Latvijas kuģniecība peļņa 58.6 miljoni ASV dolāru

2009. gada 26. februāris plkst. 10:40

Latvijas kuģniecības koncerns 2008. gadā guvis neto peļņu 58.6 miljonu ASV dolāru apjomā, no kuras 45.2 miljonu ASV dolāru gūti no veco kuģu pārdošanas.

Salīdzinot ar 2007. gada analoga perioda rezultātu, 2008. gadā gūtā peļņa ir par 8,4 miljoniem ASV dolāru jeb 13% zemāka, kas atspoguļo vispārējās nelabvēlīgās  tirgus tendences pārskata periodā, jo īpaši tā beigās.

LK vadība norāda, ka koncerna izvirzītās stratēģiskās darbības mērķis ir uzņēmuma vērtības pieauguma nodrošināšana, saglabājot tā vietu pasaulē vidēja izmēra tankkuģu īpašnieku desmitniekā.

LK koncerna aktīvi pārskata periodā ir pieauguši par 293,2 miljoniem ASV dolāru, 2008. gada 31. decembrī sasniedzot 1150.2 miljonus ASV dolāru. Tādējādi pirmo reizi LK koncerna vēsturē tā aktīvi pārsniedz viena miljarda dolāru robežu.
Būtiskais pieaugums skaidrojams gan ar kuģu jaunbūvju nodošanu ekspluatācijā, gan ar pamatdarbību nesaistītu aktīvu iegādi alternatīvos investīciju segmentos, iegādājoties nekustamos īpašumus, kā arī mediju un poligrāfijas uzņēmumu kapitāla daļas.
Kompānijas pašu kapitāla vērtība perioda beigās bija 542,0 miljoni ASV dolāru, - par 54,4 miljonu ASV dolāru vairāk nekā gada sākumā.

2008. gada 12 mēnešos ar pozitīvu rezultātu strādāja visas flotes, peļņai no kuģu darbības sasniedzot 63,4 miljonus ASV dolāru. Tomēr ārējo faktoru ietekmē, kas pasaulē 2008. gada pēdējā ceturksnī visās saimnieciskās darbības nozarēs iezīmēja pēdējo gadu lielāko lejupslīdi, tajā skaitā strauju degvielas cenas kritumu, minētais rezultāts bija par 6,4 miljoniem ASV dolāru jeb 9% zemāks nekā 2007. gada analogā periodā.

Vislielāko īpatsvaru LK flotes kuģu darbības rezultātā veidoja tankkuģu flote – 81%, gāzvedējkuģu flotes īpatsvars nedaudz palielinājās un pieauga līdz 16%, refrižeratoru kuģu daļa bija 2%, bet sauskravu kuģa ieņēmumi veidoja nedaudz vairāk kā 1 % no LK koncerna kuģu darbības rezultāta.