Mainīs maternitātes un slimības pabalstu aprēķināšanas kārtību

2004. gada 02. septembris plkst. 13:01
Autors: Madara Fridrihsone
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Saeima ceturtdien nodeva izskatīšanai komisijās likuma «Par maternitātes un slimības apdrošināšanu» grozījumus, kuru mērķis ir nepieļaut šī likuma normu izmantošanu nepamatoti augstu maternitātes un slimības pabalstu saņemšanai. Grozījumi paredz mainīt apdrošināšanas iemaksu noteikšanas kārtību personām, kuras likumā paredzētajā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā vai kādā šī peridoda daļā nav bijušas reģistrētas kā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veicējas vai kam apdrošināšanas iemaksu alga nav bijusi pārejošas darba nespējas, grūtniecības, dzemdību, bērna kopšanas atvaļinājuma vai atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas dēļ. Šīm personām valsts sociālās apdrošināšanas pabalsts tiks aprēķināts, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par minēto periodu vai tā daļu nosakot 40 % apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Grozījumi stāsies spēkā pēc to pieņemšanas Saeimā.