Latvijas ceļiem tiks 129 miljoni Eiropas naudas

Autors: Elīna Pankovska
2010. gada 28. jūnijs plkst. 14:29

Pēc saskaņošanas procedūras Eiropas Komisija (EK) ir apstiprinājusi divus Latvijas lielos Kohēzijas fonda satiksmes projekta pieteikumus – «Autoceļa E22 posma Ludza – Terehova būvniecība» un «Autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība».

Projektu kopējās izmaksas ir 152,9 milj. Ls, no tiem 24,5 milj. Ls jeb 16% ir plānotais valsts budžeta finansējums un 129,4 milj. Ls – ES līdzfinansējums no Kohēzijas fonda.

Projektu ietvaros plānots izbūvēt un rekonstruēt Eiropas mēroga transporta tīklu, kas uzlabotu piekļuvi ES valstu rajoniem un veidotu globālu transporta sistēmu autoceļa divus posmus vairāk nekā 100 kilometru garumā.

Izbūvētos autoceļa E22 posmus iekļaus valsts galveno autoceļu tīklā un Rietumu – Austrumu koridorā. Jauno autoceļu galvenokārt izmantos tranzīta satiksme, dodoties virzienā uz Maskavu. Tādējādi tikšot mazinātas autotransporta izmaksas, vides piesārņojums un troksnis iedzīvotājiem gar esošo autoceļu A12.

Tāpat tikšot veicināta transporta plūsma un uzlabota satiksmes drošība, jo autoceļa Ludza – Terehova posmā izbūvējamā un rekonstruējamā trase vairs neies caur apdzīvotu vietu, kā arī nešķērsos dzelzceļu.

Abu projektu īstenošana veicināšot autoceļa tīkla maršruta Ventspils – Rīga – Rēzekne – Terehova attīstību un tranzītu starp Latvijas un Krievijas ostām. Tāpat šo projektu realizācija būtiski veicināšot ekonomisko aktivitāti būvniecības un ar to saistītajos sektoros gan vietējā, gan valsts mērogā.

Šobrīd EK kopā ir iesniegti seši Latvijas lielie ES fondu projekti – pieci satiksmes nozarē un viens vides nozarē. Trīs no iesniegtajiem projektu pieteikumiem jau ir apstiprināti, bet atlikušie vēl ir vērtēšanas stadijā.