Liepājas osta vēlas kļūt videi draudzīgaka

2013. gada 23. jūlijs plkst. 12:25
Autors: Vēsma Lēvalde
Dalies ar šo rakstu

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde jau vairākus mēnešus gatavojas, lai ieviestu vides pārvaldības sistēmu atbilstoši vides pārvaldības standartam ISO 14001:2004.

Sertifikāts nosaka galvenos principus, kā novērtēt un pārvaldīt saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi saskaņā ar saimnieciskās darbības specifiku un nacionālajiem likumdošanas un normatīvajiem aktiem. Vides pārvaldības sistēmas ieviešanas mērķis ir atbalstīt vides aizsardzību un novērst vides piesārņojumu, sabalansējot šo darbību ar sociāli ekonomiskajām vajadzībām.

Sertifikācija atbilst pasaules ostu praksei, norāda LSEZ pārvalde.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde apstiprinājusi Liepājas SEZ pārvaldes vides vadības sistēmas rokasgrāmatu, kurā noteikti gan īstermiņa, gan ilgtermiņa mērķi. Tie nosaka nepārtrauktu vides kvalitātes monitoringu, dalītās atkritumu savākšanas sistēmas izveidošanu, vēsturiskā un esošā vides piesārņojuma apzināšanu un novēršanu. Viens no redzamākajiem projektiem – Karostas kanāla vēsturiskā piesārņojama likvidēšana.


Vienlaikus SEZ pārvalde norāda, ka sertifikāts nediktē noteikumus, bet gan meklē līdzsvaru starp uzņēmumu ekonomiskajām, finansiālajām vajadzībām un vides aizsardzību, piesārņojuma novēršanu. ISO 14001 Liepājas ostā palīdzēs nodrošināt kontroli pār piesārņojumiem, kas ietekmē blakus dzīvojošos cilvēkus - smakas putekļus, troksni. Savukārt elektrības, ūdens, degvielas, gāzes, papīra lietderīga izlietošana ilgākā laikā ļauj ietaupīt.

ISO 14001 ir ieviesušas lielākās Baltijas jūras reģionu ostas Tallinā, Rīgā, Klaipēdā. Vides pārvaldības kvalitātes sertifikāts ISO 14001:2004 šobrīd jau ir diviem Liepājas ostas uzņēmumiem - LSEZ SIA DG termināls un SIA Cemex.

Dalies ar šo rakstu