Finanses

LDz 2015. gada peļņu novirzīs infrastruktūras projektu īstenošanai

Dienas Bizness, 28.06.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Valdība šodien nolēma valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš (LDz) 2015.gada tīro peļņu 2 067 190 eiro apmērā novirzīt jau uzsākto un plānoto publiskas lietošanas dzelzceļa infrastruktūras projektu īstenošanai.

LDz pamatdarbības rezultātu būtiski ietekmē kravu pārvadājumu apjomu svārstības, jo ieņēmumu apmērs – maksājumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu - ir tieši proporcionāli vilcienu nobraukumiem. Uzņēmums darbojas starptautiskas konkurences apstākļos, un naudas plūsma ir atkarīga no tranzītkravu pārvadājumu apjoma. Šobrīd, samazinoties tranzītkravu pārvadājumu apjomiem, strauji samazinās arī resursi investīcijām.

Lai VAS Latvijas dzelzceļš varētu sekmīgi turpināt saimniecisko darbību un piesaistīt nepieciešamo finansējumu ES projektu realizēšanai, nepieciešams nopelnītos finanšu līdzekļus ieguldīt VAS Latvijas dzelzceļš investīciju plānu nodrošināšanā.

«Uzskatu, ka pašreizējā situācijā valstij dividendēs izmaksājamo Latvijas Dzelzceļš peļņas daļu jāatstāj uzņēmuma rīcībā, jo, ņemot vērā kravu apgrozījuma krituma riskus, ir nepieciešamība pēc Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanas, kā arī jārealizē citas Latvijas dzelzceļš saistītas aktivitātes un projekti,» valdības sēdē sacīja satiksmes ministrs Uldis Augulis.

«Mēs ļoti novērtējam akcionāra izpratni par situāciju, pieņemot šādu atbildīgu, uz ilgtermiņa attīstību vērstu lēmumu. Uzņēmumam pašreizējā brīdī ir svarīgi turpināt iesāktos investīciju projektus, un esam gandarīti, ka gan Satiksmes ministrija, gan valdība to atbalsta,» gandarīts ir VAS Latvijas dzelzceļš valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš.

Noslēdzot 2015. finanšu gadu, VAS Latvijas dzelzceļš aizņēmumi no kredītiestādēm bija 186,3 miljoni eiro , t.sk. īstermiņa daļa 24,8 milj. eiro. Tā rezultātā papildu kredīta finansējuma piesaistīšana no bankām var būt uz mazāk izdevīgiem nosacījumiem vai apgrūtināta, bet pašu kapitāls ir nepietiekams plānoto investīciju realizēšanai. Uzņēmumam, lai sasniegtu uzstādītos mērķus un realizētu plānotos investīciju projektus, ir nepieciešams palielināt pašu kapitālu, kas ir iespējams, neizņemot dividendes un atstājot peļņu uzņēmuma rīcībā vai akcionāram veicot ieguldījumu pamatkapitālā.

2015.gadā ilgtermiņa projektiem un projektiem ar ES un valsts līdzfinansējumu papildus jau saņemtajiem kredītiem tika piesaistīti vēl kredītlīdzekļi 37,4 miljonu eiro apmērā. 2015.gadā kopā kapitālieguldījumos ieguldīti 216,9 miljoni eiro (t.sk. realizējot projektus ar ES līdzfinansējumu 196,7miljoni eiro, pārējie projekti 20,3 miljoni eiro).

VAS Latvijas dzelzceļš ir viens no lielākajiem Latvijas Republikas nodokļu maksātājiem: 2013.gadā nodokļos samaksāti 73,1 miljoni eiro, 2014.gadā – 73,1 miljoni eiro, bet 2015.gadā – 73,3 miljoni eiro.