maksājumos jau ir ieguldīts 1,4 miljards eiro jeb vairāk kā trešdaļa Latvijai pieejamā finansējuma šajā plānošanas periodā, informē FM.Operatīvie dati liecina, ka Latvija izpildījusi 2018. gada vidusposma sasniedzamos rādītājus visās jomās, lai saņemtu 6% rezerves ES fondu finansējumu.

Galīgo lēmumu par 2018. gada vidusposma mērķu sasniegšanu pieņems Eiropas Komisija līdz šī gada augusta beigām pēc Latvijas gada ziņojuma par programmas ieviešanu izskatīšanas. Tāpat līdz ar šī gada 1. aprīlī Eiropas Komisijai (EK) iesniegto maksājuma pieteikumu Latvija par 99% ir izpildījusi šī gada ES fondu maksājumu mērķi, kas jāsasniedz, lai valsts turpinātu saņemt 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu finansējumu pilnā apmērā.

«Rūpīga un mērķtiecīga ES fondu plānošana, risku pārvaldība, projektu uzraudzība un ikdienas atbalsts projektu īstenotājiem šobrīd nes augļus – Latvija ir izpildījusi gan 2018. gada mērķus, gan 99% no EK noteiktā ES fondu finanšu mērķa 2019. gadam . Mērķu sasniegšana apliecina valsts spēju saplānot, atlasīt projektus un arī praktiski ieguldīt finansējumu. Līdz ar to Latvija gan saņem visas valstij pieejamās ES fondu investīcijas, gan varam lepoties ar topošajiem projektiem, kas cels iedzīvotāju dzīves kvalitāti,» skaidro finanšu ministrs Jānis Reirs.

Kā viens no spilgtākajiem ES fondu rezultātiem transporta jomā ar pozitīvu ietekmi uz vides kvalitāti un konkurētspēju ir nesen pabeigtais, lielais Krievu salas projekts, kura īstenošana turpināta jau kopš iepriekšējā plānošanas perioda. Šī gada 29. martā FM oficiāli informēja EK par Rīgas brīvostas pārvaldes īstenotā projekta «Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra» pilnīgu pabeigšanu un funkcionēšanas nodrošināšanu. Satiksmes ministrija (SM) ir veikusi pārbaudes un guvusi pārliecību par finansējuma saņēmējam saglabājamu Kohēzijas fonda atbalstu pilnā – 75,8 miljonu eiro – apmērā.

Projekta rezultātā Andrejsalas un Eksportostas teritorijas ir atbrīvotas no ogļu kravu kraušanas/uzglabāšanas, un turpmākā šo teritoriju attīstība plānota saskaņā ar spēkā esošajiem teritorijas plānošanas dokumentiem. Andrejsalas un Eksportostas teritorijā tiek veikti sakopšanas darbi (darbi atrodas beigu stadijā). Stividori Krievu salas terminālī veic pilna cikla kravu kraušanu.

ES fondu ieviešanas risku vadībā ir aktuāli vairāki projekti, kuriem konstatēti sarežģījumi. Kā aktuālākais jautājums ir «lielo» projektu sekmīga īstenošana, nodrošinot publisko līdzekļu efektīvu un labas pārvaldības principiem atbilstošu izmantošanu. Balstoties uz SM lūgumu, šī gada 11. aprīlī EK ir iesniegts VAS «Latvijas dzelzceļš» lielā projekta «Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija» pieteikums lēmuma pieņemšanai trīs mēnešu laikā, t.i., līdz šī gada 11. jūlijam. Projekts ir finanšu ziņā apjomīgākais – plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 439,7 miljoni eiro, t.sk. Kohēzijas fonda finansējums 318,6 miljoni eiro. Pēc vidusposma izvērtējuma 2019. gada beigās un pēc SM lēmuma papildus iespējams Kohēzijas fonda rezerves finansējums 28,1 miljonu eiro apmērā.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sadarbībā ar SM turpina izvērtēt, vai pie esošajiem riskiem ir iespējams turpināt Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme» projekta «Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība» īstenošanu. Savukārt VSIA «Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca» A korpusa būvniecības otrās kārtas projekta ieviešanā veidojas iepirkumu kavējumi pret sākotnēji plānoto – šī gada 13. martā iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt izsludināto būvniecības konkursa procedūru un 8. aprīlī izsludināja atkārtotu iepirkumu. Veselības ministrija aktualizē ziņojumu izskatīšanai valdībā.

Pērn nozīmīgs darbs paveikts, strādājot pie deinstitucionalizācijas pasākumu plānu izstrādes, kā arī uzsākot to ieviešanu. Programmā «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai» CFLA ir saņemti 60 projektu iesniegumi no pašvaldībām, un š.g. aprīlī jau noslēgtas pirmās divas vienošanās par dienas aprūpes centru izveidošanu – Rundāles un Lubānas novadā. Deinstitucionalizācijas programmā kopumā līdz 2023. gada nogalei plānots izveidot vai labiekārtot 2100 vietu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un 654 vietas bērnu aprūpei ģimeniskā vidē, un šo mērķu īstenošanā no ES fondiem paredzēts ieguldīt vairāk kā 37 miljonus eiro.

Aprīlī noslēdzas projektu iesniegšana vairākās izsludinātajās atlasēs. Ļoti liela projektu iesniedzēju aktivitāte ir ilgi gaidītajā ES fondu programmā ārstniecības iestādēm un pašvaldībām ģimenes ārstu prakšu pilnveidošanai, kurā finansējumu piešķir ģimenes ārstu prakses vietu būvniecības un vides labiekārtošanas darbiem, kā arī medicīnisko, saimniecisko un informācijas tehnoloģiju aprīkojumu papildināšanai un mēbeļu iegādei. Tāpat, ņemot vērā uzņēmēju lielo interesi, prognozējams, ka nopietna projektu iesniegumu konkurence būs ES fondu programmu ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei un rekonstrukcijai, kuras izsludinātajā 2. kārtā projektu iesniegšana beigsies 30.aprīlī.

Lai informētu par aktualitātēm un sniegtu ieteikumus ES fondu projektu īstenotājiem, CFLA paralēli dažādiem informatīvajiem pasākumiem ES fondu programmu ietvaros jau trešo gadu pēc kārtas organizē seminārus par labo praksi ES fondu projektu ieviešanā. Semināri divas reizes gadā norisinās gan Rīgā, gan reģionos. Pavasara semināru cikla ietvaros vēl paredzēti divi pasākumi – Kuldīgā un Rēzeknes pagastā, bet nākamais semināru cikls gaidāms atkal rudenī.

Komentāri

Pievienot komentāru