Transports un loģistika

Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklā iegulda 10,9 miljonus eiro

Db.lv, 19.10.2020

Jaunākais izdevums

"EST-LAT Harbours" projekta ietvaros būtiski uzlabots Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīkls - no 70 šī tīkla ostām infrastruktūras uzlabošanas projekti īstenoti 20 ostās, tai skaitā 10 Latvijas piekrastes ostās.

Līdz ar servisa ēkas būvniecības pabeigšanu Salacgrīvas ostas pārvaldē noslēdzies nozīmīgais investīciju projekts Latvijas piekrastē, kurā kopējās investīcijas veido 10,98 miljonus eiro.

"Jahtu ostu tīkla sakārtošana Latvijā ir svarīgs starptautiskās konkurētspējas priekšnosacījums. Mums ir gara jūras un līča piekraste, kas sniedz plašas attīstības iespējas, kas šobrīd tiek daļēji izmantotas. Šis ir veiksmīgs pārrobežu projekts piekrastes teritorijā, kas tiek īstenots kopā ar Igauniju. Jau šobrīd tiek strādāts pie cita nozīmīga kopprojekta – vēja parka attīstīšanas jūrā, kas pavērs jaunas iespējas piekrastes resursu gudrā izmantošanā enerģētikā," atzīst ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

"Šis projekts paver jaunas ārējā un iekšējā tūrisma iespējas. Līdz šim jahtu ostu neatbilstošas infrastruktūras dēļ Latvijas piekraste nenodrošināja atbilstošus nepieciešamos pakalpojumus, kas nepieciešami burātājiem. Ar šo projektu sperts nozīmīgs solis burāšanas tūrisma attīstībā un Skandināvijas, Vācijas, Polijas un mūsu kaimiņvalstu burātāju piesaistei. Svarīgs priekšnosacījums ir spēja nodrošināt vienas dienas kuģošanu no vienas ostas uz otru. Izveidojot jahtu ostu tīklu un uzlabojot infrastruktūru, mums tas ir izdevies!" atzīst Rūdolfs Cimdiņš, Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs..

Latvijas piekrastē izveidota un uzlabota infrastruktūra šādās ostās un to jahtu piestātnēs: Salacgrīvā, Skultē, Rīgas pilsētas jahtklubā, Jūrmalā, Engurē, Mērsragā, Rojā, Ventspilī, Pāvilostā un Liepājā.

"Baltijas jūras reģionā burāšana ar jahtām ir ļoti attīstīta, it īpaši Skandināvijā un Vācijā. Burātājiem ir interese atklāt jaunus galamērķus, bet mūsu piedāvājuma iespējas – infrastruktūra un pakalpojumu klāsts drošai un ērtai burāšanai bija ierobežotas. Īstenotais projekts ir vērtīgs arī mūsu piekrastes mazo ostu attīstībai – tās paver plašākas iespējas to potenciālu attīstīšanai un, vienlaikus ar kravu pārkraušanu vai zvejas kuģiem, attīstīt arī jahtu tūrisma nišu," norāda Aiga Meri, Kurzemes plānošanas reģiona Projektu nodaļas vadītāja.

"Jāmin, ka Salacgrīvā jaunā servisa ēka kļūs par daļu no pilsētas vizītkartes un promenādes, tādā veidā izveidojot pilsētas centru un popularizējot ostu pilsētas viesiem. Salacgrīvas osta ir tilts starp Igauniju un Latviju, un to katru gadu apmeklē salīdzinoši daudz burātāju. Osta ir integrēta pilsētvidē, lai vēl vairāk piesaistītu burātājus un veidotu tiem atbilstošu vidi – izkāpjot no jahtas, tiem ir iespēja uzreiz apskatīt pilsētu un iekļauties tās aktivitātēs. Mēs redzam ostas attīstību kopsolī ar pilsētas attīstību," norāda Dagnis Straubergs, Salacgrīvas domes priekšsēdētājs.

No šī pārrobežu projekta iegūs ne tikai vietējie un ārvalstu burātāji, bet arī tas dos impulsu jahtklubu un burāšanas skolu attīstībai, tādā veidā sekmējot burāšanas izaugsmi Latvijā. Pēdējos gados Latvijā burāšanas popularitāte pieaug – arvien vairāk iedzīvotāji un jaunieši sāk ar to nodarboties, attīstās burātāju kopiena, tiek organizētas starptautiskas regates.

Projekta ietvaros Latvijas ostās veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi – pamatpakalpojumu attīstība sākot ar navigācijas drošības uzlabošanu, krasta līniju stiprināšanu un aprīkotu jaunu piestātņu būvniecību un rekonstrukciju, pietauvošanās vietu sakārtošanu u.c. servisa pakalpojumu uzlabošanu burātājiem, tostarp jaunu servisa ēku būvniecību atsevišķās ostās.

Vienlaikus šis būs sākums jaunam projektam Projekts #177 "Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana" (EASTBALTIC Harbours), kura ietvaros turpināsies darbs pie ostu pakalpojumu klāsta paplašināšanas un mārketinga aktivitāšu īstenošanas šī reģiona popularizēšanai ārvalstu burātājiem no Skandināvijas, Vācijas un Polijas.

Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts #55 "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā" (EST-LAT Harbours) mērķis ir izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi. Tā vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, kas Latvijā to īsteno kopā ar Rīgas plānošanas reģionu, ostu pārvaldēm, un privātajiem projekta partneriem

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

SIA "RERE MEISTARI" uzsākusi Liepājas Jahtu ostas infrastruktūras būvniecības projekta 1. kārtu.

Projekta ietvaros paredzēta jahtu centra ēkas būvniecība, esošās piestātnes Nr. 80 rekonstrukcija un jaunu peldošo piestātņu (pontonu) iegāde un uzstādīšana. Šobrīd demontēts piestātnes segums, un darbus plānots pabeigt līgumā noteiktajā laikā – līdz šā gada 1. novembrim.

Liepājas Jahtu ostas modernizācija un būvniecība nodrošinās, ka piedāvātais serviss neatpaliek no citām Baltijas jūras jahtu ostām. Tiks uzbūvēta servisa ēka, kurā būs vienuviet birojs, apmeklētāju dušas, tualetes un veļas mazgātava, kā arī citi nepieciešamie pakalpojumi. Tāpat plānots uzstādīt nožogojumus noejai uz peldošajām piestātnēm un uzstādīt videonovērošanas sistēmu, uzlabojot vispārējo drošības līmeni jahtu ostā, un bezmaksas Wi-Fi nodrošinājumu visā jahtu ostas teritorijā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

SIA "New Yacht Marina", Ventspils jahtu ostas īpašnieks un operators, turpina jahtu ostas sagatavošanu jaunajai 2020. gada sezonai.

2018.–2019. gada laikā jahtu osta, izmantojot savu akcionāru investīcijas un pārrobežu sadarbības programmas Igaunija–Latvija atbalstu, veica savas galvenās piestātnes rekonstrukcijas programmu. Piestātnes remonta un peldošo pietauvošanās vietu būvniecības rezultātā vispārējais pietauvošanās līnijas garums palielinājās līdz 110 metriem. Sākot ar 2020. gada sezonu, jahtu osta spēs vienlaicīgi uzņemt līdz 50 jahtām.

Sagatavošanās programma jaunajai sezonai ietver kā tehniskas, tā arī mārketinga aktivitātes.

Ventspils jahtu ostas galvenais īpašnieks Igor Šechelev skaidro: "2019. gada sezonā jahtu ostu apmeklēja 146 jahtas no Vācijas, kas veido 29% no visiem apmeklētājiem. Tāpēc esam pievērsuši īpašu uzmanību darbam ar mūsu iespējamajiem klientiem Vācijā, un gatavošanos 2020. gada sezonai esam uzsākuši ar piedalīšanos izstādē "Boot Dusseldorf 2020". Kā jau gadu iepriekš, interese no vācu burātāju puses bija nozīmīga: kopīgais programmas East Baltic Coast stends uzņēma vairāk nekā astoņsimt apmeklētāju – burātājus no Vācijas un citām valstīm.

Komentāri

Pievienot komentāru