MeKa Testēšanas laboratorija saņem akreditāciju

2006. gada 24. jūlijs plkst. 12:56
Autors: Māris Ķirsons kirsons@db.lv
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

Jau mēnesi kokapstrādes uzņēmumi saviem produktiem var iegūt starptautiski atzītu testēšanas pārskatu, neizbraucot no Latvijas, norādīts, „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Testēšanas laboratorijas vadītāja informācijā. Saskaņā ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (turpmāk tekstā- LATAK) 2006. gada 22. jūnija lēmumu SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” (turpmāk – MeKA) Testēšanas laboratorijai piešķirta akreditācija atbilstoši testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences standartam LVS EN ISO/IEC 17025 sfērā: „Koksnes materiālu un to izstrādājumu un mēbeļu mehāniskā, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana”. Laboratorijai piešķirts LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-T-316-00-2006-A. Saņemtā akreditācija ļauj MeKAs Testēšanas laboratorijai izsniegt kokapstrādes uzņēmumiem starptautiski atzītu testēšanas pārskatu par koksnes produktu, kas ir pārbaudīts vienā no sekojošiem sektoriem: — koksnes materiālu un izstrādājumu mehāniskās testēšanas sektors, — koksnes materiālu un izstrādājumu ugunsizturības testēšanas sektors, — mēbeļu un virsmu kvalitātes testēšanas sektors. Šobrīd MeKAs Testēšanas laboratorija ir vienīgā akreditētā laboratorija šajā sfērā Latvijā, norādīts, „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Testēšanas laboratorijas vadītāja informācijā. Jāatzīmē, ka akreditācija ir vislabākais mehānisms, kā nodrošināt garantiju klientam attiecībā uz laboratorijas kvalitāti un kompetenci. Starptautiskajā tirdzniecībā uzticas akreditēto institūciju izdotajiem sertifikātiem un ziņojumiem. Uzticība akreditācijai tiek iegūta pateicoties caurspīdīgai kontroles sistēmai pār akreditētajām institūcijām un akreditētās institūcijas sniegtajai garantijai, ka tā atbilst akreditācijas kritērijiem. Latvijā darbojas vienota starptautiskām prasībām atbilstoša nacionālā akreditācijas sistēma, kurā testēšanas laboratoriju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību veic LATAK, norādīts, „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Testēšanas laboratorijas vadītāja informācijā.