Latvijai draud tiesa par neziņošanu EK

2006. gada 12. decembris plkst. 18:11

Eiropas Komisija šodien pieņēmusi lēmumu uzsākt pārkāpumu tiesvedību pret trim dalībvalstīm, tostarp Latviju, kuras Komisijai nav paziņojušas par divu būtiskāko otrās dzelzceļa direktīvu paketes direktīvu transponēšanu valsts tiesību aktos, Db.lv informēja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Preses un informācijas nodaļa.

Minēto direktīvu mērķis ir atvērt starptautiskā un valsts mēroga dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgu, kā arī visā Eiropas teritorijā nodrošināt augstu dzelzceļa sistēmas drošības un savstarpējas izmantojamības līmeni. Komisija apņēmusies dzelzceļa transporta nozari visā vienotā tirgus teritorijā nodrošināt ar līdzvērtīgiem spēles noteikumiem.

Komisija ir pieņēmusi lēmumu Portugāli un Slovēniju iesūdzēt Tiesā par to, ka tās nav paziņojušas par pieņemtajiem valsts pasākumiem, lai ieviestu Direktīvu 2004/51/EK par dzelzceļa tirgus atvēršanu. Ar Direktīvu 2004/51/EK paredzēts 2006. gada 1. janvārī atvērt starptautisko dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgu, bet 2007. gada 1. janvārī — valstu tirgus. Nepieciešamos sertifikātus ieguvušie Eiropas dzelzceļa uzņēmumi kopš minētā datuma vietējos un starptautiskos dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojumus drīkst sniegt visā Eiropas Savienības teritorijā.

Komisija ir arī pieņēmusi lēmumu Latvijai nosūtīt argumentētu atzinumu, jo pēdējā nav paziņojusi par valsts mēroga pasākumu ieviešanu attiecībā uz Direktīvu 2004/50/EK par dzelzceļa savstarpēju izmantojamību. Ja Latvija divu mēnešu laikā neatbildēs uz Komisijas argumentēto atzinumu (t.i., nepaziņos par tās īstenotajiem transponēšanas pasākumiem), Komisija var pieņemt lēmumu iesūdzēt Latviju Eiropas Kopienu Tiesā.

Jacques Barrot, transporta politikas jautājumos atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks: „Dzelzceļam jākļūst par spēcīgāku autotransporta konkurentu. Būtiska ir līdzvērtīga piekļuve dzelzceļa infrastruktūrai, kā arī pārredzamas savstarpējas izmantojamības uzlabošanas procedūras. Tādējādi dzelzceļa uzņēmumi varēs ievērojami samazināt izmaksas un vienkāršot tehniskos standartus.”

Ar Direktīvu 2004/50/EK izdarīti grozījumi spēkā esošajos tiesību aktos par tehnisku savietojamību, kas vajadzīgi, lai sniegtu pārrobežu pakalpojumus un samazinātu ritošā sastāva izmaksas ātrgaitas dzelzceļu tīklā. Ar direktīvu tiek atļauts arī mainīt darba metodes, lai tādējādi veicinātu savstarpējas izmantojamības tehnisko parametru izstrādi. Ģeogrāfiskā ziņā savstarpējā izmantojamība tiks paplašināta līdz pilnīgi atvērtam Eiropas Savienības mēroga dzelzceļu tīklam.

Otrā dzelzceļa direktīvu pakete valsts tiesību aktos bija jātransponē līdz 2005. gada 31. decembrim, ciktāl tas attiecas uz Direktīvu 2004/51/EK par tirgus atvēršanu, un līdz 2006. gada 30. aprīlim attiecībā uz Direktīvu 2004/50/EK par dzelzceļa savstarpēju izmantojamību. Atsevišķi tiks pārbaudīts, vai tiesību akti, ar kuriem tiek ieviesta direktīvu pakete, atbilst Eiropas tiesību aktiem un vai dzelzceļa direktīvu pakete tiek transponēta pilnā apmērā.