Latvijas uzņēmēji var baudīt CETA priekšrocības

2017. gada 21. septembris plkst. 7:59
Autors: Zanda Kalniņa-Lukaševica - Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre
Sadaļa: Likumi
Dalies ar šo rakstu

No šodienas, 21. septembra, tiek uzsākta Eiropas Savienības (ES) un Kanādas Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) pagaidu piemērošana. Tas nozīmē, ka lielāko daļu CETA priekšrocību Latvijas uzņēmēji varēs baudīt jau tagad.

Tūlītēju pozitīvu ietekmi izjutīs tie Latvijas ražotāji, kas jau šobrīd eksportē produkciju uz Kanādu. Piemēram, tādām Latvijas eksporta precēm kā zivju konservi līdz šim tika piemērota 9% muitas nodeva, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem - 12,5%, kosmētikas līdzekļiem - 6,5%, kūdrai - 6,5%. Kopumā 98,6% no preču veidiem (t.s. tarifu līnijai) Kanādā tiek pilnībā atceltas muitas nodevas, savukārt ES atceļ nodevas 97,7% tarifu līniju. Pakāpeniska tarifu samazināšana vai īpaši importa nosacījumi paredzēti atsevišķiem produktiem lauksaimniecības preču, zivju un zvejas, kā arī mašīnbūves produktu grupās. Ne mazāk svarīgi, ka arī ES atceļ ievedmuitu vairumam Kanādas preču – tas padarīs šīs valsts izcelsmes preces pieejamākas Latvijas uzņēmējiem un patērētājiem.

Uzņēmumiem, kuri vēlas izmantot CETA muitas tarifus, eksportējot uz Kanādu, jāreģistrējas Reģistrēto eksportētāju (REX) sistēmā. REX sistēmas galvenā būtība – eksportētājs pats var apliecināt preču izcelsmi, tādējādi pārejot no valsts iestāžu izdotiem izcelsmi apliecinošajiem sertifikātiem uz eksportētāju sagatavotiem paziņojumiem par izcelsmi.

Tarifu atcelšana nekādi neietekmē prasības, kas tiek attiecinātas uz precēm to tirdzniecībai otras puses tirgū. Importētajām precēm un produktiem jāatbilst tehniskām prasībām, sanitāriem vai fitosanitāriem nosacījumiem, vides aizsardzības un patērētāju tiesību nosacījumiem, piemēram, pārtikas drošuma un marķēšanas prasībām.

Atbilstības novērtēšanas procedūru atzīšana likvidēs nepieciešamību pēc atkārtotas produktu sertificēšanas – produktus Kanādas tirgum būs iespējams sertificēt Eiropā. Atbilstības novērtēšanas institūcijas Eiropas Savienībā varēs testēt ES produktus eksportam uz Kanādu saskaņā ar šīs valsts likumiem, piemēram, tādās preču grupās kā elektropreces, elektroniskā un radio aparatūra, mēraparatūra, mašīnas vai rotaļlietas. Tas varētu ievērojami samazināt izmaksas uzņēmumiem, uzsākot preču eksportu uz Kanādu, kas īpaši izdevīgi arī maziem un vidējiem komersantiem.

CETA paredz arī virkni praktisku atvieglojumu un uzlabojumu, piemēram, profesionālo kvalifikāciju atzīšanas noteikumus, kas dos labākas iespējas mūsu pakalpojumu sniedzējiem regulētajās profesijās, labākus nosacījumus darbinieku nosūtīšanai uzņēmuma ietvaros, kā arī nosacījumus biznesa braucieniem.

No tirgus pieejamības nosacījumu uzlabošanas Kanādas tirgū pēc CETA piemērošanas pagaidu kārtībā iegūs Latvijas eksportspējīgo preču un pakalpojumu sniedzēji, piemēram, koksnes, ķīmijas un farmācijas, lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju u.c. nozares. CETA atvērs arī pakalpojumu tirgu, dodot gan jaunas iespējas tradicionālo pakalpojumu sniegšanai (transporta pakalpojumi u.tml.), gan arī tādām strauji augošām un perspektīvām nozarēm kā IT jomas pakalpojumi.

CETA piemērošana pilnā mērā tiks uzsākta pēc tam, kad nolīgums būs ratificēts visās ES dalībvalstīs. Tādi CETA iekļautie dalībvalstu kompetences jautājumi kā ieguldījumu aizsardzības nosacījumi, atsevišķi finanšu pakalpojumu nosacījumi un ilgtspējīgas attīstības un vides jautājumi pagaidu kārtībā netiek piemēroti.

CETA ir modernākais tirdzniecības nolīgums, kādu ES ir līdz šim noslēgusi. ES un Kanādai sarunu rezultātā izdevies vienoties par šādiem abpusēji izdevīgiem tirdzniecības nosacījumiem: ievedmuitas atcelšana, pieeja publiskiem iepirkumiem pašvaldību un provinču līmenī, īpaši noteikumi maziem un vidējiem komersantiem, pastiprināta intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība, ģeogrāfisko norāžu aizsardzība, savstarpēja atbilstības novērtēšanas atzīšana, profesionālo kvalifikāciju atzīšanas noteikumi, kā arī reformēti investīciju aizsardzības noteikumi. Kanāda ir pievilcīgs un Latvijas uzņēmējiem perspektīvs eksporta tirgus. Latvijai ir bijusi pozitīva tirdzniecības bilance ar Kanādu, un Latvijas eksporta apjomam ir pieaugoša tendence – 2016. gadā tas sasniedza 18 milj. eiro (+17% pret 2015. gadu). Salīdzinot ar 2011. gadu, eksports ir palielinājies par 83,3%.

Ar gandarījumu jāuzsver labā sadarbība ar uzņēmēju organizācijām un nozaru asociācijām, formulējot Latvijas nacionālās intereses CETA sarunu laikā un skaidrojot ieguvumus no šāda tirdzniecības nolīguma.

CETA sarunas tika uzsāktas 2009. gada maijā. 2013. gada 13. oktobrī ES un Kanāda formāli noslēdza sarunas par nolīgumu. 2016. gada 30. oktobrī ES un Kanāda parakstīja CETA. Šī gada 23. februārī Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja likumprojektu par visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu starp Kanādu no vienas puses un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no otras puses. Tādējādi Latvija kļuva par pirmo ES dalībvalsti, kas ratificēja CETA.

Dalies ar šo rakstu

Populārākās ziņas

Nepalaid garām