Lauksaimniecība

Lauksaimnieki finansējumu no ES fondiem saņems ātrāk

Jānis Rancāns, 24.07.2012

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma no 2012. gada valsts budžeta grozījumiem tiks pārdalīti 88,2 miljoni latu pirms paredzētā termiņa, kas plānoti Eiropas Savienības (ES) fondu pasākumu līdzfinansēšanai, informē ministrija.

Tas dos iespēju ministrijai ātrāk veikt plānotos maksājumus lauksaimniekiem no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumu ietvaros līdz 2012. gada beigām. Ministrija norāda, ka līdz ar to daudzi Latvijas lauksaimnieki ātrāk iegūs papildus apgrozāmos līdzekļus, kas uzlabos to finanšu situāciju.

«Sniegtā iespēja nodrošinās ātrāku un savlaicīgāku atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu avansu izmaksu, maksājumus tirgus veicināšanas un biškopības programmām, atbalstam investīciju ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju grupām un ražotāju organizācijām, kā arī zivju ražotāju grupu atbalstam. Līdzekļus varēs izmantot arī vienotā platības maksājuma avansa izmaksai, taču, lai tos varētu izmaksāt ātrāk, nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas (EK) atļauju, kuras pieprasījumu Zemkopības ministrija jau ir nosūtījusi EK,» skaidro ministrija.

Savukārt no ELFLA paredzēts līdzfinansējums atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem, priekšlaicīgai pensionēšanai, lauku saimniecību modernizācijas projektiem, meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai, lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pievienotajai vērtībai, infrastruktūrai, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pievienoto vērtību, daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai, maksājumiem lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas, agrovides maksājumiem, lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizēja apmežošanai, atbalstam uzņēmumu radīšanai un attīstībai, tūrisma aktivitāšu veicināšanai, pamatpakalpojumiem ekonomikai un iedzīvotājiem, vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai, lauku ekonomikas dažādošanai un dzīves kvalitātes veicināšanai vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.