Liepājā vareni aug rūpniecības apjomi

2012. gada 27. novembris plkst. 14:47
Autors: Vēsma Lēvalde
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

2012.gada deviņos mēnešos Liepājas apstrādes rūpniecības uzņēmumu rūpniecības preču izlaides apjoms naudas izteiksmē sasniedz 99.4% no visa 2011.gada apstrādes rūpniecības preču izlaides apjoma.

Savukārt realizēto preču apjoms šajā laika periodā ir par 8.4 milj. Ls jeb par 2.5% vairāk nekā 2011.gadā kopā realizēto preču apjoms.

2012.gada deviņos mēnešos Liepājā rūpniecības produkcija saražota par 328.3 milj. Ls (10.3% no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2011.gada deviņu mēnešu periodu, rūpniecības produkcijas izlaides apjoms palielinājies par 75.9 milj. Ls jeb par 30.1%.
Liepājā aug rūpniecība

Liepājas apstrādes rūpniecības uzņēmumu rūpniecības preču izlaides apjoms naudas izteiksmē šā gada deviņos mēnešos sasniedz 99.4% no visa 2011.gada apstrādes rūpniecības preču izlaides apjoma.

Realizētās rūpniecības produkcijas apjoms 2012.gada deviņos mēnešos bija 344.2 milj. Ls (10.6% no Latvijas kopapjoma). Salīdzinot ar 2011.gada deviņiem mēnešiem, realizētās rūpniecības produkcijas apjoms palielinājies par 86.7 milj. Ls jeb par 33.6%.
Savukārt 2010.gadā saražotās produkcijas realizācijas apjoms bija 296,3 milj. Ls (9,2% no Latvijas kopapjoma).

2012.gada deviņos mēnešos vietējā tirgū realizētas preces par 31.3 milj. Ls, kas 9.1% no Liepājā saražotajām precēm jeb 2.7% no Latvijā saražotajām un vietējā tirgū realizētajām precēm. Eksportam realizētas preces par 312.9 milj. Ls, kas ir 90.9% no Liepājā saražotajām precēm jeb 15.2% no kopējā Latvijā saražoto preču eksporta. 2012.gada 3.ceturksnī eksportēto preču īpatsvars Liepājā sasniedz 91.9%, kas ir viens no augstākajiem eksporta līmeņiem Latvijā.

Salīdzinot 2012.gada deviņu mēnešu apstrādes rūpniecības izlaides un realizācijas apjomus sešās lielākajās pilsētās (izņemot Rīgu), redzams, ka Liepājā saražotās un realizētās rūpniecības produkcijas apjomi ir ievērojami lielāki nekā citās republikas nozīmes pilsētās. Rīgā apstrādes rūpniecības produkcija saražota par 1252.3 milj. Ls.

Dalies ar šo rakstu