LPPB aicina Rīgas domi mainīt privāto pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanas kārtību

2011. gada 31. marts plkst. 18:02
Autors: Jānis Rancāns
Sadaļa: Citas ziņas
Dalies ar šo rakstu

Latvijas privāto pirmsskolu biedrība (LPPB) iesniegusi Rīgas domei (RD) priekšlikumus saistošos noteikumus «Par kārtību, kādā reģistrē, uzņem un atskaita pirmsskolas vecuma bērnus Rīgas pilsētas pašvaldības finansētajās pirmsskolas izglītības grupās privātajās izglītības iestādēs». LPPB aicina pašvaldību nepiemērot publisko iepirkumu finansējuma piešķiršanai privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī atteikties no iecerēm finansēt veselas grupiņas un atkārtoti reģistrēt bērnus rindā. LPPB iesniegtajā vēstulē RD norāda, ka finansējuma piešķiršanas procedūra būtu jāvienkāršo, atsakoties no publiskā iepirkuma piemērošanas, tā vietā ar ieinteresētajiem pretendentiem slēdzot deleģējuma līgumus par pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu.

«Privātās pirmsskolas izglītības iestādes ir licencētas un īsteno licencētas izglītības programmas, un tām jau ir jāievēro un jāpilda tādas pašas normatīvo aktu prasības kā pašvaldības izglītības iestādēm, tāpēc nebūtu lietderīgi izvirzīt kādus citus kritērijus deleģējuma līguma noslēgšanai, kā tikai – privātās pirmsskolas izglītības iestādes atrašanās Rīgas administratīvajā teritorijā un brīva vieta grupiņā izglītojamā uzņemšanai», skaidro LPPB valdes priekšsēdētāja Daina Kājiņa.

Biedrība arī ierosina RD atteikties no ieceres finansēt veselas grupiņas, tā vietā izvēloties finansējumu piešķirt par katru izglītojamo, ja izglītojamais ir reģistrēts jau pastāvošajā rindā, un privātā izglītības iestāde ir noslēgusi līgumu par izglītojamā izglītošanu.

LPPB aicina pašvaldību atcelt ideju par atkārtotu bērnu reģistrēšana rindā, jo tā var radīt sajukumu, un tas ir papildus administratīvais slogs. Uzņemšanu privātajās izglītības iestādēs varētu īstenot, savlaicīgi informējot to bērnu vecākus, kuriem rindas kārtībā piešķirams līdzfinansējums, par iespēju izmantot līdzfinansētus privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumus.

Savukārt, vecāku pienākums būtu izvēlēties bērnam vispiemērotāko privāto pirmsskolas izglītības iestādi, kura atbilst Rīgas domes izvirzītajiem kritērijiem deleģējuma līguma slēgšanai.

«Šādā veidā tiktu efektīvi samazināta jau esošā rinda, jo daļa no bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes, jau ir reģistrēti minētajā rindā, līdz ar to arī šiem bērniem būs iespējams pretendēt uz palielināto līdzfinansējumu Ls 125 apmērā».

Dalies ar šo rakstu

Populārākās ziņas

Nepalaid garām