Latvijas Dzelzceļš izveido jaunu meitasuzņēmumu, kas noteiks pakalpojumu maksu

Autors: Guna Gleizde
2010. gada 30. decembris plkst. 17:06

No 2011. gada 1. janvāra dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un infrastruktūras maksas noteikšanu veiks VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) meitassabiedrība a/s LatRailNet.

Prasību izveidot jaunu uzņēmumu LDz noteica grozījumi Dzelzceļa likumā. LatRailNet akcijas pilnībā pieder Latvijas Dzelzceļam.

Jaunā uzņēmuma funkcijas ir noteikt dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksu, veikt dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, tostarp pieņemt lēmumus par konkrēta pārvadātāja vilcienu nozīmēšanu.

Par LatRailNet valdes priekšsēdētāju iecelts Ainis Stūrmanis. Viņš līdz 2010.gada 22.decembrim vadījis LDz meitasuzņēmumu SIA LDz Infrastruktūra.

Latvijas dzelzceļa koncerns sastāv no valdošā uzņēmuma VAS Latvijas dzelzceļš un piecām meitassabiedrībām. LatRailNet veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un SIA LDz Cargo nodarbojas ar dzelzceļa kravu pārvadājumiem. Koncernā ir arī infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmumums SIA LDz Infrastruktūra, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA LDz Ritošā sastāva serviss, kā arī apsardzes uzņēmums SIA LDz Apsardze.