Latvijas Auto: Nesaņemot valsts atbalstu, tiks lemts par protesta akcijām

2009. gada 20. februāris plkst. 13:09

Latvijas autopārvadātāji, kuru intereses pārstāv autopārvadātāju asociācija Latvijas Auto, 19.02.2009. nosūtīja vēstuli ministru prezidentam Ivaram Godmanim un Satiksmes ministram Aināram Šleseram.


Vēstules teksts:

    "Ministru Prezidentam Ivaram Godmanim
    Satiksmes ministram Aināram Šleseram

2009. gada 19. februārī
Rīgā

Par ārkārtas situāciju starptautisko autopārvadājumu jomā

A.God. Ministru prezidenta kungs ,
A.God. ministra kungs,

Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas pakalpojumu eksports nemitīgi pieaudzis. Nozīmīga vieta Latvijas pakalpojumu eksportā ir  tranzītpārvadājumiem, kuri, pēc Latvijas Bankas datiem, sastāda vairāk nekā pusi no kopējā Latvijas pakalpojumu apjoma, pie kam, pēc daudzu ekspertu viedokļa, tieši  tranzītam un loģistikas pakalpojumiem, globālās ekonomiskās krīzes apstākļos ir lielākas iespējas un perspektīvas.
2008.gadā dzelzceļš, aviācija, jūras transports un autotransports kopā devuši gandrīz miljardu latu eksporta ieņēmumu – tik lielu apgrozījumu nespēj sasniegt neviena no citām  nozarēm. Nozīmīga vieta kopējā transporta pakalpojumu eksportā ir autopārvadājumiem, kuru apjomi sastāda vismaz 250 milj.Ls jeb vairāk nekā viena ceturta daļā no kopējiem transporta eksporta pakalpojumiem.
Tikmēr kravu starptautisko autopārvadājumu nozare, kuru pārstāv vairāk nekā 3 tūkstoši kompāniju ar gandrīz 12 tūkstošiem lielkravas transporta līdzekļiem, 20 tūkstošiem strādājošo, pārdzīvo grūtus laikus, jo krīze ir skārusi arī ārvalstu noieta tirgus, samazinās pieprasījums un cenas, pasūtītāji kavējas norēķinos, katastrofāli trūkst apgrozāmo līdzekļu. Tā rezultātā – autopārvadātāji nespēj laicīgi nokārtot savas saistības ar bankām, līzinga kompānijām, degvielas piegādātājiem un servisiem, daudzi jau ir uz bankrota robežas. Pēc autopārvadātāju datiem janvārī pārvadājumu apjomi ir sarukuši vismaz par 50 %, līdzīga situācija ir arī februārī. Autopārvadātāji ir spiesti sašaurināt savu darbību, apstādināt autoparku, samazināt vai nosūtīt bezalgas atvaļinājumā uz nenoteiktu laiku autovadītajus.
Īpaši smaga situācija ir izveidojusies Latgales reģionā, kur kravas pārvadājumi un ar tiem saistītie pakalpojumi praktiski ir vienīgais iztikas līdzekļu avots daudziem cilvēkiem un ģimenēm, pie kam, šāda situācija rada lielu sociālu  spriedzi sabiedrībā.
Latvijas Auto Padome savā ārkārtas paplašinātajā sēdē š.g. 12.februārī vairāk nekā 600 starptautisko autopārvadātāju vārdā, meklējot risinājumus arvien pieaugošiem nemieriem autopārvadājumu nozarē, sakarā ar daudzu autopārvadājumu uzņēmumu ekonomisko sabrukumu, kam par iemeslu ir vispārējā ekonomiskā krīze, vienbalsīgi pieņēma sekojošu lēmumu:
1. Autopārvadajumu nozarē ir izveidojusies ārkārtas (force major) situācija, kuru pēc mūsu labākās gribas neesam spējīgi ietekmēt un pārvarēt.
2. Lai pārvarētu krīzi un saglabātu nozari ir nepieciešama valsts palīdzība un atbalsts.
3. Griezties valsts institūcijās ar priekšlikumiem autopārvadājumu tirgus stabilizēšanai, pirmām kārtām, neatliekami un operatīvi risinot:
• Valsts atbalsts bankas kredītu un līzinga maksājumu restrukturizācijā uz laiku līdz gadam, kas ļautu autoparvadatajiem saņemt kredīta brīvdienas, atliekot pamatsummas nomaksu un līzinga termiņa pagarināšanu, nemainot līguma nosacījumus. Pēc Autotransporta Direkcijas datiem no starptautisko autopārvadātāju rīcībā esošiem gandrīz 12 tūkstošiem lielkravas automobiļiem – puse, t.i. 6 tūkstoši ir iegādāti uz kredīta vai līzinga nosacījumiem. Pēc Latvijas Līzinga devēju asociācijas datiem šobrīd kopējais komerctransporta līzinga portfelis sastāda 354 milj. Ls, t. sk., starptautiskajos autopārvadājumos apmēram 240 milj Ls, no kuriem 86 milj. Ls – tie ir aizkavētie maksājumi vai, kuriem ir piešķirtas kredītu brīvdienas, pie kam, šai summai ir tendence nemitīgi  palielināties;

• Pārskatīt bonus – malus sistēmas piemērošanas noteikumus, izvērtējot tās atbilstību apdrošināšanas gadījumam un konkrētam autovadītājam, nepieļaut karteļa vienošanos starp apdrošinātājiem, nodrošināt OCTA un Zaļās kartes apdrošināšanu ar sabiedrības kontroli (Satiksmes ministrijas un sabiedrisko organizāciju, uzņēmēju pārstāvjiem);
• Noteikt moratoriju uz  2-3 gadiem jebkādiem jauniem nodokļiem vai nodevām, atlikt eirovinjetes ieviešanu līdz autopārvadajumu tirgus stabilizēšanai, lai radītu vienotus nosacījumus visiem transporta veidiem. Atbrīvot komerctransportu vai ieviest vienotu profesionālo degvielas akcīzes nodokli, kas būtu ievērojami zemāks par esošo minimālo nodokli, un kurš būtu piemērojams visiem profesionālajiem kravu un pasažieru pārvadājumu veidiem, proti, auto, gaisa, dzelzceļa un jūras transportam.

Latvijas Auto Padome aicina ieviest šos pasākumus nekavējoties, tādejādi parādot auutopārvadātajiem, ka viņu lielās bažas galu galā ir tikuša uzklausītas, un tūlītēji uzsākt konstruktīvu dialogu ar autopārvadajumu nozares pārstāvjiem, pretējā gadījumā būsim spiesti lemt par konkrētu akciju rīkošanu š.g. marta beigās.

Aicinot uz izpratni un sadarbību,


Asociācijas Latvijas auto padomes vārdā
Prezidents  Valdis Trēziņš"