Latvijas dzelzceļš nopelnījis 2,1 miljonu eiro 

VAS Latvijas dzelzceļš pagājušo gadu noslēdzis ar 2,1 miljonu eiro peļņu, un, ņemot vērā nepieciešamību turpināt investīcijas infrastruktūrā, akcionāra pārstāvis Satiksmes ministrija rosinās valdībai piemērot 0% likmi dividenžu izmaksai jeb atstāt peļņu uzņēmuma tālākās attīstības projektiem, informē uzņēmums.

Žanete Hāka, 18.04.2016

Koncerna kopējais apgrozījums 2015. gadā bija 420,2 miljoni eiro, bet VAS Latvijas dzelzceļš apgrozījums – 217,8 miljoni eiro.

Pērn, izmantojot dzelzceļa infrastruktūru, pārvadāti 16,9 miljoni iekšzemes pasažieru un 0,2 miljoni starptautisko pasažieru, kā arī 55,6 miljoni tonnu kravu.

2015. gadā koncerns valsts budžetā nodokļos iemaksājis 100,09 miljonus eiro un nodarbinājis 12 259 darbinieku jeb 1,38 % no kopējā valstī nodarbināto skaita.

Pagājušais bija apjomīgu investīciju gads - veikto kapitālieguldījumu apjoms 2015. gadā veidoja 216,9 miljonus eiro. Pateicoties noslēgtajiem investīciju projektiem, kopējais pamatlīdzekļu apjoms bilancē gada laikā pieaudzis par 116 miljoniem eiro.

Veiktās investīcijas ļāvušas uzlabot infrastruktūras kvalitāti - uz pusi (no 128.3 km sliežu ceļu 2015. gadā uz 64.1 km sliežu ceļu 2016.gadā) samazinājies to sliežu ceļu garums, kuriem infrastruktūras stāvokļa dēļ noteikti vicienu kustības ātruma ierobežojumi.

«Pagājušais gads uzņēmuma kolektīvam nebija viegls, jo daudzie Eiropas Savienības investīciju projekti, kas bija jāpabeidz līdz pagājušā gada beigām, prasīja milzīgu cilvēku un laika resursu, taču gribu uzteikt uzņēmumu par to, ka visi projekti tika pabeigti laikā, turklāt nepārsniedzot budžetu. Ne katrs uzņēmums spētu novadīt un norealizēt tāda mēroga projektus,» norāda LDz akcionāra pārstāve, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Džineta Innusa.

«2015.gads bija viens no pēdējā laika smagākajiem un sarežģītākajiem gadiem, taču Latvijas dzelzceļš ir ticis galā ar izaicinājumiem, nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un attīstību. Ārkārtīgi saspringtos termiņos ir pabeigti vairāki vērienīgi Eiropas Savienības finansēti projekti, tāpat arī finanšu rādītāju un pārvadājumu jomā gads bija labāks, nekā plānojām, veidojot budžetu. Paralēli veiktajām investīcijām, pagājušais gads bija nozīmīgs arī ar apjomīgu darbu pie izmaiņām dzelzceļa nozares tiesiskajā regulējumā, jo Eiropas Savienības direktīva, ar kuru izveidota vienota Eiropas dzelzceļa telpa, prasa veikt dažādas izmaiņas arī nacionālajos tiesību aktos,» skaidro VAS Latvijas dzelzceļš valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš, piebilstot, ka šogad būs jāveic sarežģīts darbs pie šo likuma izmaiņu ieviešanas dzīvē un būtiskākais no tiem būs daudzgadu līgums starp dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju un valsti, kas jānoslēdz šogad.

Jaunākais izdevums