Mainīs zaudēto parādu norakstīšanas kārtību

2004. gada 10. jūnijs plkst. 13:33
Autors: Māris Ķirsons kirsons@db.lv
Sadaļa: Nodokļi
Dalies ar šo rakstu

Valsts sekretāru sanāksmē Finanšu ministrija pieteica izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli". Likumprojekts precizē likuma normas atbilstoši Eiropas Savienības Direktīvas 2003/49/EC "Par vienotas nodokļu sistēmas piemērošanu procentu un autoratlīdzību maksājumiem starp dažādu dalībvalstu saistītiem uzņēmumiem" prasībām, paredzot neieturēt nodokli no procentu maksājumiem un samaksas par intelektuālo īpašumu, ko statūtsabiedrība vai kapitālsabiedrība izmaksā - citas Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentam. Projektā ietvertas normas, kas radīs iespēju praksē piemērot direktīvas prasības, norādīts Valsts kancelejas Komunikāciju departamenta informācijā. Likumprojekts paredz mainīt zaudēto parādu norakstīšanas kārtību un atļaut norakstīt pusi no zaudēto debitoru parādu summas, ja ir uzsākta debitora bankrota procedūra, atlikušo zaudēto debitoru parādu summu atļaujot norakstīt, kad ir pabeigta minētā debitora bankrota procedūra. Minēto zaudēto debitoru parādu norakstīšanas kārtību varēs piemērot zaudētajiem debitoru parādiem, kuri radušies, sākot ar 2004.gada 1.janvāri. Likumprojekts paredz, ka bezpeļņas organizācijas darbības laikā uzkrāto ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem aplikt ar ienākuma nodokli, ja minētie ienākumi tiek izmaksāti kapitālsabiedrības dalībniekiem reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā. Likumprojektā ir paredzēts, ka minētās kapitālsabiedrības nodokli pašas nemaksā, bet katrs dalībnieks, kuram tiek izmaksāta minētā atlīdzība maksā attiecīgi iedzīvotāju ienākuma nodokli vai uzņēmumu ienākuma nodokli par izmaksāto daļu. Likumprojekts paredz izdarīt izmaiņas, kas nodrošinātu Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentu nediskriminēšanu nodokļu uzlikšanas nolūkos attiecībā uz zaudēto parādu norakstīšanu, zaudējumu pārnešanu uzņēmumu grupā, apdrošināšanas prēmiju maksājumiem citām Eiropas Savienības dalībvalstu apdrošināšanas sabiedrībām, apdrošinātājiem vai apdrošinātāju filiālēm u.c.norādīts Valsts kancelejas Komunikāciju departamenta informācijā.