Mainīsies ceļa nodoklis Eiropā

Autors: Dace Preisa
2005. gada 13. decembris plkst. 17:08

Eiropas Komisija (EK) šobrīd gatavo izmaiņas Eurovignette direktīvā, kas mēģinās harmonizēt ceļa nodevu piemērošanu smagajiem automobiļiem, vienlaikus paredzot sadārdzinājumu. Direktīvas mērķis ir noteikt aprēķina metodes, kurām būtu jāveicina videi draudzīgāka transporta veida izmantošana un jāstimulē investīcijas transporta infrastruktūrās. Eiropas Parlaments šodien izskata Transporta komitejas sagatavotos grozījumus Eiropas Padomes atbalstītajā priekšlikumā, kas paredz, ka ar smago auto ceļu nodevu tiks aplikti arī automobiļi sākot no 3.5 tonnām. Šībrīža noteikumi un EK sākotnējais priekšlikums paredz ceļa nodevu piemērošanu no 12 tonnām. Plānots, ka prasība ceļa nodevu piemērot auto no 3.5 tonnām stāsies spēkā no 2014. gada.