Mākoņdatošanas pakalpojumus izmanto 16,7% uzņēmumu

Autors: Rūta Lapiņa
2017. gada 19. oktobris plkst. 13:23

2017. gada sākumā Latvijā 98,7% uzņēmumu ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk lietoja internetu, bet tīmekļa vietne bija 62,9% uzņēmumu, liecina dati no Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) aptaujas par informācijas tehnoloģiju lietošanu uzņēmumos.

Šī gada sākumā 42,2% uzņēmumu darbinieku darbā regulāri lietoja datoru ar interneta pieslēgumu. Salīdzinot ar 2016. gada sākumu, šis rādītājs pieaudzis par 1,5 procentpunktiem.

CSP atzīmē, ka 13,5% uzņēmumu nodarbināja IKT speciālistus. IKT speciālisti ir darbinieki, kuru pamatdarbs ir apkalpot un uzturēt datortehniku, instalēt programmatūru, sniegt atbalstu tās lietošanā u. tml.., bet 4,9% nodrošināja mācības, lai uzlabotu uzņēmumā nodarbināto IKT speciālistu prasmes. Daudz lielāks kā citās nozarēs šādu uzņēmumu īpatsvars ir informācijas un komunikāciju pakalpojumu sniedzējuApsekojumā iekļauti uzņēmumi ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk šādās saimnieciskās darbības jomās: apstrādesrūpniecība, elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, ūdensapgāde, notekūdeņu un atkritumuapsaimniekošana un sanācija, būvniecība, tirdzniecība, viesnīcas un restorāni, transports un uzglabāšana, informācijas unkomunikācijas pakalpojumi, operācijas ar nekustamo īpašumu, profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība, datoru un sakaru iekārtu remonts. vidū (36,3%), bet visretāk saviem IKT speciālistiem atbilstošas apmācības nodrošina ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji (2,7%) un būvniecības nozares uzņēmēji (0,7%).

Turpina palielināties to uzņēmumu īpatsvars, kas pārdod preces vai pakalpojumus internetā – 2010. gadā tie bija 8,9%, 2015. gadā - 10,2%, bet 2016. gadā – 12,0% uzņēmumu.

Arvien lielāku popularitāti uzņēmumu vidū ieņem mākoņdatņošanas pakalpojumi. CSP skaidro, ka mākoņdatošanas pakalpojums ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojums internetā, kas sniedz piekļuvi programmatūrai, datu apstrādes jaudai un datu glabātuves vietām (piemēram, Google Drive, iCloud, Dropbox, Windows OneDrive/SkyDrive, Amazon Cloud Drive u.c.).. Šīs iespējas tiek izmantotas, lai nodrošinātu dažādas uzņēmuma vajadzības: e-pastu, datņu glabāšanu, piekļuvi biroja programmatūrai, uzņēmuma datubāzu uzturēšanu un citas. 2017. gada sākumā mākoņdatošanas pakalpojumus izmantoja 16,7% uzņēmumu ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk.

Biežāk mākoņdatošanas pakalpojumus izmanto lielie un vidējie uzņēmumi. Mazie uzņēmumi ir ar nodarbināto skaitu no 10 līdz 49, vidējie – no 50 līdz 249, lielie – ar darbinieku skaitu 250 un vairāk.. Šogad šo pakalpojumu izmanto 42,9% lielo, 22,0 % vidējo un 14,9% mazo uzņēmumu.

Šogad, līdzīgi kā iepriekšējos gados, mākoņdatošanas pakalpojumus visvairāk izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu uzņēmumi (52,4%) un profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu sniedzēji (33,7%). Visretāk mākoņdatošanas iespējas izmanto ēdināšanas nozares uzņēmumi – 5,2%.

Gada laikā par 3,6 procentpunktiem pieaudzis uzņēmumu īpatsvars, kas izmanto maksas mākoņdatošanas pakalpojumus, attiecīgi no 8,4% 2016. gadā līdz 12,0% 2017. gadā.

Uzņēmumu visbiežāk lietotais maksas mākoņdatošanas pakalpojums ir e-pasts. To izmanto 68,6% uzņēmumu, kuri maksā par mākoņdatošanas pakalpojumiem. Tam seko datņu uzglabāšana (60,4%) un uzņēmumu datubāžu uzturēšana (51,8%).

Lielo uzņēmumu vidū vispieprasītākais ir datņu uzglabāšanasmākoņdatošanas pakalpojums – to izmanto 69,7 %, bet vidējo un mazo uzņēmumu pieprasītākais mākoņdatošanas pakalpojums ir e-pasts, ko izmanto attiecīgi 71,3% un 68,3%.