LNT būs AKKA/LAA jāmaksā vairāk nekā 380 tūkstoši latu

2011. gada 14. aprīlis plkst. 16:17
Sadaļa: Citas ziņas
Dalies ar šo rakstu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta daļēji apmierinājusi Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA) prasību pret a/s Latvijas Neatkarīgā televīzija (LNT), kā arī LNT pretprasību.

AT piedzina no LNT autoratlīdzību 376,89 tūkst. Ls apmērā par muzikālo darbu izmantošanu laika periodā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim, kā arī tiesāšanās izdevumus un samaksāto valsts nodevu 2,12 tūkst. Ls un izdevumus advokāta palīdzības samaksai 4,54 tūkst. Ls.

Tiesa arī atzina tiesības AKKA/LAA līdz sprieduma izpildei saņemt no LNT 6% gadā no tiesas piedzītās autoratlīdzības summas. Pārējā daļā prasība tika noraidīta.

Arī LNT pretprasību tiesa apmierināja daļēji. Tā atzina par noslēgtu licences līgumu par tiesībām izmantot autoru muzikālos darbus LNT programmās 2005.gada 19.aprīļa redakcijā, nosakot tā darbības termiņu līdz 2012.gada 31.decembrim. Maksājamās atlīdzības lielums ir 1,6 % no LNT ikgadējiem ienākumiem par muzikālo darbu izmantošanu 35% apmērā no kopējā raidlaika.

Pilns apelācijas instances tiesas spriedums būs pieejams pēc 29.aprīļa, kad lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā Senātā.

Prasītāja AKKA/LAA ar prasību par autortiesību aizsardzību un naudas kompensācijas piedziņu tiesā vērsās 2006.gadā. Prasītāja vairākkārtīgi iesniegusi tiesai prasības pieteikuma papildinājumus. Pēdējā redakcijā, kas tiesā iesniegta 2009.gada janvārī, biedrība AKKA/LAA lūdz piedzīt no LNT zaudējumus un kompensāciju pēc tiesas ieskata, bet ne mazāk kā 1,85 milj. Ls.
Savukārt LNT iesniedza pretprasību. Saskaņā ar pēdējiem pretprasības grozījumiem LNT lūgusi tiesu atzīt par noslēgtu licences līgumu par muzikālo darbu izmantošanu tā 2005.gada 19.aprīļa redakcijā, nosakot līguma darbības termiņu līdz 2012.gada 31.decembrim, un noteikt, ka maksājamās atlīdzības lielums ir 0,7% no LNT ikgadējiem ienākumiem.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa AKKA/LAA prasību, kā arī LNT pretprasību, apmierināja daļēji. Tiesa piedzina no LNT par labu AKKA/LAA kompensāciju 455,85 tūkst. Ls. Tāpat tiesa atzina par noslēgtu pušu starpā noslēgto licences līgumu par muzikālo darbu izmantošanu, nosakot, ka maksājamās atlīdzības lielums ir 1% no LNT ikgadējiem ienākumiem.

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārdi

Populārākās ziņas

Nepalaid garām